Chủ nhật 10/12/2023 08:28 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

Kiểm toán Nhà nước công bố Quyết định kiểm toán tại tỉnh Thái Bình

08:55 | 24/09/2023

(Xây dựng) - Kiểm toán Nhà nước vừa công bố Quyết định kiểm toán đối với Báo cáo quyết toán ngân sách địa phương năm 2022 của tỉnh Thái Bình và Kiểm toán hoạt động xây dựng và quản lý, sử dụng vốn đầu tư các dự án đường bộ ven biển qua địa bàn tỉnh Thái Bình.

Kiểm toán Nhà nước công bố Quyết định kiểm toán tại tỉnh Thái Bình
Ông Bùi Quốc Dũng - Phó Tổng Kiểm toán nhà nước phát biểu tại hội nghị.

Quyết định số 1211/QĐ-KTNN của Kiểm toán Nhà nước nêu rõ mục tiêu của cuộc kiểm toán nhằm xác nhận tính trung thực, hợp lý của Báo cáo quyết toán ngân sách địa phương; cung cấp thông tin, số liệu cho các cơ quan có thẩm quyền thực hiện chức năng kiểm tra, giám sát quá trình quản lý, sử dụng tài chính công, tài sản công; chỉ ra những bất cập và để xuất sửa đổi cơ chế, chính sách; phát hiện kịp thời các sai phạm, hành vi tham nhũng, lãng phí, tiêu cực trong quản lý và sử dụng tài chính, tài sản công và xác định rõ tập thể, cá nhân để kiến nghị xử lý theo quy định pháp luật.

Nội dung kiểm toán đối với Báo cáo quyết toán ngân sách địa phương bao gồm: Công tác dự toán, công tác điều hành ngân sách, công tác tổng hợp, lập báo cáo quyết toán ngân sách địa phương.

Đối với chuyên đề công nghệ thông tin, nội dung kiểm toán bao gồm: việc ban hành cơ chế, chính sách cho lĩnh vực công nghệ thông tin; việc chấp hành pháp luật, chế độ trong đầu tư mua sắm, thuê dịch vụ và ứng dụng phần mềm công nghệ thông tin.

Phạm vi kiểm toán đối với Báo cáo quyết toán ngân sách địa phương là năm 2022 và các thời kỳ trước, sau có liên quan của các đơn vị được kiểm toán. Đoàn kiểm toán triển khai kiểm toán tại trụ sở các đơn vị được kiểm toán trong thời gian 30 ngày kể từ ngày công bố quyết định.

Theo Quyết định số 1212/QĐ-KTNN, mục tiêu cuộc kiểm toán hoạt động xây dựng và việc quản lý, sử dụng vốn đầu tư các dự án đường bộ ven biển qua địa bàn tỉnh Thái Bình là xác nhận tính trung thực, hợp lý của số liệu, thông tin tài chính của các dự án; đánh giá việc tuân thủ pháp luật; hiệu quả sử dụng vốn đầu tư; chỉ ra các hạn chế để kiến nghị với đơn vị được kiểm toán chấn chỉnh công tác quản lý và hoạt động của đơn vị; kiến nghị cấp có thẩm quyền hoàn thiện cơ chế, chính sách còn bất cập; phát hiện kịp thời các sai phạm, hành vi tham nhũng, lãng phí, tiêu cực và xác định rõ tập thể, cá nhân để kiến nghị xử lý theo quy định pháp luật, bảo đảm các nguồn tài chính công, tài sản công được sử dụng tiết kiệm, hiệu quả.

Nội dung kiểm toán đối với hoạt động xây dựng và việc quản lý, sử dụng vốn đầu tư các dự án đường bộ ven biển là nguồn vốn đầu tư, chi phí thực hiện; việc tuân thủ pháp luật, chế độ quản lý đầu tư xây dựng, tài chính, kế toán và các chính sách pháp luật khác có liên quan.

Phạm vi kiểm toán từ ngày 1/10/2022 đến ngày 30/9/2023 và các thời kỳ trước, sau có liên quan. Thời hạn kiểm toán 40 ngày tính từ ngày công bố Quyết định kiểm toán.

