Thứ năm 07/12/2023 19:38 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

Nghệ An: Tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong công tác phòng cháy chữa cháy tại các khu công nghiệp, cụm công nghiệp

22:16 | 13/09/2023

(Xây dựng) – Vừa qua, UBND tỉnh Nghệ An ban hành Công văn số 7453/UBND-NC về việc tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong việc chấp hành quy định pháp luật về phòng cháy chữa cháy (PCCC) của các doanh nghiệp tại các khu công nghiệp, cụm công nghiệp.

Nghệ An: Tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong công tác phòng cháy chữa cháy tại các khu công nghiệp, cụm công nghiệp
Diễn tập phương án PCCC và cứu nạn, cứu hộ cấp tỉnh năm 2023 tại Khu Công nghiệp VSIP Nghệ An.

Theo đó, UBND tỉnh Nghệ An yêu cầu các Sở, ban, ngành cấp tỉnh, UBND các huyện, thành phố, thị xã tiếp tục phối hợp thực hiện hiệu quả công tác rà soát, chỉ đạo nắm chắc tình hình, kịp thời triển khai các giải pháp bảo đảm an toàn PCCC và cứu nạn cứu hộ (CNCH) trên địa bàn, lĩnh vực phụ trách. Tập trung triển khai thực hiện các nhiệm vụ được phân công tại Kế hoạch số 56/KH-UBND ngày 01/02/2023 của UBND tỉnh về triển khai thực hiện Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 03/01/2023 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác PCCC trong tình hình mới trên địa bàn tỉnh; Công văn số 2908/UBND-NC ngày 18/4/2023 của UBND tỉnh về việc tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong công tác PCCC.

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, địa bàn, lĩnh vực phụ trách và các nội dung đã được Tổ liên ngành ghi nhận cụ thể tại Biên bản kiểm tra của từng cơ sở để hướng dẫn tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các doanh nghiệp tại các khu công nghiệp, cụm công nghiệp trên địa bàn…

UBND tỉnh giao Công an tỉnh tiếp tục tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong công tác PCCC cho các cơ sở, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh theo quy định của Chính phủ, Bộ Công an và các Bộ, ngành liên quan, UBND tỉnh. Đồng thời, kịp thời tham mưu triển khai Nghị quyết của Chính phủ về một số giải pháp tháo gỡ cho các công trình hiện hữu không có khả năng áp dụng các quy chuẩn, tiêu chuẩn về PCCC tại thời điểm đưa vào hoạt động.

Đôn đốc, hướng dẫn chủ đầu tư của các dự án, công trình khẩn trương tổ chức khắc phục các tồn tại về công tác PCCC do Tổ kiểm tra liên ngành đã kiến nghị cụ thể tại Biên bản kiểm tra của từng công trình; quá trình hướng dẫn phải linh hoạt, bám sát các quy chuẩn, tiêu chuẩn về PCCC trên nguyên tắc giảm nguy cơ cháy, phát hiện cháy sớm, đảm bảo thoát nạn khi có cháy, ngăn cháy lan và khả năng tiếp cận nguồn nước. Tổ chức thẩm duyệt thiết kế, kiểm tra nghiệm thu về PCCC đối với những cơ sở chưa thẩm duyệt về PCCC, cơ sở thi công mở rộng, cải tạo, chuyển đổi công năng của các hạng mục công trình sau khi chủ đầu tư hoàn thiện hồ sơ, thủ tục pháp lý theo quy định.

Chỉ đạo công an các đơn vị, địa phương tăng cường kiểm tra, giám sát về PCCC và hướng dẫn các chủ công trình, cơ sở trong việc thực hiện khắc phục các tồn tại về công tác PCCC. Tăng cường công tác tuyên truyền, huấn luyện nghiệp vụ PCCC cho lực lượng PCCC cơ sở, người lao động để nâng cao ý thức trách nhiệm trong việc chấp hành các quy định về an toàn PCCC và đảm bảo kỹ năng thoát nạn, kỹ năng tổ chức chữa cháy cho lực lượng PCCC cơ sở.

Giao Sở Xây dựng phối hợp với Công an tỉnh tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong việc chấp hành các quy định pháp luật về xây dựng và công tác PCCC trong đầu tư xây dựng cho các cơ sở, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh theo quy định của Chính phủ, Bộ Xây dựng, các Bộ, ngành liên quan và UBND tỉnh.

Tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo Ban Quản lý Khu kinh tế Đông Nam, UBND các huyện, thành phố, thị xã tăng cường công tác quản lý Nhà nước trong việc thẩm định các hồ sơ quy hoạch xây dựng, hồ sơ thiết kế bảo đảm chặt chẽ, đúng quy định, trong đó lưu ý các điều kiện liên quan đến công tác an toàn PCCC được quy định tại các quy chuẩn, tiêu chuẩn, quy hoạch xây dựng liên quan. Các công trình, cơ sở hiện hữu có vi phạm các quy định pháp luật về xây dựng có sai phạm kéo dài, không có khả năng khắc phục thì vận động, hướng dẫn doanh nghiệp cải tạo, chuyển đổi mục đích sử dụng hoặc chuyển đổi ngành nghề kinh doanh để đảm bảo an toàn, lợi ích cho doanh nghiệp.

Đối với các dự án, công trình xây dựng mới, cải tạo hoặc thay đổi tính chất sử dụng, trước khi phê duyệt quy hoạch, phê duyệt dự án đầu tư xây dựng, thẩm định thiết kế cơ sở, thiết kế kỹ thuật, cấp giấy phép xây dựng phải có ý kiến của cơ quan Cảnh sát PCCC theo quy định.

Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với UBND cấp huyện để tham mưu UBND tỉnh quyết định lựa chọn đơn vị đầu tư, xây dựng hạ tầng các cụm công nghiệp; hỗ trợ chủ đầu tư lập dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật các cụm công nghiệp theo quy định. Trước mắt, lập dự toán đầu tư xây dựng hệ thống trụ cấp nước chữa cháy cho các cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh, để giảm lưu lượng máy bơm chữa cháy và trữ lượng nước chữa cháy cho từng cơ sở trong cụm công nghiệp (việc đầu tư hạ tầng cấp nước chữa cháy cho khu công nghiệp, cụm công nghiệp giúp chủ đầu tư giảm trừ được từ 270-432m3 bể nước dự trữ chữa cháy đối với mỗi cơ sở).

Sở Tài nguyên và Môi trường tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo, hướng dẫn Ban Quản lý Khu kinh tế Đông Nam, UBND các huyện, thành phố, thị xã tăng cường công tác quản lý về đất đai, có chủ trương, chính sách phù hợp, ưu tiên giải quyết sớm đối với các doanh nghiệp còn gặp khó khăn, vướng mắc trong việc chấp hành quy định pháp luật về sử dụng đất, nhất là các cơ sở đã xây dựng và đưa công trình vào sử dụng nhiều năm trong các cụm công nghiệp, khu công nghiệp.

Đối với Ban Quản lý Khu kinh tế Đông Nam, UBND các huyện, thành phố, thị xã trực tiếp hướng dẫn, tháo gỡ các vướng mắc, khó khăn trong việc thực hiện các quy định về đầu tư, xây dựng... đối với từng doanh nghiệp trên địa bàn quản lý. Phối hợp với Sở Xây dựng, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài nguyên và Môi trường và các cơ quan liên quan hướng dẫn tháo gỡ khó khăn, vướng mắc đối với các nội dung vượt thẩm quyền xử lý.

Tăng cường công tác quản lý Nhà nước trong việc thẩm định các hồ sơ quy hoạch xây dựng, hồ sơ thiết kế bảo đảm chặt chẽ, đúng quy định, trong đó lưu ý các điều kiện liên quan đến công tác an toàn PCCC được quy định tại các quy chuẩn, tiêu chuẩn, quy hoạch xây dựng liên quan. Các công trình, cơ sở hiện hữu có vi phạm các quy định pháp luật về xây dựng có sai phạm kéo dài, không có khả năng khắc phục thì vận động, hướng dẫn doanh nghiệp cải tạo, chuyển đổi mục đích sử dụng hoặc chuyển đổi ngành nghề kinh doanh để đảm bảo an toàn, lợi ích cho doanh nghiệp.

Có chủ trương, chính sách phù hợp, ưu tiên giải quyết sớm đối với các doanh nghiệp còn gặp khó khăn, vướng mắc trong việc chấp hành quy định pháp luật về đầu tư, xây dựng, sử dụng đất, PCCC... Theo dõi, đôn đốc chủ đầu tư trong việc thực hiện khắc phục các tồn tại về thủ tục đầu tư, xây dựng, sử dụng đất... để thực hiện nghiêm túc, đầy đủ các quy định của pháp luật về PCCC trong đầu tư xây dựng và quá trình hoạt động đã được Tổ liên ngành hướng dẫn cụ thể tại biên bản kiểm tra của từng công trình…

Quang Hợp

Theo

Cùng chuyên mục
Xem thêm
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load