Thứ năm 25/04/2024 08:18 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

Kiên Giang: Cần hơn 62.000 tỷ để phát triển nhà ở

15:52 | 14/03/2023

(Xây dựng) – UBND tỉnh Kiên Giang vừa ban hành quyết định về việc phê duyệt chương trình phát triển nhà ở giai đoạn năm 2021 đến năm 2030. Mục tiêu đến năm 2025 là diện tích nhà ở bình quân toàn tỉnh sẽ đạt khoảng 26,1m2 sàn/người, trong đó diện tích nhà ở bình quân tại đô thị đạt khoảng 27,9 m2 sàn/người, diện tích nhà ở bình quân tại nông thôn đạt 25,4m2 sàn/người, diện tích nhà ở tối thiểu 10m2 sàn/người. Tổng nhu cầu vốn cần để phát triển nhà ở đến năm 2025 khoảng hơn 62.352 tỷ đồng.

Kiên Giang: Cần hơn 62.000 tỷ để phát triển nhà ở
Thành phố Rạch Giá.

Mục tiêu đến năm 2025 tổng diện tích sản nhà ở toàn tỉnh Kiên Giang đạt khoảng 46.855.748m2 sàn (tăng thêm 7.532.980m2 sàn). Trong đó, nhà ở xã hội khoảng 254.424m2 sàn; Nhà ở thương mại 1.375.165m2 sàn; Nhà ở do nhân dân tự xây dựng 5.894.191m2 sàn; Nhà ở công vụ khoảng 200m2 sàn.

Dự báo đến năm 2025 nhu cầu đất ở tăng thêm khoảng 2.728,82ha. Trong đó, quỹ đất phát triển nhà ở xã hội khoảng 35,34ha; quỹ đất phát triển nhà ở công vụ khoảng 0,11ha; quỹ đất phát triển nhà ở thương mại khoảng 763,98ha; còn lại khoảng 1.964,73ha phát triển nhà ở hộ gia đình, cá nhân tự xây dựng.

Tổng nhu cầu nguồn vốn để phát triển nhà ở đến năm 2025 là khoảng 62.352,06 tỷ đồng. Trong đó, nhà ở xã hội 1.824, 34 tỷ đồng; Nhà ở công vụ 1,43 tỷ đồng; Nhà ở thương mại 12.174,78 tỷ đồng; còn lại khoảng 48.351,50 tỷ đồng phát triển nhà ở riêng lẻ do dân tự xây dựng.

Để thực hiện Chương trình nhà ở này, UBND tỉnh Kiên Giang, đề ra 9 giải pháp: Về thủ tục chấp thuận đầu tư dự án, chính sách phát triển nhà ở; Về chính sách đất đai; Về quy hoạch và quản lý xây dựng; Về chính sách tài chính-tín dụng và thuế; Về phát triển thị trường nhà ở và quản lý sử dụng nhà ở; Về đầu tư bất động sản; Giải pháp nhà ở cho các đối tượng xã hội; Về công tác tuyên truyền, vận động; Về khoa học công nghệ.

UBND tỉnh Kiên Giang giao Sở Xây dựng Kiên Giang chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành, UBND các địa phương để thu thập, số liệu tổng hợp nhu cầu về phát triển nhà ở nói chung, đặc biệt là nhà ở xã hội để tham mưu, đề xuất UBND tỉnh Kiên Giang xem xét phê duyệt kế hoạch hàng năm, giai đoạn 05 năm và định hướng đến năm 2030.

Hướng dẫn, đôn đốc UBND các huyện, thành phố xây dựng Kế hoạch phát triển nhà ở cụ thể của địa phương; triển khai thực hiện kịp thời, có hiệu quả Chương trình, kế hoạch đã được phê duyệt.

Phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND các huyện, thành phố rà soát, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch chung, quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết xây dựng để đề xuất UBND tỉnh chấp thuận địa điểm đầu tư dự án nhà ở.

Chủ trì, phối hợp với các Sở, ban, ngành, các địa phương nghiên cứu, tham mưu đề xuất các cơ chế, chính sách thu hút đầu tư và phát triển nhà ở nói chung và đặc biệt là nhà đầu tư xây dựng công trình kinh doanh thương mại trong phần diện tích 20% của dự án nhà ở xã hội để thu hút các nhà đầu tư nhà ở xã hội.

Hướng dẫn triển khai các quy định về phát triển và quản lý nhà ở, các chính sách hỗ trợ nhà ở; tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức làm việc trong lĩnh vực quản lý, phát triển nhà. Thực hiện tốt chức năng quản lý Nhà nước về quản lý quy hoạch, quản lý chất lượng công trình nhà ở, hạ tầng kỹ thuật đô thị.

Chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành, UBND cấp huyện, các chủ đầu tư bất động sản theo quy chế của UBND tỉnh ban hành để tổng hợp báo cáo thông tin về thị trường bất động sản trên địa bàn tỉnh theo quy định tại Nghị định số 117/2015/NĐ-CP của Chính phủ và Thông tư số 27/2016/TT-BXD của Bộ Xây dựng. Đánh giá sơ kết, tổng kết tình hình và kết quả thực hiện Chương trình, Kế hoạch đã được phê duyệt, báo cáo Bộ Xây dựng và UBND tỉnh theo quy định và chỉ đạo.

Huỳnh Biển

Theo

Cùng chuyên mục
Xem thêm
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load