Thứ hai 04/12/2023 16:59 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

IDICO chia cổ tức 30% bằng tiền mặt

12:04 | 26/05/2022

(Xây dựng) – Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị IDICO (mã chứng khoán UIC) đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022. Đại hội đã thống nhất thông qua báo cáo của HĐQT, báo các tài chính năm 2021 đã được kiểm toán và thông qua các tờ trình gồm: Phân phối lợi nhuận năm 2021, lựa chọn Công ty Kiểm toán tài chính năm 2022, phê duyệt thù lao HĐQT và Ban Kiểm soát, phê duyệt phương án chi trả cổ tức năm 2021…

idico chia co tuc 30 bang tien mat
Trạm biến điện 110/22kv cung cấp điện cho các Khu công nghiệp tại Nhơn Trạch góp phần làm nên doanh thu hàng năm của Công ty.

Theo báo cáo của HĐQT, năm 2021, UIC đã phát huy hiệu quả thương hiệu, uy tín trong quá trình củng cố và cạnh tranh thị trường, thực hiện nhất quán chủ trương “Lấy khách hàng làm trung tâm, lấy sự thỏa mãn nhu cầu của khách hàng làm mục tiêu, động lực phát triển của doanh nghiệp”. Bên cạnh đó, HĐQT và Ban Giám đốc luôn là một tập thể đoàn kết phối hợp nhịp nhàng và chặt chẽ trong quá trình quản lý, điều hành sản xuất, năng động, sáng tạo và quyết liệt trong xây dựng, tổ chức thực hiện các Nghị quyết, Quyết định của Đại hội cổ đông nên kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2021 đạt kế hoạch. Luôn đảm bảo mức thu nhập bình quân của người lao động đạt 21,4 triệu đồng/người/tháng, giúp người lao động yên tâm công tác, phát huy tài năng, trí tuệ, hăng hái thi đua lao động sản xuất, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, góp phần tích cực vào việc hoàn thành đạt và vượt kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty.

Đại hội đã nhất trí thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 với một số chỉ tiêu như sau: Tổng sản lượng đạt trên 2.535 tỷ đồng; lợi nhuận trước thuế đạt trên 62 tỷ đồng và tổng vốn đầu tư phát triển khoảng 223 tỷ đồng, thu nhập của người lao động đạt 22,2 triệu đồng/người/tháng... Đặc biệt, Đại hội đồng cổ đông năm 2022 đã biểu quyết mức chia cổ tức năm 2022 là 30% nếu giữ nguyên vốn điều lệ 80 tỷ đồng hoặc dự kiến tăng lên 156 tỷ đồng điều lệ mới.

Phương Mai – Lê Cương

Theo

Cùng chuyên mục
Xem thêm
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load