Thứ tư 17/08/2022 20:54 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

Kế hoạch thực hiện một số giải pháp cấp bách tăng cường quản lý chất thải rắn

22:36 | 11/08/2021

(Xây dựng) – Bộ Tài nguyên và Môi trường vừa ban hành Quyết định 1560/QĐ-BTNMT về Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 41/CT-TTg ngày 1/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ về một số giải pháp cấp bách tăng cường quản lý chất thải rắn.

ke hoach thuc hien mot so giai phap cap bach tang cuong quan ly chat thai ran
Bộ Tài nguyên và Môi trường sẽ rà soát, sửa đổi các văn bản quy phạm pháp luật có nội dung liên quan đến quản lý chất thải rắn, đặc biệt là quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường trong xử lý chất thải rắn.

Kế hoạch của Bộ Tài nguyên và Môi trường được ban hành nhằm mục đích triển khai thống nhất, đồng bộ và hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp được Thủ tướng Chính phủ giao tại Chỉ thị số 41/CT-TTg ngày 1/12/2020 về một số giải pháp cấp bách tăng cường quản lý chất thải rắn.

Kế hoạch sẽ phân công nội dung công việc cụ thể cho các đơn vị trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường trực tiếp thực hiện, hoặc phối hợp với các Bộ, ngành, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện các nội dung của Chỉ thị 41.

Theo đó, Bộ Tài nguyên và Môi trường sẽ tiến hành rà soát, sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật theo thẩm quyền hoặc trình cấp có thẩm quyền ban hành các văn bản có nội dung liên quan đến quản lý chất thải rắn; xây dựng, hoàn thiện và ban hành các định mức kinh tế kỹ thuật về thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải, các quy định về phương pháp định giá dịch vụ xử lý rác thải; các hướng dẫn kỹ thuật về thu gom, phân loại rác thải tại nguồn.

Dự kiến, Bộ sẽ trình Chính phủ ban hành Nghị định và Thông tư vào tháng 10/2021. Đó là Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật bảo vệ môi trường và Thông tư của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật bảo vệ môi trường, trong đó bao gồm các nội dung liên quan đến quản lý chất thải rắn; các quy định về phương pháp định giá dịch vụ xử lý rác thải và tiêu chí lựa chọn công nghệ xử lý rác thải.

Bên cạnh đó, Bộ Tài nguyên và Môi trường còn có kế hoạch xây dựng và trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê duyệt Quy hoạch bảo vệ môi trường quốc gia trong năm 2022. Quy hoạch này sẽ có nội dung về định hướng vị trí, quy mô các khu xử lý chất thải rắn và chất thải nguy hại tập trung cấp vùng, cấp quốc gia.

Một nội dung khác của Kế hoạch là xây dựng các hướng dẫn kỹ thuật đối với việc cải tạo, nâng cấp và xử lý ô nhiễm môi trường tại các bãi chôn lấp rác thải không hợp vệ sinh, các khu vực bị ô nhiễm do rác thải gây ra, đảm bảo yêu cầu về bảo vệ môi trường. Nhiệm vụ này dự kiến hoàn thành trong giai đoạn 2022 – 2023.

Ngoài ra, Bộ Tài nguyên và Môi trường cũng nhấn mạnh nhiệm vụ rà soát, sửa đổi các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường trong xử lý chất thải rắn theo hướng nghiêm ngặt hơn và tiệm cận tiêu chuẩn của các nước tiên tiến. Trước mắt, Bộ sẽ tập trung rà soát, sửa đổi QCVN 61-MT:2016/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về lò đốt chất thải rắn sinh hoạt, dự kiến hoàn thành trong năm 2021. Trong khi đó, Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về bãi chôn lấp chất thải rắn dự kiến sẽ được ban hành trong năm 2022.

Đối với hoạt động tăng cường kiểm tra, thanh tra công tác quản lý chất thải rắn trên phạm vi toàn quốc, Bộ Tài nguyên và Môi trường phân công Thanh tra Bộ chủ trì, phối hợp với Tổng cục Môi trường thực hiện thường xuyên hàng năm.

Về công tác phối hợp với các Bộ, ngành và địa phương, Bộ Tài nguyên và Môi trường giao Tổng cục Môi trường chủ trì (phối hợp với Vụ Khoa học và Công nghệ) trong việc phối hợp với Bộ Xây dựng để xây dựng các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật về thiết kế hệ thống thu gom chất thải rắn phù hợp với việc phân loại rác thải tại nguồn của khu trung tâm thương mại kết hợp với căn hộ; chung cư kết hợp với văn phòng và tổ hợp công trình cao tầng có chức năng hỗn hợp.

Bên cạnh đó, các đơn vị còn phải quy hoạch, bố trí điểm tập kết, trung chuyển rác thải trong các đô thị và điểm dân cư nông thôn tập trung, đảm bảo vệ sinh môi trường phù hợp với quy định của pháp luật.

Dịch Phong

Theo

Cùng chuyên mục
Xem thêm
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load