Chủ nhật 03/03/2024 03:54 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

Mức thu tiền bán hồ sơ cho người tham gia đấu giá nhà, đất từ 1 triệu đến 5 triệu đồng/hồ sơ

08:40 | 26/05/2023

(Xây dựng) - Bộ Tài chính đề xuất, mức thu tiền bán hồ sơ cho người tham gia đấu giá nhà, đất và công trình gắn liền với đất như sau: Diện tích đất từ 0,5ha trở xuống, mức thu tối đa là 1 triệu đồng/hồ sơ; diện tích đất từ trên 0,5ha đến 2ha, mức thu 3 triệu đồng/hồ sơ; diện tích đất từ trên 2ha đến 5ha, mức thu 4 triệu đồng/hồ sơ; diện tích đất từ trên 5ha, mức thu 5 triệu đồng/hồ sơ.

Mức thu tiền bán hồ sơ cho người tham gia đấu giá nhà, đất từ 1 triệu đến 5 triệu đồng/hồ sơ
Theo dự thảo, tiền bán hồ sơ tham gia đấu giá cho người tham gia đấu giá tài sản thuộc về người có tài sản đấu giá.

Bộ Tài chính đang lấy ý kiến góp ý với dự thảo Thông tư quy định chế độ tài chính trong hoạt động đấu giá tài sản; quản lý sử dụng tiền bán hồ sơ tham gia đấu giá; quản lý, sử dụng tiền đặt trước của người tham gia đấu giá không được nhận lại theo quy định của pháp luật về đấu giá tài sản.

Dự thảo nêu rõ về mức thu tiền bán hồ sơ cho người tham gia đấu giá quyền sử dụng đất. Trường hợp đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất ở cho hộ gia đình, cá nhân, mức thu tiền bán hồ sơ như sau:

Giá trị quyền sử dụng đất theo giá khởi điểm: Từ 200 triệu đồng trở xuống, mức thu tối đa là 100.000 đồng/hồ sơ; từ 200 triệu đồng đến 500 triệu đồng, mức thu 200.000 đồng/hồ sơ; từ 500 triệu đồng đến 1 tỷ đồng, mức thu 500.000 đồng/hồ sơ; từ trên 1 tỷ đồng đến 5 tỷ đồng, mức thu 1 triệu đồng/hồ sơ; từ trên 5 tỷ đồng, mức thu 1,5 triệu đồng/hồ sơ.

Mức thu tiền bán hồ sơ tham gia đấu giá cho người tham gia đấu giá quyền khai thác khoáng sản ở khu vực đã có kết quả thăm dò được quy định như sau:

Giá trị quyền khai thác khoáng sản theo giá khởi điểm: Từ 1 tỷ đồng trở xuống, mức thu tối đa 2 triệu đồng/hồ sơ; từ trên 1 tỷ đồng đến 5 tỷ đồng, mức thu 4 triệu đồng/hồ sơ; từ trên 5 tỷ đồng đến 10 tỷ đồng, mức thu 6 triệu đồng/hồ sơ; từ trên 10 tỷ đồng đến 50 tỷ đồng, mức thu 8 triệu đồng/hồ sơ; từ trên 50 tỷ đồng đến 100 tỷ đồng, mức thu 10 triệu đồng/hồ sơ; từ trên 100 tỷ đồng, mức thu 12 triệu đồng/hồ sơ.

Mức thu quy định nêu trên là mức thu tối đa. Mức thu cụ thể do cơ quan, tổ chức, đơn vị có tài sản đấu giá hoặc cơ quan được giao xử lý việc đấu giá tài sản quyết định.

Trường hợp cuộc đấu giá không được tổ chức thì tổ chức, cá nhân tham gia đấu giá tài sản được hoàn lại tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá đã nộp trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày dự kiến tổ chức cuộc đấu giá.

Quản lý, sử dụng tiền thu từ bán hồ sơ tham gia đấu giá

Theo dự thảo, tiền bán hồ sơ tham gia đấu giá cho người tham gia đấu giá tài sản thuộc về người có tài sản đấu giá. Tổ chức đấu giá tài sản, Hội đồng đấu giá tài sản hoặc cơ quan được giao xử lý việc đấu giá tài sản có trách nhiệm thu hộ tiền bán hồ sơ cho người có tài sản đấu giá.

Việc sử dụng hóa đơn đối với số tiền bán hồ sơ tham gia đấu giá cho người tham gia đấu giá tài sản được thực hiện theo quy định của pháp luật về hóa đơn chứng từ.

Việc thanh toán chi phí lập hồ sơ tham gia đấu giá cho tổ chức đấu giá tài sản được thực hiện sau khi đã hoàn thành cuộc đấu giá và trong thời gian theo thỏa thuận giữa người có tài sản đấu giá và tổ chức đấu giá tài sản tại hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản.

Đề xuất 3 mức thanh toán chi phí lập hồ sơ tham gia đấu giá thanh toán cho tổ chức đấu giá

Dự thảo đề xuất mức thanh toán chi phí lập hồ sơ tham gia đấu giá thanh toán cho tổ chức đấu giá được quy định như sau:

Phương án 1: Tổ chức đấu giá tài sản được thanh toán chi phí lập, tổ chức bán hồ sơ theo mức bằng 10% tổng số tiền bán hồ sơ thu được nhưng tối thiểu không nhỏ hơn 200.000 đồng và tối đa không vượt quá 20 triệu đồng.

Phương án 2: Tổ chức đấu giá tài sản được thanh toán chi phí lập, tổ chức bán hồ sơ theo mức bằng 20% tổng số tiền bán hồ sơ thu được nhưng tối thiểu không nhỏ hơn 200.000 đồng và tối đa không vượt quá 40 triệu đồng.

Phương án 3: Tổ chức đấu giá tài sản được thanh toán chi phí lập, tổ chức bán hồ sơ theo mức bằng 30% tổng số tiền bán hồ sơ thu được nhưng tối thiểu không nhỏ hơn 200.000 đồng và tối đa không vượt quá 60 triệu đồng.

Bộ Tài chính đang lấy ý kiến góp ý đối với dự thảo này tại Cổng Thông tin điện tử của Bộ.

Tuệ Minh

Theo

Cùng chuyên mục
Xem thêm
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load