Thứ tư 29/05/2024 12:02 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

Lào Cai: Ngành Xây dựng định hướng 8 nhiệm vụ trọng tâm năm 2024

17:23 | 18/01/2024

(Xây dựng) - Sau khi hoàn thành tốt nhiệm vụ trong năm 2023, ngành Xây dựng tỉnh Lào Cai đã đề ra phương hướng và 8 nhiệm vụ trọng tâm để triển khai trong năm 2024.

Lào Cai: Ngành Xây dựng định hướng 8 nhiệm vụ trọng tâm năm 2024
Ngành Xây dựng tỉnh Lào Cai tập trung thực hiện 8 nhiệm vụ trọng tâm để hoàn thành các nhiệm vụ đề ra.

Năm 2023 là năm bản lề, có ý nghĩa rất quan trọng trong việc triển khai thực hiện thành công các mục tiêu của Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh khóa XVI, Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021-2025. Trong bối cảnh thế giới, khu vực tiếp tục có diễn biến nhanh, phức tạp, khó lường; xung đột ngày càng gay gắt hơn; lạm phát tăng cao… trong nước tốc độ tăng trưởng suy giảm, sức cạnh tranh còn thấp, vốn đầu tư phát triển hạn hẹp, thị trường bất động sản tiếp tục khó khăn, hoạt động kinh doanh vật liệu xây dựng suy giảm, diễn biến bất thường của thời tiết, biến đổi khí hậu thiên tai ngày càng gay gắt… đã ảnh hưởng tiêu cực đến hầu hết các lĩnh vực của nước ta, trong đó có ngành Xây dựng.

Bước sang năm 2024, dự báo sẽ còn nhiều biến động phức tạp, tình hình kinh tế, chính trị thế giới và kinh tế - xã hội trong nước vẫn còn những khó khăn, thách thức. Trong bối cảnh đó, ngành Xây dựng tỉnh Lào Cai sẽ tăng tốc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, góp phần quan trọng thực hiện hoàn thành thắng lợi mục tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2021-2025 theo Nghị quyết Chính phủ, Tỉnh ủy, HĐND tỉnh đã đề ra.

Vì vậy, ngành Xây dựng tập trung thực hiện 8 nhiệm vụ trọng tâm để hoàn thành các nhiệm vụ đề ra. Trong đó, nhiệm vụ đầu tiên là tiếp tục rà soát đề nghị Bộ, ngành, Trung ương sửa đổi, bổ sung hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về quản lý Nhà nước thuộc lĩnh vực xây dựng cho phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương, hạn chế chồng chéo.

Nhiệm vụ thứ 2 là tham mưu hoàn thành Quy hoạch chung xây dựng khu kinh tế cửa khẩu tỉnh Lào Cai, Điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng thành phố Lào Cai; Quy hoạch xây dựng vùng huyện Bảo Yên; Quy hoạch các khu chức năng như khu công nghiệp Võ Lao, khu công nghiệp Cốc Mỳ; khu đô thị hỗn hợp sân bay; các khu vực không gian công cộng, công viên cây xanh... Trên cơ sở quy hoạch chung được phê duyệt, tập trung triển khai hoàn thiện các quy hoạch phân khu, xây dựng quy hoạch chi tiết trong khu kinh tế; tiếp tục hoàn thiện các quy hoạch chung, quy hoạch chi tiết trên cơ sở nhiệm vụ theo Đề án số 04-ĐA/TU ngày 11/12/2020 của Tỉnh uỷ, đồng thời tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy hoạch, kịp thời phát hiện xử nhằm nâng cao hiệu quả thực hiện các quy hoạch. Triển khai đẩy nhanh tiến độ lập quy chế quản lý kiến trúc đô thị và nông thôn trên địa bàn tỉnh Lào Cai. Nâng cao chất lượng các đồ án quy hoạch xây dựng và thực hiện tốt công tác quản lý quy hoạch xây dựng trên địa bàn tỉnh.

Nhiệm vụ thứ 3, tập trung rà soát, hoàn thiện pháp lý về phân loại đô thị, pháp lý cơ sở để thực hiện các dự án đầu tư xây dựng đô thị (quy hoạch đô thị; chương trình phát triển đô thị toàn tỉnh và của từng đô thị; báo cáo đề xuất khu vực phát triển đô thị; kế hoạch phát triển nhà ở…) nhằm tạo “không gian thông thoáng” thu hút được các nhà đầu tư phát triển dự án xây dựng đô thị; đề xuất đầu tư nhà máy nước Ngòi Đường, Y Tý và các dự án xử lý nước thải, các khu xử lý chất thải rắn đô thị theo quy hoạch được duyệt. Đôn đốc tiến độ thực hiện của các dự án phát triển đô thị đang triển khai, trong đó đặc biệt quan tâm đẩy nhanh tiến độ thực hiện của các dự án nhà ở thương mại đã được phê duyệt chấp thuận chủ trương đầu tư. Tiếp tục tập trung tham mưu giải quyết một số khó khăn, vướng mắc của dự án phát triển đô thị.

