Thứ ba 06/06/2023 23:21 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

Lâm Thao (Phú Thọ): Hàng loạt sai phạm đầu tư công ở xã Cao Xá

21:05 | 25/02/2023

(Xây dựng) - Trong quá trình thanh tra, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Phú Thọ đã phát hiện sai phạm tại Dự án nhà điều hành và các hạng mục phụ trợ trường THCS Cao Xá và Dự án nhà làm việc 3 tầng và sửa chữa các hạng mục phụ trợ thuộc khuôn viên trụ sở Đảng uỷ, HĐND, UBND xã Cao Xá, huyện Lâm Thao.

Lâm Thao (Phú Thọ): Hàng loạt sai phạm đầu tư công ở xã Cao Xá
Trụ sở UBND xã Cao Xá.

Cụ thể, ngày 14/12/2022, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Phú Thọ ban hành Kết luận Thanh tra số 2600/KL-SKHĐT về việc chấp hành pháp luật về đầu tư công. Tại kết luận này, Sở đã phát hiện nhiều vi phạm tại hai dự án do UBND xã Cao Xá, huyện Lâm Thao làm chủ đầu tư.

Được biết, Dự án nhà điều hành và các hạng mục phụ trợ trường THCS Cao Xá có Quyết định chủ trương đầu tư ngày 29/3/2021, tổng mức đầu tư hơn 7,3 tỷ đồng do UBND xã Cao Xá làm chủ đầu tư, đơn vị thi công là Công ty Cổ phần đầu tư phát triển Sao Mai Phú Thọ.

Trong quá trình thanh tra, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Phú Thọ đã phát hiện nhiều sai sót, vi phạm như quyết định chủ trương đầu tư chưa xác định cụ thể mức vốn dự kiến bố trí cho dự án theo từng nguồn vốn và tiến độ thời gian bố trí vốn theo quy định tại Khoản 4 Điều 25; Khoản 5 Điều 1 mẫu số 8 ban hành kèm theo Nghị định 136/2015/NĐ-CP; Mẫu số 09, phụ lục 2 Nghị định số 40/2020/NĐ-CP hướng dẫn luật đầu tư công 2019 của Chính phủ (theo Kết luận Thanh tra số 2600/KL-SKH&ĐT trách nhiệm thuộc về UBND huyện Lâm Thao, phòng Kế hoạch tài chính, phòng Kinh tế hạ tầng, UBND xã và chủ đầu tư dự án).

Chủ đầu tư phê duyệt đề cương, nhiệm vụ khảo sát khi không có tờ trình, không có báo cáo kết quả thẩm định đề cương, nhiệm vụ khảo sát theo quy định tại Khoản 1 Điều 11, 12 Nghị định 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 của Chính phủ; Điều 25, 26 Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 về hướng dẫn quản lý dự án đầu tư xây dựng (theo Kết luận Thanh tra số 2600/KL-SKH&ĐT trách nhiệm thuộc về UBND huyện Lâm Thao, Phòng Kinh tế hạ tầng, UBND xã, chủ đầu tư dự án, các đơn vị tư vấn khảo sát, lập dự án, báo cáo kinh tế kỹ thuật).

Áp dụng sai định mức, đơn giá và không đúng quy định của Nhà nước dẫn đến sai tăng giá trị dự toán hơn 13,5 triệu đồng. Báo cáo tài chính của nhà thầu không có xác nhận của cơ quan kiểm toán độc lập, tất cả nhân sự chủ chốt nhà thầu đề xuất đều không đáp ứng yêu cầu trong hồ sơ mời thầu. UBND xã Cao Xá không thực hiện quy trình, thủ tục lập, thẩm định, phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu trước khi thực hiện chỉ định thầu gói thầu tư vấn thẩm tra thiết kế, dự toán công trình theo quy định. Lựa chọn đơn vị tư vấn giám sát và đơn vị tư đấu thầu không đủ tiêu chuẩn. Trong quá trình triển khai thi công nhà thầu bố trí nhân sự chủ chốt không đúng với hồ sơ dự thầu...

Lâm Thao (Phú Thọ): Hàng loạt sai phạm đầu tư công ở xã Cao Xá
Dự án nhà làm việc 3 tầng và sửa chữa các hạng mục phụ trợ thuộc khuôn viên trụ sở Đảng uỷ, HĐND, UBND xã Cao Xá.

Còn tại Dự án nhà làm việc 3 tầng và sửa chữa các hạng mục phụ trợ thuộc khuôn viên trụ sở Đảng uỷ, HĐND, UBND xã Cao Xá. Dự án có Quyết định chủ trương đầu tư ngày 7/01/2021, tổng mức đầu tư hơn 14,6 tỷ đồng, nhà thầu thi công là Tổng công ty Cổ phần công trình Viettel.

Tại dự án này, không có báo cáo kết quả thẩm định, báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư của hội đồng thẩm định, không có báo cáo kết quả thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn của dự án. Quyết định chủ trương đầu tư cũng chưa xác định cụ thể mức vốn dự kiến bố trí cho dự án theo từng nguồn vốn và tiến độ thời gian bố trí vốn theo quy định tại Khoản 4 Điều 25; Khoản 5, Điều 1 mẫu số 8 ban hành kèm theo Nghị định 136/2015/NĐ-CP; mẫu số 9, phụ lục 2 Nghị định số 40/2020/NĐ-CP hướng dẫn luật đầu tư công 2019 của Chính phủ (theo Kết luận Thanh tra số 2600/KL-SKH&ĐT trách nhiệm thuộc về UBND huyện Lâm Thao, phòng Kế hoạch tài chính, UBND xã và chủ đầu tư dự án).

Lâm Thao (Phú Thọ): Hàng loạt sai phạm đầu tư công ở xã Cao Xá
Dự án nhà điều hành và các hạng mục phụ trợ trường THCS Cao Xá.

Chủ đầu tư không lưu trữ hồ sơ khảo sát địa hình, báo cáo kết quả khảo sát địa hình theo quy định cũng như không phê duyệt vào báo cáo kết quả khảo sát xây dựng theo quy định; áp dụng sai định mức, đơn giá và không đúng quy định của nhà nước dẫn đến sai tăng giá trị dự toán gần 46 triệu đồng. Tất cả các nhân sự chủ chốt nhà thầu không có tài liệu chứng minh loại, cấp công trình và tổng số năm kinh nghiệm trong các công việc tương tự. Chủ đầu tư tổ chức lựa chọn nhà thầu không có tờ trình phê duyệt kết quả chỉ định thầu nhà thầu tư vấn khảo sát, lập báo cáo kinh tế kỹ thuật và lựa chọn công ty tư vấn khảo sát, lập thiết kế bản vẽ thi công không đủ điều kiện năng lực hoạt động xây dựng theo quy định.

Để có thông tin rõ ràng, khách quan liên quan đến việc triển khai, thực hiện những dự án trên, PV đã làm việc với đại diện xã Cao Xá. Ngày 22/02/2023, trao đổi với PV, ông Quách Văn Chí - Chủ tịch UBND xã Cao Xá cho biết: “Hiện tại, UBND xã Cao Xá chưa nhận được kết luận thanh tra, công trình thì vẫn đang thi công chưa thanh quyết toán còn về sai phạm và trách nhiệm xử lý vi phạm sau này sẽ có chế tài theo quyết định xử lý chung”.

Phùng Hằng

Theo

Cùng chuyên mục
Xem thêm
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load