Thứ bảy 13/04/2024 16:14 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

Hướng dẫn chi phục vụ công tác tổ chức đấu giá đất

12:04 | 18/01/2022

(Xây dựng) – Ông Lê Anh Đức (Quảng Trị) có câu hỏi liên quan đến hướng dẫn chi phục vụ công tác tổ chức đấu giá đất, gửi tới Bộ Tài chính nhờ hướng dẫn giải đáp.

huong dan chi phuc vu cong tac to chuc dau gia dat
Ảnh minh họa (Nguồn: TL).

Nội dung câu hỏi như sau:

Ông Lê Anh Đức công tác tại đơn vị sự nghiệp tự chủ hoàn toàn kinh phí hoạt động. Đơn vị ông được UBND tỉnh giao quản lý và tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất. Kinh phí thực hiện được lấy từ nguồn thu bán hồ sơ cho người tham gia đấu giá. Nguồn thu này được để lại sau khi đã khấu trừ thù lao đấu giá chi trả cho các công ty được thuê tổ chức đấu giá (nếu còn dư).

Đối với đơn vị tự chủ hoàn toàn kinh phí hoạt động, để thực hiện công tác quản lý và tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất hàng năm thu ngân sách tỉnh các công việc phải thực hiện như sau:

Tổ chức cắm mốc phân lô, xây dựng phương án đấu giá quyền sử dụng đất, trình thẩm định phương án đấu giá, trình thẩm định quyết định đấu giá đất, xác định giá khởi điểm, trình thẩm định phương án giá khởi điểm, tổ chức lựa chọn đơn vị tổ chức đấu giá theo Luật Đấu giá tài sản, thu tiền đấu giá đất, làm thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, bàn giao thực địa các lô đất.

Để thực hiện các công việc trên thì phải có nhân công, trang thiết bị phục vụ. Ông Đức hỏi, đơn vị ông có thể sử dụng nguồn thu từ tiền bán hồ sơ cho người tham gia đấu giá để mua sắm một số trang thiết bị phục vụ công tác tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất được không?

Bộ Tài chính trả lời vấn đề này như sau:

Điều 3 Thông tư số 48/2017/TT-BTC ngày 15/5/2017 của Bộ Tài chính về chế độ tài chính trong hoạt động đấu giá tài sản quy định nguồn kinh phí bảo đảm cho hoạt động đấu giá quyền sử dụng đất gồm:

- Dự toán ngân sách Nhà nước giao cho cơ quan được giao thực hiện xác định giá khởi điểm hoặc được giao xử lý việc đấu giá quyền sử dụng đất;

- Tiền bán hồ sơ cho người tham gia đấu giá quyền sử dụng đất;

- Tiền đặt trước của người tham gia đấu giá không được nhận lại quy định tại Khoản 6 Điều 39 Luật Đấu giá tài sản;

- Các nguồn kinh phí hợp lệ khác theo quy định của pháp luật.

Theo quy định tại Điều 4 Thông tư số 48/2017/TT-BTC:

“Điều 4. Quản lý, sử dụng nguồn kinh phí bảo đảm cho hoạt động đấu giá quyền sử dụng đất

1. Trường hợp cuộc đấu giá do tổ chức đấu giá tài sản thực hiện:

a) Tổ chức đấu giá tài sản có trách nhiệm thu tiền mua hồ sơ quy định tại Khoản 2 Điều 3 Thông tư này;

b) Số tiền thu được quy định tại Điểm a Khoản này được tính trừ vào số tiền thù lao dịch vụ đấu giá. Phần còn lại (nếu có) được chuyển về cơ quan được giao xử lý việc đấu giá quyền sử dụng đất để thanh toán cho các nội dung chi còn lại quy định tại Khoản 1 và Khoản 2 Điều 5 Thông tư này; nếu còn thừa được nộp vào ngân sách Nhà nước theo quy định của pháp luật về ngân sách Nhà nước. Trường hợp số tiền tại Điểm a Khoản này không đủ chi trả tiền thù lao dịch vụ đấu giá, phần còn thiếu được sử dụng từ tiền đặt trước quy định tại Khoản 3 Điều 3 Thông tư này và dự toán của cơ quan được giao xử lý việc đấu giá quyền sử dụng đất quy định tại Khoản 1 Điều 3 Thông tư này để chi trả”.

Theo quy định tại Khoản 2 Điều 5 Thông tư số 48/2017/TT-BTC:

“Điều 5. Nội dung chi cho hoạt động đấu giá quyền sử dụng đất

2. Nội dung chi của cơ quan được giao xử lý việc đấu giá quyền sử dụng đất:

a) Chi phí cho việc đo vẽ, phân lô, xác định mốc giới;

b) Chi phí lập kế hoạch đấu giá quyền sử dụng đất;

c) Chi phí lập hồ sơ địa chính để đưa quyền sử dụng đất ra đấu giá;

d) Chi phí tổ chức lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản;

đ) Chi phí thực hiện các thủ tục bàn giao đất và các hồ sơ, giấy tờ có liên quan cho người trúng đấu giá để đăng ký cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất;

e) Chi trả thù lao dịch vụ đấu giá cho tổ chức đấu giá theo hợp đồng dịch vụ đấu giá và mức chi quy định tại Khoản 1 Điều 6 Thông tư này;

g) Chi phí hợp lệ khác có liên quan”.

Căn cứ quy định nêu trên, việc xác định các nội dung chi hợp lý cho hoạt động đấu giá quyền sử dụng đất đã được nêu cụ thể tại Điều 5 Thông tư số 48/2017/TT-BTC; số tiền thu được từ bán hồ sơ theo quy định được tính trừ vào số tiền thù lao dịch vụ đấu giá, phần còn lại (nếu có) được chuyển về cơ quan được giao xử lý việc đấu giá quyền sử dụng đất để thanh toán cho các nội dung chi còn lại quy định tại Khoản 1 và Khoản 2 Điều 5 Thông tư số 48/2017/TT-BTC; nếu còn thừa được nộp vào ngân sách Nhà nước theo quy định của pháp luật về ngân sách Nhà nước.

Các nội dung chi hợp lệ đã được quy định cụ thể tại Điều 5 Thông tư số 48/2017/TT-BTC, thực hiện theo dự toán được cấp có thẩm quyền phê duyệt căn cứ theo quy trình, định mức kinh tế - kỹ thuật hiện hành.

Do đó, đề nghị ông nghiên cứu, thực hiện theo quy định.

Khánh Diệp

Theo

Cùng chuyên mục
Xem thêm
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load