Thứ bảy 04/02/2023 18:34 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

Hải Phòng: Đạt 14/19 chỉ tiêu kinh tế - xã hội trong năm 2022, vượt mục tiêu kế hoạch HĐND thành phố giao

16:35 | 08/12/2022

(Xây dựng) - Sáng 7/12, trong chương trình Kỳ họp thứ 9 HĐND thành phố khoá XVI, thay mặt UBND thành phố, ông Nguyễn Văn Tùng - Chủ tịch UBND thành phố báo cáo về kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2022. Ông Tùng cho biết, năm 2022, tình hình kinh tế - xã hội thành phố tiếp tục ổn định và phát triển.

Hải Phòng: Đạt 14/19 chỉ tiêu kinh tế - xã hội trong năm 2022, vượt mục tiêu kế hoạch HĐND thành phố giao
Ông Nguyễn Văn Tùng - Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng đang báo cáo tại kỳ họp.

Kinh tế thành phố thuộc nhóm các địa phương dẫn đầu cả nước về tăng trưởng kinh tế, tiếp tục duy trì đà tăng trưởng với tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) tăng 12,32% so với cùng kỳ, gấp khoảng 1,5 lần bình quân chung cả nước. Trong bối cảnh khó khăn, thách thức nhiều hơn, với quy mô kinh tế đứng thứ 6 cả nước, thành phố duy trì được tốc độ tăng trưởng kinh tế ở mức hai con số trong 7 năm liên tục (từ năm 2015 đến nay) là sự nỗ lực, phấn đấu của toàn Đảng bộ, chính quyền, quân và dân thành phố. Một số chỉ tiêu kinh tế chủ yếu tiếp tục có sự tăng trưởng so với cùng kỳ. Triển khai đồng bộ, hiệu quả chương trình phòng, chống dịch Covid-19 theo phương châm “thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát có hiệu quả dịch bệnh Covid-19”, kiểm soát tốt tình hình dịch bệnh tạo điều kiện thuận lợi để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội thành phố.

Thành phố đã khởi công một số công trình, dự án lớn trong các lĩnh vực như giao thông, đô thị, góp phần nâng tầm vị thế và mở đường phát triển cho nhiều lĩnh vực kinh tế - xã hội của thành phố. Các lĩnh vực văn hóa, xã hội, môi trường tiếp tục được quan tâm; an sinh xã hội được bảo đảm. Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) được cải thiện mạnh mẽ; chỉ số cải cách hành chính (PAR) lần đầu tiên bứt phá lên vị trí đứng đầu cả nước. Chính trị, xã hội ổn định, quốc phòng an ninh, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Hải Phòng: Đạt 14/19 chỉ tiêu kinh tế - xã hội trong năm 2022, vượt mục tiêu kế hoạch HĐND thành phố giao
Quang cảnh kỳ họp.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, thành phố còn đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, vượt khỏi khả năng dự báo. Mặc dù đã rất nỗ lực, cố gắng duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế ở mức hai con số trong 7 năm liên tục nhưng hai năm 2021 - 2022 đều chưa hoàn thành mục tiêu đề ra và chưa đảm bảo theo mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025 theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVI.

Chủ tịch UBND thành phố nhấn mạnh, năm 2023, thành phố tiếp tục lấy chủ đề năm là “Đẩy mạnh chỉnh trang, hiện đại hóa đô thị - Xây dựng Nông thôn mới kiểu mẫu - Thực hiện chuyển đổi số”. Với mục tiêu: Tăng tốc đổi mới, cơ cấu lại, nâng cao năng lực, sức cạnh tranh, khả năng chống chịu và thích ứng nhằm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế thành phố. Kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19 và các dịch bệnh mới phát sinh. Quyết liệt chỉ đạo, ưu tiên nguồn lực, tăng tốc thực hiện các giải pháp đột phá về xây dựng, phát triển, hiện đại hóa đô thị, phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, trọng tâm là hạ tầng giao thông, hạ tầng khu, cụm công nghiệp, hạ tầng du lịch và hạ tầng số. Tiếp tục thu hút, tạo mọi điều kiện để triển khai các động lực mới cho phát triển kinh tế thành phố.

Hải Phòng: Đạt 14/19 chỉ tiêu kinh tế - xã hội trong năm 2022, vượt mục tiêu kế hoạch HĐND thành phố giao
Các đại biểu đang tham dự kỳ họp.

Đẩy mạnh cải cách hành chính, tạo môi trường đầu tư thuận lợi cho sản xuất kinh doanh, thu hút tối đa và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực cho đầu tư phát triển. Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ, thúc đẩy đổi mới, sáng tạo, chuyển đổi số mạnh mẽ. Chú trọng phát triển toàn diện và đồng bộ các lĩnh vực văn hoá, bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân. Quản lý chặt chẽ, sử dụng hiệu quả đất đai, tài nguyên, bảo vệ môi trường, chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu. Bảo đảm vững chắc quốc phòng - an ninh, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội. Đẩy mạnh đối ngoại, hội nhập quốc tế, liên kết vùng.

