Thứ sáu 01/03/2024 09:15 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

Hà Tĩnh: Tập trung nguồn lực hoàn thành xây dựng nông thôn mới cấp tỉnh năm 2024

09:47 | 30/11/2023

(Xây dựng) - Tỉnh Hà Tĩnh nỗi lực thực hiện nhiệm vụ đảm bảo hoàn thành 100% xã đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) trong năm 2023 và 100% huyện, thành, thị đạt chuẩn/hoàn thành nhiệm vụ NTM trong 6 tháng đầu năm 2024.

Hà Tĩnh: Tập trung nguồn lực hoàn thành xây dựng nông thôn mới cấp tỉnh năm 2024
Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải làm việc với Văn phòng Điều phối NTM tỉnh Hà Tĩnh về tiến độ thực hiện nhiệm vụ xây dựng NTM năm 2023.

Tại buổi làm việc với Văn phòng Điều phối nông thôn mới (NTM) tỉnh về tiến độ thực hiện nhiệm vụ xây dựng NTM năm 2023 và giải pháp thời gian tới, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải nhấn mạnh, năm 2024, Hà Tĩnh tiếp tục ưu tiên nguồn lực, tập trung cao để sớm hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM cấp tỉnh. Do đó, đề nghị Văn phòng Điều phối NTM tỉnh phải có tính toán, tham mưu Ban Chỉ đạo tỉnh, UBND tỉnh trong quản lý, điều hành thực hiện chương trình NTM, thực hiện Đề án tỉnh đạt chuẩn NTM; tham mưu việc kiểm tra tiến độ và kết quả thực hiện chương trình ở một số địa phương...

Ưu tiên nguồn lực để khuyến khích tất cả các địa phương cấp xã phấn đấu về đích NTM nâng cao, kiểu mẫu (chính sách thưởng khi về đích). Bên cạnh đó, cần dành nguồn lực để thực hiện tiêu chí nước sạch; quan tâm, có giải pháp hiệu quả giải quyết rác thải và thực hiện tiêu chí môi trường.

Kế hoạch, mục tiêu thực hiện trong giai đoạn tới phải được xây dựng cụ thể; các ngành, địa phương phải thật sự vào cuộc quyết liệt; nhiệm vụ trước mắt là đảm bảo hoàn thành 100% xã đạt chuẩn NTM trong năm 2023 và 100% huyện, thành, thị đạt chuẩn/hoàn thành nhiệm vụ NTM trong 6 tháng đầu năm 2024.

Ông Võ Trọng Hải nhấn mạnh, Hà Tĩnh cần tiếp tục quán triệt quan điểm xây dựng NTM là nhiệm vụ trọng tâm của tỉnh. Tiếp tục phát huy phong trào ở các địa phương, cốt lõi của NTM phải là nâng cao đời sống người dân; xem xét tuyên dương, khen thưởng các đơn vị thực hiện tốt công tác đỡ đầu, tài trợ xây dựng NTM.

Đến nay, Hà Tĩnh có 179/181 xã đạt chuẩn NTM (98,9%); 58/181 xã nâng cao (32,4%); 12/181 xã kiểu mẫu (6,6%). Về cấp huyện có 8/13 huyện, thành phố, thị xã đạt chuẩn/hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM; 4 huyện, thị xã có 100% số xã đạt chuẩn (huyện Lộc Hà, huyện Kỳ Anh, thị xã Kỳ Anh và thị xã Hồng Lĩnh). Năm 2023, các địa phương đã đề nghị thẩm định, xét, công nhận 30 xã đạt chuẩn các loại hình NTM. Kết quả có 2 xã được công nhận đạt chuẩn NTM, 8 xã đạt NTM nâng cao, 5 xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu. Hiện các huyện đang tiếp tục trình thẩm định đợt 2.

Về nhiệm vụ xây dựng tỉnh đạt chuẩn NTM, có 2/10 tiêu chí (tiêu chí quy hoạch và an ninh trật tự xã hội) đã đạt chuẩn. Có 5/10 tiêu chí đạt từ 60-80%; 3/10 tiêu chí đạt dưới 50%. Tổng nguồn lực huy động thực hiện đề án đạt hơn 11.351 tỷ đồng (bằng 24% tổng nhu cầu).

Cũng tại buổi làm việc, lãnh đạo Văn phòng Điều phối NTM tỉnh cũng báo cáo một số khó khăn, vướng mắc, nhất là về tổ chức bộ máy Văn phòng điều phối; số lượng cán bộ chuyên trách ít; công tác lãnh đạo chỉ đạo ở một số Sở, ngành, địa phương chưa quyết liệt; một số nơi có biểu hiện chùng xuống, kết quả chưa đồng đều, còn thiếu tính bền vững; việc huy động, bố trí các nguồn lực gặp nhiều khó khăn, nhất là hỗ trợ từ ngân sách Trung ương...

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Văn phòng Điều phối NTM tỉnh rà soát lại tiến độ thực hiện của 2 xã cuối phấn đấu về đích năm 2023 (Hà Linh, Điền Mỹ của huyện Hương Khê). Đây là các địa phương chịu nhiều ảnh hưởng, thiệt hại do lũ lụt nên cần xem xét kêu gọi các nguồn lực khác để hỗ trợ người dân, phấn đấu hoàn thành các tiêu chí đúng tiến độ. Tỉnh cũng đang xem xét kiện toàn theo hướng để bộ máy văn phòng điều phối NTM các cấp hoạt động có hiệu quả, phù hợp với hướng dẫn của Trung ương và tình hình thực tiễn của Hà Tĩnh.

Vân Hà – Trần Minh

Theo

Cùng chuyên mục
Xem thêm
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load