Thứ hai 24/06/2024 09:58 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

Lào Cai: Đầu tư xây dựng mới, nâng cấp hạ tầng cấp nước sạch nông thôn

08:43 | 12/03/2024

(Xây dựng) - Ngày 08/3/2024, UBND tỉnh Lào Cai vừa ban hành Chỉ thị số 04/CT-UBND về tăng cường công tác quản lý, sử dụng, khai thác tài sản kết cấu hạ tầng cấp nước sạch nông thôn trên địa bàn tỉnh.

Lào Cai: Đầu tư xây dựng mới, nâng cấp hạ tầng cấp nước sạch nông thôn
Tổ chức rà soát, xây dựng kế hoạch đầu tư mới, nâng cấp, sửa chữa công trình cấp nước sinh hoạt nông thôn.

Theo đó, UBND tỉnh chỉ đạo UBND các huyện, thị xã, thành phố tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả các quy định về quản lý tài sản kết cấu hạ tầng cấp nước sạch nông thôn. Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công đến toàn thể các cơ quan, đơn vị, các tổ chức, cá nhân và người dân biết, triển khai thực hiện. Tổ chức rà soát, xây dựng kế hoạch đầu tư mới, nâng cấp, sửa chữa công trình cấp nước sinh hoạt tập trung nông thôn, cải tạo bổ sung hệ thống, công nghệ xử lý lọc khử khuẩn đạt chất lượng nước sạch theo quy chuẩn, nhằm hoàn thành các chỉ tiêu nước sạch trong Bộ tiêu chí Quốc gia xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2022 - 2025 và mục tiêu đảm bảo an ninh nguồn nước theo các Chương trình, Kế hoạch đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Chỉ đạo thực hiện thu tiền sử dụng nước từ công trình cấp nước tập trung đang hoạt động theo đơn giá quy định của UBND tỉnh về giá nước sạch sinh hoạt khu vực nông thôn, đảm bảo kết quả thu tối thiểu đạt theo Quyết định giao của UBND tỉnh hàng năm. Nghiêm túc triển khai thực hiện các nội dung về quản lý, sử dụng, khai thác tài sản kết cấu hạ tầng cấp nước sạch nông thôn được quy định tại Nghị định 43/2022/NĐ-CP ngày 24/6/2022 của Chính phủ. Đối với các công trình chưa được giao quản lý tài sản theo quy định, tổ chức rà soát, tổng hợp gửi Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề xuất UBND tỉnh quyết định giao cho các tổ chức, cá nhân đang quản lý hiệu quả đảm bảo đúng quy định, thời gian hoàn thành xong trong quý III/2024.

UBND tỉnh yêu cầu Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các địa phương xây dựng kế hoạch đầu tư xây dựng mới, nâng cấp, sửa chữa công trình, bổ sung hệ thống, thiết bị xử lý nước, công nghệ xử lý lọc khử khuẩn đạt chất lượng nước sạch theo quy chuẩn, nhằm hoàn thành các mục tiêu xây dựng nông thôn mới giai đoạn đến năm 2025, đồng thời đảm bảo an ninh nguồn nước theo các Chương trình, Kế hoạch của tỉnh, đề xuất UBND tỉnh trong quý II/năm 2024. Kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn các địa phương thực hiện các nội dung quy định tại Nghị định 43/2022/NĐ-CP ngày 24/6/2022 của Chính phủ. Phối hợp Sở Tài chính đề xuất chính sách hỗ trợ giá tiền sử dụng nước sinh hoạt tập trung nông thôn đảm bảo yêu cầu về quản lý, khai thác công trình.

Bên cạnh đó, UBND tỉnh Lào Cai yêu cầu Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổng hợp nhu cầu đầu tư, cân đối nguồn vốn, tham mưu UBND tỉnh bố trí kinh phí đầu tư mới, nâng cấp, sửa chữa các công trình cấp nước sạch tập trung nông thôn trên địa bàn tỉnh. Chủ trì phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề xuất chính sách hỗ trợ giá tiền sử dụng nước sinh hoạt tập trung nông thôn. Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính tiếp tục tham mưu cho UBND tỉnh về kế hoạch, nguồn lực đầu tư cho công trình cấp nước sạch tập trung nông thôn.

Huy Trung

Theo

Cùng chuyên mục
Xem thêm
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load