Chủ nhật 28/05/2023 06:28 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

Hủy kết quả chọn nhà thầu trong trường hợp nào?

11:24 | 25/12/2020

(Xây dựng) - Việc hủy thầu được thực hiện khi thuộc các trường hợp quy định tại Điều 17, Luật Đấu thầu. Việc hủy, đình chỉ, không công nhận kết quả lựa chọn nhà thầu được thực hiện theo quy định tại Điều 123, Nghị định số 63/2014/NĐ-CP.

huy ket qua chon nha thau trong truong hop nao
Ảnh minh họa (Nguồn: TL).

Ông Nguyễn Ngọc Bình (Phú Yên) đề nghị cơ quan chức năng hướng dẫn xử lý tình huống sau:

Trong bước lập hồ sơ yêu cầu, lựa chọn nhà thầu, tư vấn mời thầu đưa ra tiên lượng mời thầu với số lượng, quy mô, quy cách thiết bị theo đúng như dự toán đã được phê duyệt.

Tuy nhiên, tại hồ sơ đề xuất của nhà thầu có một số thiết bị đề xuất sai khác với quy mô, quy cách của hồ sơ yêu cầu, mặc khác có một số thiết bị tại hồ sơ yêu cầu mời thầu chưa rõ quy cách và nhà thầu đã đưa ra quy cách riêng mà không yêu cầu làm rõ hồ sơ mời thầu. Những sai khác thể hiện rõ giữa hồ sơ yêu cầu và hồ sơ đề xuất nhưng tư vấn chấm thầu vẫn chấm "Đạt".

Ông Bình hỏi, vậy tư vấn mời thầu và nhà thầu có vi phạm trong công tác đấu thầu không? Đơn vị ông có đủ căn cứ để hủy kết quả đấu thầu, kết quả lựa chọn nhà thầu này không?

Trong trường hợp chủ đầu tư đã ký kết với nhà thầu này và nhà thầu đã thực hiện xong hợp đồng cung cấp thiết bị (với các quy mô, quy cách thiết bị sai khác nêu trên) thì giải quyết như thế nào?

Bộ Kế hoạch và Đầu tư trả lời vấn đề này như sau:

Theo Điểm a, Khoản 3, Điều 58, Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu, việc đánh giá hồ sơ đề xuất thực hiện theo quy định của hồ sơ yêu cầu.

Việc hủy thầu được thực hiện khi thuộc các trường hợp quy định tại Điều 17, Luật Đấu thầu. Việc hủy, đình chỉ, không công nhận kết quả lựa chọn nhà thầu được thực hiện theo quy định tại Điều 123, Nghị định số 63/2014/NĐ-CP.

Liên quan đến hợp đồng, theo quy định tại Khoản 3, Điều 65, Luật Đấu thầu, hợp đồng được ký kết giữa các bên phải phù hợp với nội dung trong hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu, hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất, kết quả thương thảo hợp đồng, quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu.

Tuệ Minh

Theo

Cùng chuyên mục
Xem thêm
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load