Chủ nhật 19/09/2021 12:18 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

Hậu Giang: Công ty Vạn Thành đầu tư 70 tỷ đồng sản xuất gạch không nung

16:12 | 06/07/2021

(Xây dựng) – Ngày 5/7, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang Nguyễn Văn Hòa đã ký ban hành Quyết định số 1265/QĐ-UBND quyết định chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư dự án Đầu tư sản xuất gạch không nung đã được UBND tỉnh Hậu Giang chấp thuận chủ trương đầu tư tại Quyết định số 572/QĐ-UBND ngày 9/4/2019. Theo Quyết định này, Công ty Cổ phần Sản xuất vật liệu xây dựng gạch không nung Vạn Thành được đầu tư dự án sản xuất gạch không nung tại xã Đông Phú, huyện Châu Thành.

hau giang cong ty van thanh dau tu 70 ty dong san xuat gach khong nung
Gạch không nung.

Theo đó, thời gian hoạt động dự án quy định tại khoản 8, Điều 1, Quyết định số 572/QĐ-UBND ngày 09/4/2019 của UBND tỉnh Hậu Giang được điều chỉnh như sau: Thời hạn hoạt động dự án: 50 năm, kể từ ngày Quyết định chủ trương đầu tư (ngày 09/4/2019). Nội dung điều chỉnh thứ hai: Tiến độ thực hiện dự án đầu tư quy định tại khoản 9, Điều 1, Quyết định số 572/QĐ-UBND ngày 09/4/2019 của UBND tỉnh Hậu Giang được điều chỉnh như sau: Tiến độ thực hiện dự án đầu tư: hoàn thành và đưa dự án vào sử dụng trong 48 tháng kể từ ngày Quyết định chủ trương đầu tư (ngày 09/4/2019).

UBND tỉnh Hậu Giang đề nghị Công ty Cổ phần Sản xuất vật liệu xây dựng gạch không nung Vạn Thành khẩn trương triển khai thực hiện dự án theo đúng quy định.

Quyết định chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư này có hiệu lực kể từ ngày ký và là một bộ phận không tách rời của Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư số 572/QĐ-UBND do UBND tỉnh Hậu Giang cấp lần đầu ngày 09/4/2019.

Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường; Cục trưởng Cục Thuế tỉnh, Giám đốc Kho bạc Nhà nước Hậu Giang, Chủ tịch UBND huyện Châu Thành, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Sản xuất vật liệu xây dựng gạch không nung Vạn Thành; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Trước đó, ngày 27/5, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hậu Giang đã có Tờ trình số 140/TTr-SKHĐT gửi UBND tỉnh Hậu Giang, về việc đề xuất điều chỉnh Khoản 8, 9 Điều 1 Quyết định số 572/QĐ-UBND ngày 09/4/2019 của UBND tỉnh Hậu Giang. Theo Tờ trình này, cho biết Quyết định chủ trương đầu tư dự án đầu tư sản xuất gạch không nung do Công ty Cổ phần sản xuất vật liệu xây dựng gạch không nung Vạn Thành làm chủ đầu tư. Địa điểm thực hiện tại số 25, ấp Phú Hòa, xã Đông Phú, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang.

Diện tích mặt đất, mặt nước sử dụng: khoảng 5.300m2. Hình thức thực hiện dự án: Nhà đầu tư tự thỏa thuận nhận chuyển nhượng và chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án. Tổng mức đầu tư: 70.000.000.000 đồng. Thời hạn hoạt động dự án: 20 năm, kể từ ngày ban hành Quyết định chủ trương đầu tư. Tiến độ thực hiện: 24 tháng, kể từ ngày ban hành Quyết định chủ trương đầu tư.

Ngày 26/5/2021, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã tổ chức buổi họp cùng các ngành; Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Xây dựng, đại diện UBND huyện Châu Thành và đại diện Công ty Cổ phần sản xuất vật liệu xây dựng gạch không nung Vạn Thành là nhà đầu tư.

Sau khi nghe nhà đầu tư báo cáo xin điều chỉnh thời gian thực hiện dự án và điều chỉnh thời gian hoạt động dự án, các ngành và địa phương đều nhận thấy việc điều chỉnh thời gian là phù hợp: Nguyên nhân chậm tiến độ là do dự án này không nằm trong quy hoạch và kế hoạch sử dụng đất năm 2019 – 2020 của huyện nên không có cơ sở cho nhà đầu tư triển khai thực hiện dự án. Đến cuối năm 2020, UBND huyện Châu Thành phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường bổ sung dự án này vào kế hoạch sử dụng đất năm 2021 để thực hiện.

Từ các cơ sở trên, các sở ngành và địa phương nhận thấy việc điều chỉnh này là phù hợp, do đó Sở Kế hoạch và Đầu tư thống nhất đề xuất UBND tỉnh xem xét chấp thuận cho nhà đầu tư điều chỉnh tiến độ thực hiện dự án và thời hạn hoạt động dự án, cụ thể như sau: Khoản 8, 9 Điều 1 Quyết định số 572/QĐ-UBND ngày 09/4/2019 của UBND tỉnh: Thời hạn hoạt động dự án: 20 năm, kể từ ngày Quyết định chủ trương đầu tư. Tiến độ thực hiện: 24 tháng, kể từ khi ban hành Quyết định chủ trương đầu tư.

Xin điều chỉnh Khoản 8, 9 Điều 1 Quyết định sô 572/QĐ-UBND ngày 09/4/2019 của UBND tỉnh như sau: Thời hạn hoạt động dự án: 50 năm, kể từ ngày Quyết định chủ trương đầu tư (ngày 09/4/2019). Tiến độ thực hiện: 48 tháng, kể từ khi ban hành Quyết định chủ trương đầu tư (trong đó gia hạn 24 tháng kể từ ngày 09/4/2021 đến 09/4/2023).

Huỳnh Biển   

Theo

Cùng chuyên mục
Xem thêm
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load