Thứ năm 25/04/2024 22:30 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

Lào Cai: Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra hoạt động xây dựng trên địa bàn

16:14 | 31/07/2023

(Xây dựng) – Vừa qua, UBND tỉnh Lào Cai có Văn bản số 3634/UBND-XD yêu cầu các Sở, ban, ngành tỉnh, các địa phương và chủ đầu tư, tổ chức, cá nhân tăng cường công tác quản lý dự án, nâng cao năng lực khi tham gia hoạt động xây dựng trên địa bàn tỉnh.

Lào Cai: Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra hoạt động xây dựng trên địa bàn
Tỉnh Lào Cai kiên quyết loại bỏ các hồ sơ không đủ điều kiện năng lực tham gia hoạt động xây dựng.

Theo đó, UBND tỉnh Lào Cai yêu cầu các Sở, ban, ngành tỉnh và các chủ đầu tư có trách nhiệm đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện các quy định về điều kiện năng lực của các tổ chức, cá nhân, các Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng do đơn vị quản lý, thực hiện tốt công tác phối hợp giữa các Sở quản lý chuyên ngành xây dựng trong việc thẩm định dự án đầu tư xây dựng và công tác thanh tra, kiểm tra. Ngoài ra, chỉ đạo các tổ chức tham gia hoạt động xây dựng thuộc thẩm quyền cập nhật các quy định mới về lĩnh vực quản lý Nhà nước được Chính phủ ban hành tại Nghị định số 35/2023/NĐ-CP ngày 20/6/2023 về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định thuộc lĩnh vực quản lý Nhà nước của Bộ Xây dựng.

Sở Giao thông vận tải - Xây dựng có nhiệm vụ tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra hoạt động xây dựng trên địa bàn tỉnh Lào Cai, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định của pháp luật, định kỳ hằng năm báo cáo UBND tỉnh về điều kiện năng lực hoạt động xây dựng của các Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng, Trung tâm phát triển quỹ đất thuộc UBND các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh.

Sở Kế hoạch và Đầu tư có nhiệm vụ tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra công tác đấu thầu lựa chọn nhà thầu trên địa bàn tỉnh Lào Cai, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định của pháp luật.

Đối với UBND các huyện, thị xã, thành phố, UBND tỉnh Lào Cai yêu cầu khẩn trương xây dựng quy chế hoạt động của Ban quản lý dự án và trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt theo quy định. Tăng cường công tác kiểm tra điều kiện năng lực đối với các đơn vị chủ đầu tư, tư vấn xây dựng, thi công xây dựng trong quá trình tham gia hoạt động xây dựng. Kiên quyết loại bỏ các hồ sơ không đủ điều kiện năng lực tham gia thực hiện. Thực hiện tốt công tác phối hợp giữa các Sở quản lý chuyên ngành xây dựng trong việc thẩm định dự án đầu tư xây dựng và công tác thanh tra, kiểm tra.

Bên cạnh đó, chỉ đạo phòng, ban, đơn vị thực hiện lựa chọn nhà thầu đảm bảo có đủ năng lực hoạt động xây dựng; thường xuyên kiểm tra, đôn đốc các nhà thầu tuân thủ các quy định của pháp luật về hoạt động xây dựng. Thực hiện nghiêm trách nhiệm và nghĩa vụ của chủ đầu tư trong việc lựa chọn các nhà thầu đã được quy định tại Luật Xây dựng, Luật Đấu thầu và các quy định pháp luật khác có liên quan.

Huy Trung

Theo

Cùng chuyên mục
Xem thêm
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load