Thứ bảy 23/09/2023 21:42 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

Hướng dẫn xử lý đối với trường hợp vướng mắc trong thực hiện việc bán nhà ở cũ thuộc sở hữu Nhà nước

10:10 | 06/06/2023

(Xây dựng) - Bộ Xây dựng nhận được Công văn số 1277/SXD-QLN&TTBĐS ngày 18/4/2023 của Sở Xây dựng tỉnh Thừa Thiên - Huế đề nghị hướng dẫn xử lý đối với trường hợp vướng mắc trong thực hiện việc bán nhà ở cũ thuộc sở hữu Nhà nước.

Hướng dẫn xử lý đối với trường hợp vướng mắc trong thực hiện việc bán nhà ở cũ thuộc sở hữu Nhà nước

Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Tại khoản 6 Điều 81 Nghị định số 99/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Nhà ở 2014 quy định: Trường hợp đã ký hợp đồng về nhà ở trước ngày Luật Nhà ở có hiệu lực thi hành mà nội dung của hợp đồng phù hợp với các quy định của pháp luật có liên quan tại thời điểm ký kết hợp đồng nhưng có các thỏa thuận khác với quy định của Luật Nhà ở, Nghị định này thì các bên tiếp tục thực hiện theo nội dung hợp đồng đã ký kết, trừ trường hợp các bên nhất trí sửa đổi, bổ sung lại nội dung của hợp đồng này cho phù hợp với quy định của Luật Nhà ở và Nghị định này.

Tại các mẫu hợp đồng mua bán nhà ở cũ thuộc sở hữu Nhà nước quy định tại Nghị định số 34/2013/NĐ-CP ngày 26/4/2013 của Chính phủ và Thông tư số 14/2013/TT-BXD ngày 19/9/2013 của Bộ Xây dựng (đã được thay thế bằng Nghị định số 99/2015/NĐ-CP và Thông tư số 19/2016/T-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ Xây dựng) đều có các điều khoản quy định về việc thanh toán tiền mua nhà ở, xử lý đối với trường hợp không thanh toán tiền mua nhà ở theo đúng cam kết hợp đồng đã ký.

Do đó, đề nghị Sở Xây dựng tỉnh Thừa Thiên - Huế đối chiếu quy định pháp luật và hợp đồng mua bán nhà ở cũ thuộc sở hữu Nhà nước đã ký kết để giải quyết theo quy định.

Tuệ Minh

Theo

Cùng chuyên mục
Xem thêm
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load