Phát biểu tại hội nghị, ông Bùi Quốc Dũng - Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước cho biết: Đối với Báo cáo quyết toán ngân sách địa phương, năm 2023, Kiểm toán Nhà nước phấn đấu thực hiện kiểm toán 60% địa phương; năm 2024 sẽ thực hiện kiểm toán 85-90% địa phương. Qua đó, báo cáo kiểm toán ngân sách địa phương của Kiểm toán Nhà nước sẽ là căn cứ, cơ sở để các địa phương phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương.

Hiện nay, với kiểm toán Báo cáo quyết toán ngân sách địa phương, các Đoàn kiểm toán tập trung vào các nội dung: chi chuyển nguồn, khoanh nợ thuế, xóa nợ tiền chậm nộp, phạt chậm nột và nợ đọng xây dựng cơ bản… Đối với dự án đường bộ ven biển qua địa bàn tỉnh, Kiểm toán nhà nước sẽ không kiểm toán lại các nội dung đã được kiểm toán trong các năm trước, chỉ kiểm toán khối lượng nghiệm thu chưa được kiểm toán.

Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước đề nghị lãnh tỉnh Thái Bình tiếp tục chỉ đạo các Sở, ban, ngành, địa phương bám sát nội dung theo quyết định kiểm toán để cung cấp thông tin, tài liệu kịp thời, chính xác. Đồng thời yêu cầu các Đoàn kiểm toán thực hiện các mục tiêu, nội dung của kế hoạch kiểm toán đã được phê duyệt, chủ động phối hợp chặt chẽ với các sở, ban, ngành, địa phương trong tỉnh; trong quá trình triển khai thực hiện nghiêm các quy định của Luật Kiểm toán Nhà nước đã đề ra.

“Chủ trương của Kiểm toán nhà nước là vừa kiểm toán, vừa chia sẻ với địa phương, qua đó kiến nghị với cấp trên và cùng với địa phương tháo gỡ khó khăn” – ông Bùi Quốc Dũng, Phó Tổng Kiểm toán nhà nước nhấn mạnh.

Kiểm toán Nhà nước công bố Quyết định kiểm toán tại tỉnh Thái Bình
Ông Nguyễn Quang Hưng - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Thái Bình phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, ông Nguyễn Quang Hưng, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Thái Bình nhấn mạnh hoạt động kiểm toán trên địa bàn tỉnh Thái Bình là hoạt động thường niên theo quy định pháp luật. Vì vậy, tỉnh có trách nhiệm phối hợp thực hiện để hoàn thành nhiệm vụ chung. Theo đó, các đơn vị được kiểm toán cần nghiêm túc chuẩn bị tài liệu, hồ sơ phục vụ đoàn. Các đơn vị chủ động phân công cán bộ đầu mối, chuẩn bị điều kiện, địa điểm, thống nhất thời gian làm việc với Đoàn kiểm toán để đảm bảo tiến độ đề ra.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Thái Bình giao Sở Tài chính là cơ quan đầu mối, phối hợp với Đoàn kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo quyết toán ngân sách địa phương năm 2022; Ban Quản lý dự án giao thông tỉnh là cơ quan đầu mối, cung cấp tài liệu, hồ sơ cho Đoàn kiểm toán thực hiện kiểm toán hoạt động xây dựng và việc quản lý, sử dụng vốn đầu tư các dự án đường bộ ven biển Việt Nam qua địa bàn tỉnh Thái Bình.

Kiểm toán Nhà nước công bố Quyết định kiểm toán tại tỉnh Thái Bình
Quang cảnh hội nghị.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh Thái Bình, ông Nguyễn Quang Hưng - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, cam kết tạo mọi điều kiện tốt nhất để Đoàn kiểm toán hoàn thành nhiệm vụ. Đồng thời, đề nghị lãnh đạo Kiểm toán nhà nước, Trưởng Đoàn, Tổ kiểm toán thường xuyên thông tin, trao đổi với lãnh đạo tỉnh để giải quyết kịp thời các vấn đề phát sinh trong quá trình kiểm toán.

Văn Đạt

Theo

Cùng chuyên mục
Xem thêm
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load