Thứ năm 20/06/2024 03:02 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

Hậu Giang: Phải xác định yêu cầu sơ bộ năng lực, kinh nghiệm nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư xây dựng nhà ở thương mại, khu đô thị

15:05 | 14/02/2024

(Xây dựng) – UBND tỉnh Hậu Giang vừa ban hành Công văn số 167/UBND-NCTH về việc điều kiện để xác định yêu cầu sơ bộ năng lực, kinh nghiệm nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất xây dựng nhà ở thương mại, khu đô thị bằng nguồn vốn ngoài ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh Hậu Giang, gửi: Giám đốc Sở; Thủ trưởng cơ quan, ban, ngành tỉnh; Chủ tịch UBND huyện, thị xã, thành phố.

Hậu Giang: Phải xác định yêu cầu sơ bộ năng lực, kinh nghiệm nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư xây dựng nhà ở thương mại, khu đô thị
Thành phố Vị Thanh bên bờ sông xáng Xà No.

Công văn UBND tỉnh Hậu Giang cho biết trong thời gian qua, công tác đề xuất, đánh giá năng lực nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất xây dựng nhà ở thương mại, khu đô thị bằng nguồn vốn ngoài ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Hậu Giang được thực hiện theo quy định tại Thông tư số 09/2021/TT-BKHĐT ngày 16/1/2021 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Tuy nhiên, tiêu chí đánh giá sơ bộ năng lực, kinh nghiệm nhà đầu tư tham gia thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất xây dựng nhà ở thương mại, khu đô thị trên địa bàn tỉnh thời gian qua tổ chức thực hiện chưa được như kỳ vọng, chưa tương xứng với quy mô sử dụng đất, vị trí, lợi thế, tính chất và điều kiện riêng của từng dự án, đặc biệt đối với những dự án khu đô thị có yêu cầu cao (như khu đô thị thông minh, khu đô thị xanh thích ứng biến đổi khí hậu…).

Nhằm lựa chọn nhà đầu tư đủ điều kiện năng lực về tài chính, kinh nghiệm làm chủ đầu tư thực hiện dự án; đồng thời, tạo môi trường công khai, minh bạch, cạnh tranh, bình đẳng và tạo mọi điều kiện thuận lợi để các nhà đầu tư có năng lực tham gia thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất xây dựng nhà ở thương mại, khu đô thị trên địa bàn tỉnh Hậu Giang; căn cứ kết luận của tập thể Thường trực UBND tỉnh tại cuộc họp ngày 27/01/2024, UBND tỉnh Hậu Giang đề nghị Giám đốc Sở; Thủ trưởng cơ quan, ban, ngành tỉnh; Chủ tịch UBND huyện, thị xã, thành phố trước khi lập đề xuất dự án phải xác định yêu cầu sơ bộ năng lực, kinh nghiệm nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất xây dựng nhà ở thương mại, khu đô thị bằng nguồn vốn ngoài ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh Hậu Giang:

Trên cơ sở quy mô sử dụng đất của từng dự án, vị trí sinh lợi, điều kiện kết nối hạ tầng, tính chất đô thị và điều kiện riêng của dự án; cơ quan lập đề xuất dự án phải xác định rõ năng lực, kinh nghiệm nhà đầu tư của riêng từng dự án đề xuất yêu cầu sơ bộ năng lực, kinh nghiệm lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đảm bảo không được thấp hơn điều kiện quy định tại Công văn này; gửi hồ sơ đề xuất dự án về Sở Kế hoạch và Đầu tư thẩm định, trình UBND tỉnh xem xét, quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư và phê duyệt yêu cầu sơ bộ năng lực, kinh nghiệm nhà đầu tư.

UBND tình Hậu Giang giao Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND huyện, thị xã, thành phố căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao có trách nhiệm xác định sơ bộ chi phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư (m2) dự án trên cơ sở đề nghị của cơ quan lập đề xuất dự án.

Điều kiện xác định yêu cầu sơ bộ năng lực, kinh nghiệm nhà đầu tư tham gia thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất xây dựng nhà ở thương mại, khu đô thị bằng nguồn vốn ngoài ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh được thực hiện theo quy định tại Thông tư số 09/2021/TT-BKHĐT ngày 16/11/2021 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư và các điều kiện như: Là doanh nghiệp được thành lập theo quy định và có chức năng kinh doanh bất động sản; có tình hình tài chính doanh nghiệp lành mạnh, bảo đảm tỷ lệ dư nợ tín dụng, dư nợ trái phiếu doanh nghiệp trên số vốn chủ sở hữu. Không trong thời gian đang thực hiện thủ tục phá sản, đang bị cấm hoạt động kinh doanh bất động sản, bị tạm ngừng, đình chỉ hoạt động theo quy định pháp luật hoặc theo quyết định của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền và không đang trong giai đoạn thi hành án, hoặc bị thụ lý án.

