Thứ hai 15/07/2024 18:17 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

Hà Tĩnh: Tiếp tục triển khai thực hiện Đề án phòng, chống sạt lở bờ sông, bờ biển đến năm 2030

14:54 | 06/07/2024

(Xây dựng) - Thực hiện Văn bản số 4341/BNN-ĐĐ của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc tập trung chỉ đạo thực hiện Đề án phòng, chống sạt lở bờ sông, bờ biển đến năm 2030, UBND tỉnh Hà Tĩnh vừa ban hành văn bản yêu cầu các địa phương, đơn vị tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc, đầy đủ, hiệu quả các nhiệm vụ của Đề án.

Hà Tĩnh: Tiếp tục triển khai thực hiện Đề án phòng, chống sạt lở bờ sông, bờ biển đến năm 2030
Sạt lở bờ sông Ngàn Phố gây bất an cho người dân địa phương, nhất là khi mùa mưa lũ gần kề.

Theo đó, để phát huy các kết quả đạt được, khắc phục những tồn tại, hạn chế trong việc thực hiện Đề án; xét đề nghị của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Văn bản số 2063/SNN-TL ngày 28/6/2024, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các địa phương, đơn vị tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc, đầy đủ, hiệu quả các nhiệm vụ của Đề án được phê duyệt tại Quyết định số 975/QĐ-TTg ngày 06/7/2020 của Thủ tướng Chính phủ; Kế hoạch số 199/KH-UBND ngày 09/6/2021 của UBND tỉnh về việc thực hiện Đề án, đồng thời chú trọng một số nội dung:

UBND các huyện, thành phố, thị xã: Tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến các quy định pháp luật, nâng cao nhận thức của các tổ chức, cộng đồng và người dân về phòng, chống sạt lở bờ sông, bờ biển để các tổ chức, cá nhân tự giác chấp hành. Kiểm tra, phát hiện, ngăn chặn và xử lý kịp thời các hành vi vi phạm các quy định về bảo vệ, sử dụng lòng, bờ, bãi sông và bờ biển đặc biệt là xây dựng nhà ở, công trình ven sông, trên sông và khai thác cát, sỏi trái phép ở lòng sông, ven biển làm gia tăng nguy cơ sạt lở bờ sông, bờ biển. Cắm biển cảnh báo sạt lở; tổ chức di dời các hộ dân đang sinh sống tại những khu vực đang có diễn biến sạt lở, nhất là những khu vực sạt lở đặc biệt nguy hiểm để đảm bảo an toàn về người và tài sản. Đầu tư xây dựng công trình bảo vệ bờ tại những khu vực dân cư tập trung, cơ sở hạ tầng quan trọng không thể di dời.

Rà soát, báo cáo các mô hình huy động nguồn lực để xây dựng kè chống sạt lở bảo vệ bờ sông, bờ biển kết hợp đa mục tiêu làm cơ sở để nhân rộng, giảm áp lực ngân sách Nhà nước; gửi báo cáo về Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trước ngày 30/8/2024 để tổng hợp, báo cáo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và UBND tỉnh.

Sở Tài nguyên và Môi trường: Chỉ đạo, hướng dẫn các địa phương, đơn vị kiểm tra, phát hiện, ngăn chặn và xử lý kịp thời các hành vi vi phạm các quy định về bảo vệ, sử dụng lòng, bờ, bãi sông và bờ biển đặc biệt là xây dựng nhà ở, công trình ven sông, trên sông và khai thác cát, sỏi trái phép ở lòng sông, ven biển làm gia tăng nguy cơ sạt lở bờ sông, bờ biển.

Sở Kế hoạch và Đầu tư: Chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Tài chính và các cơ quan đơn vị, địa phương có liên quan tham mưu UBND tỉnh xem xét bố trí nguồn vốn đầu tư công trung hạn. Bao gồm: Nguồn ngân sách Trung ương, nguồn ngân sách tỉnh từ nguồn ngân sách tập trung, nguồn thu tiền sử dụng đất), lồng ghép các nguồn vốn ODA và nguồn vốn hợp pháp khác để thực hiện các dự án, công trình về phòng chống sạt lở bờ sông, bờ biển; đồng thời, hướng dẫn các đơn vị, địa phương cân đối, bố trí vốn đầu tư công trung hạn (gồm cả nguồn vốn được phân cấp theo quy định) và lồng ghép các nguồn vốn, huy động nguồn lực sẵn có tại chỗ của địa phương mình để thực hiện các nhiệm vụ theo Kế hoạch của UBND tỉnh.

Sở Tài chính: Chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Kế hoạch và Đầu tư, các cơ quan đơn vị, địa phương tham mưu UBND tỉnh xem xét bố trí nguồn vốn sự nghiệp để thực hiện các nhiệm vụ chi thường xuyên. Trường hợp, trong năm phát sinh các sự cố sạt lở, di dời dân cư khẩn cấp ra khỏi khu vực sạt lở theo chủ trương của UBND tỉnh, Sở Tài chính phối hợp với các cơ quan, đơn vị và địa phương liên quan tham mưu UBND tỉnh phương án xử lý đảm bảo hiệu quả và phù hợp với khả năng cân đối ngân sách địa phương.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: Phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư và các địa phương, đơn vị có liên quan xây dựng kế hoạch đầu tư hệ thống công trình phòng chống sạt lở bờ sông, bờ biển để đưa vào kế hoạch đầu tư công trung hạn, dài hạn; tham mưu UBND tỉnh xem xét điều chỉnh, bổ sung vào kế hoạch của đề án (nếu có) và lồng ghép vào các chương trình, dự án khác có liên quan.

Hướng dẫn, đôn đốc các địa phương, đơn vị: Rà soát các hộ dân đang sinh sống trong khu vực đang có diễn biến sạt lở hoặc có nguy cơ cao xảy ra sạt lở để bổ sung vào Chương trình bố trí dân cư các vùng thiên tai, đặc biệt khó khăn, biên giới, di cư tự do khu rừng đặc dụng giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030 theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Quyết định số 590/QĐ-TTg ngày 18/5/2022 làm cơ sở để triển khai thực hiện. Quản lý chặt chẽ việc sử dụng và phát triển rừng ngập mặn gắn với ổn định sinh kế của người dân; kiểm soát, ngăn ngừa có hiệu quả các hoạt động sinh kế làm suy thoái rừng ngập mặn ven biển. Chủ trì, tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện của các Sở, ngành, địa phương trong tỉnh, tham mưu UBND tỉnh báo cáo Thủ tướng Chính phủ, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn khi có yêu cầu.

Phương Dung

Theo

Cùng chuyên mục
Xem thêm
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load