Thứ tư 06/12/2023 11:40 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

Kon Tum xây dựng nông thôn mới tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số

09:02 | 19/08/2023

(Xây dựng) - UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch số 1754/KH-UBND về xây dựng thôn (làng) nông thôn mới ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Kon Tum đến năm 2025.

Kon Tum xây dựng nông thôn mới tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số
Kon Tum phấn đấu xây dựng nông thôn mới tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Phấn đấu đến năm 2025, tỉnh Kon Tum có từ 50% trở lên số thôn (làng) vùng đồng bào dân tộc thiểu số được công nhận thôn (làng) nông thôn mới. Toàn tỉnh có 249/498 thôn (làng) ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số được công nhận thôn (làng) nông thôn mới (trong đó có 19 thôn đã được công nhận đạt chuẩn thôn nông thôn mới giai đoạn 2018 - 2021. Các thôn (làng) còn lại hàng năm xác định mục tiêu duy trì, nâng cao chất lượng tiêu chí đạt được so với mục tiêu, lộ trình cụ thể, hạn chế thấp nhất các tiêu chí, chỉ tiêu năm sau thấp hơn năm trước.

Trong đó: Giai đoạn 2022 – 2023 toàn tỉnh tổ chức thực hiện điểm tại các cấp (tỉnh, huyện, xã), phấn đấu có 95 thôn (làng) đạt chuẩn nông thôn mới; Cụ thể: Tiếp tục rà soát, xây dựng đảm bảo duy trì đạt chuẩn thôn nông thôn mới theo Bộ tiêu chí thôn nông thôn mới giai đoạn 2022 - 2025 đã được UBND tỉnh Kon Tum ban hành đối với 19 thôn (làng) đã được công nhận thôn nông thôn mới năm 2021. Các thôn (làng) còn lại phấn đấu cơ bản có 6/10 tiêu chí đạt chuẩn trở lên, ưu tiên hoàn thành các tiêu chí như: Tiêu chí số 1 về giao thông, số 2 về điện, số 3 về cơ sở vật chất văn hóa, số 4 về thông tin và truyền thông, số 8 về văn hóa, giáo dục và y tế, số 10 về an ninh trật tự xã hội… Năm 2023: 95/95 thôn (làng) thực hiện điểm các cấp có 10/10 tiêu chí đạt chuẩn và được công nhận đạt chuẩn thôn (làng) nông thôn mới.

Đến năm 2025: toàn tỉnh có 249/498 thôn (làng) ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số được công nhận thôn (làng) nông thôn mới (trong đó, giai đoạn 2024 - 2025 phấn đấu có thêm 135 thôn (làng) đạt chuẩn nông thôn mới).

Cùng với việc triển khai nội dung thực hiện và nhiệm vụ cụ thể của các Sở, ban ngành, tại Kế hoạch nêu trên UBND tỉnh giao UBND các huyện, thành phố chủ động rà soát, cân đối bố trí nguồn vốn ngân sách Trung ương hỗ trợ thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới hàng năm; vốn ngân sách huyện, thành phố đối ứng theo phân cấp hiện hành và lồng ghép, huy động xã hội hóa từ các nguồn hợp pháp khác để thực hiện xây dựng thôn (làng) nông thôn mới ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn; Đảm bảo tỷ lệ đối ứng từ ngân sách địa phương để thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới theo quy định. Chỉ đạo các phòng, ban liên quan phối hợp chỉ đạo, giúp đỡ, hỗ trợ các xã thực hiện theo bộ thiêu chí đã ban hành.

UBND các xã chịu trách nhiệm trực tiếp về công tác tổ chức chỉ đạo thực hiện và phối hợp thực hiện xây dựng thôn (làng) nông thôn mới theo Bộ tiêu chí; quản lý sử dụng có hiệu quả nguồn vốn ngân sách Nhà nước các cấp hỗ trợ để thực hiện Kế hoạch; huy động các nguồn vốn hợp pháp khác để hỗ trợ thực hiện Bộ tiêu chí.

Phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam xã, các Hội đoàn thể ở xã tuyên truyền, phổ biến cho mọi người dân hiểu rõ mục đích, ý nghĩa của việc xây dựng thôn nông thôn mới; về các nội dung của Bộ tiêu chí; các chủ trương, cơ chế hỗ trợ, nhất là phát huy tối đa vai trò chủ thể của người dân tham gia thực hiện Bộ tiêu chí; tổ chức họp dân, vận động nhân dân tự nguyện đóng góp xây dựng thôn nông thôn mới, trình HĐND xã thông qua để làm cơ sở thực hiện.

Bá Tứ

Theo

Cùng chuyên mục
Xem thêm
 • Hà Tĩnh: Tập trung nguồn lực hoàn thành xây dựng nông thôn mới cấp tỉnh năm 2024

  (Xây dựng) - Tỉnh Hà Tĩnh nỗi lực thực hiện nhiệm vụ đảm bảo hoàn thành 100% xã đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) trong năm 2023 và 100% huyện, thành, thị đạt chuẩn/hoàn thành nhiệm vụ NTM trong 6 tháng đầu năm 2024.