Năng lực tài chính: Vốn chủ sở hữu nhà đầu tư không thấp hơn 25% tổng mức đầu tư đối với dự án có quy mô sử dụng đất dưới 20ha. Vốn chủ sở hữu nhà đầu tư không thấp hơn 20% tổng mức đầu tư đối với dự án có quy mô sử dụng đất từ 20ha trở lên.

Năng lực kinh nghiệm đã từng thực hiện dự án tương tự: Số lượng dự án mà nhà đầu tư hoặc thành viên tham gia liên danh hoặc đối tác cùng thực hiện đã tham gia với vai trò là nhà đầu tư góp vốn chủ sở hữu hoặc nhà thầu chính xây lắp hoặc đối tác đã tham gia với vai trò là nhà thầu chính xây lắp: đã hoàn thành ít nhất 01 dự án có lĩnh vực tương tự dự án đang xét.

Cách xác định dự án như sau:

Loại 1: Dự án trong lĩnh vực: Dự án đầu tư xây dựng khu đô thị; xây dựng công trình dân dụng có một hoặc nhiều công năng gồm: nhà ở (trừ nhà ở riêng lẻ); trụ sở, văn phòng làm việc, công trình thương mại dịch vụ mà nhà đầu tư tham gia với vai trò nhà đầu tư góp vốn chủ sở hữu, đã hoàn thành trong vòng 05 năm trở lại đây và đáp ứng đầy đủ điều kiện sau: Có tổng mức đầu tư của dự án đã hoàn thành không thấp hơn 70% tổng mức đầu tư của dự án đang xét. Nhà đầu tư đã góp vốn chủ sở hữu không thấp hơn 70% vốn chủ sở hữu của dự án đang xét.

Loại 2: Dự án trong lĩnh vực: Dự án đầu tư xây dựng khu đô thị; xây dựng công trình dân dụng có một hoặc nhiều công năng gồm: nhà ở (trừ nhà ở riêng lẻ); trụ sở, văn phòng làm việc, công trình thương mại dịch vụ mà nhà đầu tư đã tham gia với vai trò là nhà thầu chính xây lắp, đã hoàn thành trong vòng 05 năm trở lại đây và có giá trị tối thiểu là 70% giá trị công việc tương ứng của dự án đang xét.

Loại 3: Dự án trong lĩnh vực: Dự án đầu tư xây dựng khu đô thị; xây dựng công trình dân dụng có một hoặc nhiều công năng gồm: nhà ở (trừ nhà ở riêng lẻ); trụ sở, văn phòng làm việc, công trình thương mại dịch vụ đã hoàn thành trong vòng 05 năm trở lại đây của đối tác đã tham gia với vai trò là nhà thầu chính xây lắp, với giá trị tối thiểu bằng 70% giá trị công việc tương ứng của dự án đang xét.

Bảo đảm thực hiện dự án đầu tư: Nhà đầu tư có cam kết bằng văn bản được thể hiện trong hồ sơ dự thầu, ứng trước chi phí thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư dự án (theo sơ bộ chi phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư (m2) được xác định trong hồ sơ đề xuất dự án, với số tiền ứng trước không thấp hơn 10% giá trị (m2)).

Phương án huy động vốn và cam kết thực hiện dự án: Nhà đầu tư phải có phương án cụ thể đảm bảo huy động đủ vốn được thể hiện qua các tài liệu chứng minh đảm bảo đáp ứng yêu cầu về vốn huy động để thực hiện dự án. Cam kết hoàn thành dự án đúng tiến độ sau khi được cấp có thẩm quyền giao đất (Theo tiến độ giao đất cho dự án hoặc theo phân kỳ đầu tư của từng giai đoạn dự án).

UBND tỉnh Hậu Giang giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan thẩm định nội dung đề xuất dự án, yêu cầu sơ bộ năng lực, kinh nghiệm do cơ quan lập đề xuất dự án lập theo quy định tại Thông tư số 09/2021/TT-BKHĐT ngày 16/11/2021 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư và theo nội dung Công văn này, trình UBND tỉnh xem xét, quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư và phê duyệt yêu cầu sơ bộ năng lực, kinh nghiệm nhà đầu tư theo quy định của Luật Đầu tư năm 2020 và các quy định của pháp luật có liên quan.

UBND tỉnh yêu cầu Giám đốc Sở, Thủ trưởng cơ quan, ban, ngành tỉnh; Chủ tịch UBND huyện, thị xã, thành phố chịu trách nhiệm triển khai thực hiện nghiêm túc nội dung Công văn này. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc vượt thẩm quyền, đề nghị các cơ quan, đơn vị và địa phương phản ánh kịp thời về Sở Xây dựng để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo.

Huỳnh Biển

Theo

Cùng chuyên mục
Xem thêm
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load