Thứ hai 02/10/2023 01:53 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

Ký hợp đồng vận chuyển, xử lý chất thải riêng có được không?

15:56 | 05/04/2023

(Xây dựng) - Đơn vị ông Hà Văn Thắng (Phú Thọ) phát sinh chất thải rắn sinh hoạt và chất thải công nghiệp thông thường thường xuyên cần thuê xử lý. Hằng năm, đơn vị ký hợp đồng riêng với một đơn vị xử lý và ký hợp đồng vận chuyển với một đơn vị khác.

Ký hợp đồng vận chuyển, xử lý chất thải riêng có được không?
Ảnh minh họa (nguồn: Internet).

Trong khi thực hiện chuyển giao đều có các biên bản giao nhận giữa đơn vị vận chuyển và đơn vị xử lý, cuối mỗi tháng đều có biên bản giao nhận phiếu cân khối lượng để thanh toán cho từng đơn vị (vận chuyển riêng và xử lý riêng).

Ông Thắng hỏi, đơn vị ông ký hợp đồng như vậy có được không?

Bộ Tài nguyên và Môi trường trả lời vấn đề này như sau:

Câu hỏi của ông không rõ. Tuy nhiên, về nguyên tắc, cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ có phát sinh chất thải rắn sinh hoạt có trách nhiệm ký hợp đồng dịch vụ thu gom, vận chuyển, xử lý; chi trả giá dịch vụ theo hợp đồng dịch vụ và theo quy định cụ thể của chính quyền địa phương; chuyển giao cho các đối tượng quy định tại Khoản 2 Điều 58 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/1/2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường.

Cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ có phát sinh chất thải rắn công nghiệp thông thường phải tái sử dụng, tái chế, thu hồi năng lượng và xử lý chất thải rắn công nghiệp thông thường hoặc chuyển giao cho các đối tượng quy định tại Khoản 1 Điều 82 Luật Bảo vệ môi trường (Điều 82 Luật Bảo vệ môi trường; Điều 66 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP).

Việc sử dụng biên bản bàn giao chất thải rắn công nghiệp thông thường theo mẫu quy định được áp dụng bắt buộc đối với nhóm chất thải rắn công nghiệp thông thường phải xử lý (Điều 66 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP).

Như vậy, việc chuyển giao (để vận chuyển hoặc xử lý) cho các đối tượng có chức năng được quy định tại Điều 82 Luật Bảo vệ môi trường và Điều 58 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP là đáp ứng yêu cầu về quản lý chất thải rắn sinh hoạt và chất thải rắn công nghiệp thông thường.

Khánh Diệp

Theo

Cùng chuyên mục
Xem thêm
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load