Một số chỉ tiêu kinh tế chủ yếu trong năm 2023 như: Tốc độ tăng trưởng GRDP (giá so sánh 2010) tăng khoảng 12,7% - 13% so với năm 2022, trong đó: nhóm nông, lâm, thủy sản tăng 1,02%; nhóm công nghiệp, xây dựng tăng 15,9% - 16,2%; nhóm dịch vụ tăng 9,1% - 9,5%; thuế và trợ cấp sản phẩm tăng 10,8%. GRDP bình quân đầu người (theo giá hiện hành) đạt 8.150 USD. Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) tăng khoảng 15%; tỷ trọng công nghiệp chế biến, chế tạo trong GRDP đạt 46%; tỷ trọng giá trị sản phẩm công nghiệp công nghệ cao trong công nghiệp chế biến, chế tạo đạt 54,26%. Thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn 116.442,134 tỷ đồng, trong đó thu nội địa 42.500 tỷ đồng. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội đạt 190.000 tỷ đồng. Sản lượng hàng hoá thông qua cảng đạt 185 triệu tấn. Kim ngạch xuất khẩu đạt 31 tỷ USD. Thu hút khách du lịch đạt trên 7,3 triệu lượt khách. Xây dựng Nông thôn mới: Hoàn thành xây dựng 35 xã nông thôn mới kiểu mẫu từ năm 2022 chuyển sang và triển khai xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu tại 35 xã tiếp theo năm 2023. Tỷ trọng năng suất các yếu tố tổng hợp (TFP) đóng góp tăng trưởng đạt 43%. Thu hút 2,0 đến 2,5 tỷ USD vốn đầu tư nước ngoài.

Về các chỉ tiêu xã hội: Tỷ lệ thất nghiệp thành thị ở mức 3,59%. Giải quyết việc làm cho 57.300 lượt người lao động. Tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 86,5%, trong đó tỷ lệ lao động qua đào tạo từ 3 tháng trở lên có văn bằng chứng chỉ là 38%. Tỷ lệ dân số tham gia bảo hiểm y tế đạt 93%. Mức giảm tỷ lệ hộ nghèo (theo chuẩn nghèo quốc gia giai đoạn 2022-2025) là 0,4%.

Các chỉ tiêu môi trường: Tỷ lệ hộ dân sử dụng nước sạch theo tiêu chuẩn đạt 100%. Tỷ lệ chất thải rắn được thu gom và xử lý hợp vệ sinh: ở đô thị đạt 100%; nông thôn: thu gom đạt 96%, xử lý hợp vệ sinh đạt 75%. Tỷ lệ nước thải đô thị được xử lý đạt quy chuẩn kỹ thuật 38,3%.

UBND thành phố xác định 9 nhóm nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu đề ra, đó là: Tăng tốc đổi mới mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế theo định hướng phát triển 3 trụ cột chủ yếu: công nghiệp công nghệ cao, cảng biển - logistics, du lịch - thương mại. Theo dõi chặt chẽ, có phương án ứng phó hiệu quả với các tình huống dịch bệnh có thể xảy ra, nhất là nguy cơ “dịch chồng dịch”. Tăng cường kỷ cương thu, chi ngân sách; cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh; thúc đẩy các thành phần kinh tế phát triển. Đẩy mạnh chỉnh trang, hiện đại hóa đô thị; Xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu. Tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ, thúc đẩy đổi mới, sáng tạo, chuyển đổi số mạnh mẽ. Phát triển văn hóa, xã hội, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý đất đai, tài nguyên, bảo vệ môi trường, đa dạng sinh học, chủ động ứng phó có hiệu quả với biến đổi khí hậu, nước biển dâng. Đẩy mạnh cải cách công vụ, công chức, tăng cường kỷ luật, kỷ cương, phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại; bảo đảm vững chắc quốc phòng - an ninh, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Vĩnh Bảo

Theo

Cùng chuyên mục
 • Tháo gỡ khó khăn thực hiện 3 chương trình mục tiêu quốc gia

  (Xây dựng) - Tại Văn bản 625/VPCP-QHĐP ngày 3/2/2023, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang chỉ đạo các Bộ, ngành, địa phương tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện 3 chương trình mục tiêu quốc gia.

 • Bắc Bộ tiếp tục có mưa phùn kèm sương mù, Nam Bộ ngày nắng

  Ngày và đêm 4/2, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa, riêng Bắc Bộ có mưa phùn kèm sương mù, trời lạnh, có nơi trời rét, nhiệt độ thấp nhất từ 17-20 độ C.

 • Bình Dương phân cấp quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn

  (Xây dựng) – Ông Võ Văn Minh - Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương vừa ký Quyết định số 41/QĐ-UBND ban hành Quy định phân cấp quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh Bình Dương. Theo đó, quy định này có hiệu lực thi hành từ ngày 15/1/2023 gồm 4 chương với 19 điều.

 • Xe bồn chở xăng cháy ngùn ngụt lan sang nhà dân ở TP.HCM

  Lửa đỏ rực bao trùm xe bồn chở 23.000 lít xăng đã lan sang dãy nhà dân bên đường ở TP.HCM làm nhiều tài sản bị thiêu rụi.

 • Thanh Hóa: Chủ trương đầu tư các dự án sắp xếp, ổn định dân cư

  (Xây dựng) - UBND tỉnh Thanh Hóa vừa có Văn bản số 1205/UBND-THKH chủ trương đầu tư các dự án sắp xếp, ổn định dân cư khu vực có nguy cơ cao xảy ra lũ ống, lũ quét, sạt lở đất tại các huyện miền núi.

 • Lời cảm ơn

  Gia đình chúng tôi xin trân trọng cảm ơn: Các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Vĩnh Phúc và huyện Vĩnh Tường; các tướng lĩnh và lực lượng vũ trang nhân dân; đại diện các Bộ, ban, ngành, đoàn thể trung ương và địa phương; cùng các cơ quan, tổ chức; các y bác sỹ bệnh viện trung ương và địa phương; bà con quê hương, khối phố, họ hàng, bạn bè gần xa; các cơ quan báo chí trung ương và địa phương đã đưa tin, gửi vòng hoa, đến viếng, dự Lễ truy điệu, Lễ an táng và tiễn đưa:

Xem thêm
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load