  09:47 | 30/11/2023
 • Phù Yên (Sơn La): Mường Thải đạt 13/19 tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới

  (Xây dựng) – Triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM), xã Mường Thải, huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La tiếp tục tập trung các nguồn lực thực hiện Chương trình xây dựng NTM các thôn, bản trên địa bàn, góp phần thay đổi bộ mặt nông thôn, hoàn thiện hạ tầng kinh tế - xã hội, cải thiện đời sống vật chất, tinh thần của người dân. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn tồn tại một số hạn chế, khó khăn cần khắc phục.

  20:29 | 29/11/2023
 • Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với xây dựng nông thôn mới ở Vĩnh Tường

  (Xây dựng) - Việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã có sức lan tỏa sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và mọi tầng lớp nhân dân ở huyện Vĩnh Tường. Hiệu quả việc học Bác gắn với Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM) đã mang lại kết quả thiết thực trong lĩnh vực nông nghiệp, nông dân, nông thôn trên địa bàn huyện.

  16:17 | 29/11/2023
 • Vĩnh Tường (Vĩnh Phúc): Những tuyến đê “nở hoa” trong xây dựng nông thôn mới nâng cao

  (Xây dựng) - Những ngày này, khi đi qua đoạn đê tả sông Hồng, thuộc địa bàn các xã Tân Phú, Cao Đại (Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc) nhiều người không khỏi ngạc nhiên bởi hai bên triền đê là những khoảnh đất phong quang với nhiều cây xanh và những luống hoa khoe sắc. Đây chính là thành quả từ sự chung sức của hội viên phụ nữ, trong việc xây dựng mô hình đường hoa kiểu mẫu trên các tuyến đê, góp phần nâng cao các tiêu chí trong xây dựng nông thôn mới.

  10:57 | 29/11/2023
 • Nam Định: Huyện Giao Thủy chung sức, đồng lòng xây dựng nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu

  (Xây dựng) – Giao Thủy là một trong những huyện tiên phong xây dựng nông thôn mới (NTM) nâng cao, kiểu mẫu tại tỉnh Nam Định. Đến nay có 8 xã (Giao Phong, Giao Tân và Giao Thịnh) được công nhận đạt chuẩn NTM kiểu mẫu năm 2022; có 71/195 xóm đạt chuẩn NTM kiểu mẫu. Trong năm 2023 dự kiến có thêm 05 xã (Giao Hải, Giao Lạc, Hoành Sơn, Bạch Long, Giao Tiến) được thẩm định và công nhận đạt chuẩn NTM kiểu mẫu năm 2022; 01 xã (Giao Hương) được thẩm định và công nhận đạt chuẩn NTM nâng cao năm 2022.

  09:49 | 29/11/2023
 • Vĩnh Tường (Vĩnh Phúc): Nét đẹp văn hóa từ những tuyến đường sáng - xanh - sạch - đẹp

  (Xây dựng) - Sau 3 năm thực hiện, việc xây dựng và duy trì các tuyến đường trên địa bàn huyện Vĩnh Tường nói riêng, tỉnh Vĩnh Phúc nói chung đã tạo thành phong trào sôi nổi trong nhân dân, hình thành nếp sống văn hóa, văn minh.

  09:43 | 29/11/2023
 • Nam Định: Công nhận thêm 4 xã về đích nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu

  (Xây dựng) - UBND tỉnh Nam Định vừa công nhận thêm 4 xã về đích nông thôn mới (NTM) nâng cao, NTM kiểu mẫu theo Bộ tiêu chí quốc gia về xã NTM và Bộ tiêu chí quốc gia về xã NTM nâng cao giai đoạn 2021 – 2025.

  09:41 | 29/11/2023
 • Vĩnh Tường (Vĩnh Phúc): Yên Lập tập trung xây dựng nông thôn mới nâng cao

  (Xây dựng) - Chương trình xây dựng nông thôn mới (NTM) được triển khai đã và đang giúp đời sống người dân xã Yên Lập (Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc) không ngừng cải thiện và nâng cao. Trên nền tảng kết quả đạt được, hiện cấp ủy, chính quyền và nhân dân trong xã đang tập trung các giải pháp nâng cao chất lượng, hoàn thiện các tiêu chí, phấn đấu đạt chuẩn xã NTM nâng cao trong năm 2023.

  09:41 | 29/11/2023
 • Vĩnh Tường (Vĩnh Phúc): Huy động nhân dân tham gia bảo vệ môi trường trong xây dựng nông thôn mới

  (Xây dựng) – Những năm qua, Ủy ban Mặt trận tổ quốc (MTTQ) các cấp trong tỉnh Vĩnh Phúc đã triển khai nhiều việc làm cụ thể, thiết thực nhằm huy động nhân dân cùng chung tay bảo vệ môi trường. Nhờ đó, ý thức của người dân về vệ sinh môi trường được nâng lên, diện mạo các khu dân cư ngày càng sáng, xanh, sạch, đẹp.

  08:39 | 29/11/2023
 • Sông Mã (Sơn La): Tập trung nguồn lực xây dựng nông thôn mới

  (Xây dựng) - Thời gian qua, với sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị, sự đồng thuận của nhân dân, huyện Sông Mã (Sơn La) đang tập trung mọi nguồn lực để hoàn thiện các tiêu chí về thực hiện chương trình nông thôn mới (NTM). Nhờ đó, vùng đất biên giới ngày càng thay đổi, đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân được cải thiện rõ rệt.

  22:32 | 28/11/2023
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load