Thứ tư 06/12/2023 15:12 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

Hải Dương: Đánh giá, xếp loại doanh nghiệp Nhà nước thuộc UBND tỉnh

11:00 | 26/09/2023

(Xây dựng) - UBND tỉnh Hải Dương vừa ban hành Quyết định đánh giá hiệu quả hoạt động và xếp loại doanh nghiệp Nhà nước trực thuộc UBND tỉnh năm 2022.

Hải Dương: Đánh giá, xếp loại doanh nghiệp Nhà nước thuộc UBND tỉnh
Trụ sở Công ty TNHH một thành viên Khai thác công trình thủy lợi tỉnh Hải Dương.

Theo đánh giá của UBND tỉnh Hải Dương, 5 doanh nghiệp gồm: Công ty TNHH một thành viên Xổ số kiến thiết Hải Dương, Công ty TNHH một thành viên Khai thác công trình thủy lợi tỉnh, Công ty TNHH một thành viên Khu công nghiệp Lai Vu, Công ty TNHH một thành viên Giống gia súc và Công ty Thương mại Dịch vụ Hải Dương.

Đối với chỉ tiêu doanh thu và thu nhập khác có 3 doanh nghiệp xếp loại B là các Công ty TNHH một thành viên Xổ số kiến thiết Hải Dương, Công ty TNHH một thành viên Khai thác công trình thủy lợi tỉnh và Công ty TNHH một thành viên Khu công nghiệp Lai Vu. Công ty TNHH một thành viên Giống gia súc xếp loại C. Công ty Thương mại Dịch vụ Hải Dương xếp loại A.

Đối với chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế, vốn chủ sở hữu, tỷ suất lợi nhuận sau thuế có 3 doanh nghiệp là Công ty TNHH một thành viên Xổ số kiến thiết Hải Dương, Công ty TNHH một thành viên Khai thác công trình thủy lợi tỉnh và Công ty TNHH một thành viên Khu công nghiệp Lai Vu xếp loại A. Các doanh nghiệp còn lại xếp loại C. Đối với chỉ tiêu khả năng thanh toán nợ đến hạn, duy chỉ có Công ty Thương mại Dịch vụ Hải Dương xếp loại C, các doanh nghiệp còn lại xếp loại A.

Trên cơ sở xếp loại các chỉ tiêu, 3 doanh nghiệp xếp loại A là Công ty TNHH một thành viên Xổ số kiến thiết Hải Dương, Công ty TNHH một thành viên Khai thác công trình thủy lợi tỉnh và Công ty TNHH một thành viên Khu công nghiệp Lai Vu; Các doanh nghiệp còn lại là Công ty TNHH một thành viên Giống gia súc và Công ty Thương mại Dịch vụ Hải Dương xếp loại C.

Các tiêu chí được xác định và tính toán từ số liệu trong các báo cáo tài chính năm đã được kiểm toán, báo cáo thống kê định kỳ theo quy định hiện hành nhằm đánh giá hiệu quả hoạt động và xếp loại đối với doanh nghiệp nhà nước…

Vị Thủy

Theo

Cùng chuyên mục
Xem thêm
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load