Nhiệm vụ thứ 4, triển khai Chương trình phát triển nhà ở đến năm 2025 và tầm nhìn đến 2035 trên địa bàn tỉnh Lào Cai, Kế hoạch phát triển nhà ở năm 2024 trên địa bàn tỉnh. Tăng cường quản lý và thực hiện các biện pháp theo chỉ đạo tại Nghị quyết số 33/NQ-CP ngày 11/3/2023 của Chính phủ về một số giải pháp tháo gỡ và thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển an toàn, lành mạnh, bền vững; Đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án nhà ở xã hội tại: Khu bờ Tả sông Hồng, xã Vạn Hòa, thành phố Lào Cai; Khu dân cư giáp đường B6, phường Bắc Lệnh, thành phố Lào Cai…; Nghiên cứu đề xuất chủ trương đầu tư các dự án nhà ở xã hội tại: Nhà ở xã hội Khu Lâm Viên, phường Nam Cường, thành phố Lào Cai; Đường Điện Biên, phường Cốc Lếu, thành phố Lào Cai. Tiếp tục triển khai hỗ trợ xây dựng nhà ở cho các chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 và phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025

Nhiệm vụ thứ 5, phối hợp với các huyện, thành phố trong công tác khảo sát, công bố định kỳ giá vật liệu xây dựng; công bố giá nhân công, ca máy đảm bảo chất lượng, chính xác và đúng quy định; tiếp tục hoàn thiện xây dựng định mức, đơn giá xử lý nước thải thành phố Lào Cai; đơn giá vận hành, xử lý nước thải khu công nghiệp Tằng Lỏong (giai đoạn 2). Tăng cường hiệu quả công tác quản lý nhà nước về vật liệu xây dựng theo chức năng, lĩnh vực quản lý của ngành.

Nhiệm vụ thứ 6, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra về quản lý đầu tư xây dựng, quản lý thực hiện quy hoạch, quản lý trật tự xây dựng, quản lý chất lượng công trình xây dựng để kịp thời phát hiện, chấn chỉnh và hướng dẫn các chủ thể tham gia hoạt động xây dựng nâng cao trách nhiệm, hiệu quả đầu tư, tránh thất thoát lãng phí vốn đầu tư.

Nhiệm vụ thứ 7, tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin; tập trung rà soát, kịp thời đề xuất cấp có thẩm quyền ban hành mới, sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ TTHC lĩnh vực xây dựng; rà soát, đề xuất cắt giảm, cắt giảm bổ sung thời gian giải quyết TTHC, đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của ngành, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp và nhân dân. Triển khai Kế hoạch chuyển đổi số ngành Xây dựng và tập trung triển khai đảm bảo sớm hoàn thành việc xây dựng cơ sở dữ liệu thuộc các lĩnh vực liên quan.

Nhiệm vụ thứ 8, tiếp tục thực hiện, tổ chức hiệu quả việc đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả theo tinh thần Nghị quyết 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban chấp hành Trung ương khóa XII và sắp xếp tổ chức bộ máy theo hướng tinh gọn, nâng cao hiệu quả, hiệu lực quản lý nhà nước đảm bảo phù hợp với Nghị định số 24/2014/NĐ-CP và Nghị định số 107/2020/NĐ-CP; rà soát, sắp xếp kiện toàn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở đảm bảo đúng theo quy định của Nghị định số 120/2020/NĐ-CP của Chính phủ và các Nghị định, Thông tư mới ban hành; thực hiện tốt việc điều động luân chuyển cán bộ lãnh đạo, quản lý và đối với cán bộ công chức, viên chức đảm bảo quy định và hiệu quả.

Huy Trung

Theo

Cùng chuyên mục
Xem thêm
 • EuroCham khai mạc Diễn đàn Tòa nhà cao tầng tại Thành phố Hồ Chí Minh

  (Xây dựng) - Ngày 28/5, Hiệp hội Doanh nghiệp châu Âu tại Việt Nam (EuroCham Việt Nam) và Tiểu ban Xây dựng đã khai mạc Diễn đàn Tòa nhà cao tầng tại Thành phố Hồ Chí Minh. Sự kiện được hỗ trợ bởi Hội đồng Nhà cao tầng và Môi trường sống Đô thị, quy tụ các bên liên quan từ ngành Xây dựng và Chính phủ để thảo luận về những thách thức và cơ hội phát triển đô thị bền vững ở Việt Nam.

  21:30 | 28/05/2024
 • Hải Phòng: Tăng cường công tác đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông đường thủy nội địa

  (Xây dựng) - Sở Giao thông vận tải thành phố Hải Phòng vừa có văn bản đề nghị các đơn vị quản lý, vận hành khai thác phà chủ động xây dựng và triển khai phương án đảm bảo an toàn giao thông (ATGT), phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (PCCC&CNCH) trong quá trình chạy phà nhằm tăng cường công tác đảm bảo an ninh trật tự, ATGT trong hoạt động kinh doanh vận tải hành khách đường thủy nội địa trên địa bàn.

  21:00 | 28/05/2024
 • HĐND thành phố Hải Phòng thông qua 12 nghị quyết quan trọng về phát triển kinh tế - xã hội

  (Xây dựng) – Sáng 28/5, tại Trung tâm Hội nghị thành phố, HĐND thành phố Hải Phòng tổ chức Kỳ họp thứ 16 (Kỳ họp chuyên đề) HĐND thành phố khóa XVI, nhiệm kỳ 2021 - 2026 để xem xét, quyết định một số nội dung nhằm kịp thời triển khai các nhiệm vụ quan trọng, cấp thiết của thành phố.

  20:49 | 28/05/2024
 • Hoàn thành dự án cầu Đại Ngãi đúng tiến độ

  (Xây dựng) – Dự án cầu Đại Ngãi kết nối tỉnh Trà Vinh và Sóc Trăng, được khởi công từ tháng 10 năm 2023. Theo Ban Quản lý dự án 85 (Bộ Giao thông vận tải) – chủ đầu tư dự án, các nhà thầu đang khẩn trương thi công để công trình đảm bảo đúng tiến độ.

  20:47 | 28/05/2024
 • Bình Định: Nhà máy nước phục vụ hơn 4.000 hộ dân xuống cấp nghiêm trọng

  (Xây dựng) – Hàng nghìn hộ dân của 3 xã khu vực phía Đông thị xã An Nhơn (Bình Định) đang có nguy cơ thiếu nước sạch khi Nhà máy nước cung cấp nguồn nước sạch cho khu vực này đang bị xuống cấp nghiêm trọng, nước bị nhiễm phèn và tất cả các chỉ số đang ở ngưỡng báo động.

  20:44 | 28/05/2024
 • Trà Vinh: Hoàn thành 7/8 nội dung thực hiện nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới

  (Xây dựng) - Trà Vinh kiến nghị đến các Bộ, ngành Trung ương trình Thủ tướng xem xét, giảm chỉ tiêu của nội dung này xuống từ 80% trở lên để tỉnh có thể hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới (NTM) trong năm nay.

  18:45 | 28/05/2024
 • Cần Thơ: Cảnh báo lừa đảo, mạo danh cơ quan thuế, công chức thuế

  (Xây dựng) – Cục Thuế thành phố Cần Thơ vừa ban hành Văn bản số 2548/CTCTH-TTHT về việc cảnh báo lừa đảo, mạo danh cơ quan thuế, công chức thuế, gửi: Các doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ chức kinh tế, đơn vị sự nghiệp, hộ gia đình, cá nhân kinh doanh trên địa bàn thành phố Cần Thơ.

  18:35 | 28/05/2024
 • Cầu Giấy (Hà Nội): Tiến hành kiểm tra toàn bộ nhà trọ sau vụ cháy khiến 14 người tử vong

  (Xây dựng) – Sau vụ cháy nhà trọ khiến 14 người tử vong tại đường Trung Kính, quận Cầu Giấy tổ chức tổng kiểm tra, rà soát toàn bộ nhà trọ, công trình nhà ở có nhiều tầng, nhiều phòng cho thuê trên địa bàn theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội.

  18:31 | 28/05/2024
 • Quy hoạch Cảng hàng không Buôn Ma Thuột: Bước phát triển mới hướng tới tương lai

  (Xây dựng) - Nhằm đáp ứng nhu cầu vận tải hàng không và thúc đẩy phát triển kinh tế vùng Tây Nguyên, Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải (GTVT) Lê Anh Tuấn đã công bố kế hoạch điều chỉnh quy hoạch Cảng hàng không Buôn Ma Thuột. Quy hoạch mới này hứa hẹn sẽ mang lại nhiều thay đổi tích cực, kết hợp hài hòa giữa phát triển hạ tầng hiện đại và bảo tồn văn hóa địa phương.

  18:28 | 28/05/2024
 • Văn Chấn (Yên Bái): Đầu tư xây dựng mới 85 công trình cơ sở hạ tầng

  (Xây dựng) - Giai đoạn 2021-2030, huyện Văn Chấn (Yên Bái) đầu tư xây dựng mới 85 công trình cơ sở hạ tầng (đường giao thông, cầu, công trình nước sạch, thủy lợi, trường học…) với tổng kinh phí trên 167 tỷ đồng.

  14:43 | 28/05/2024
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load