Thứ tư 24/04/2024 23:06 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

Hà Tĩnh: Phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2024 huyện Thạch Hà

14:12 | 01/03/2024

(Xây dựng) - UBND tỉnh Hà Tĩnh vừa ban hành Quyết định số 546/QĐ-UBND ngày 26/02/2024 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2024 huyện Thạch Hà.

Hà Tĩnh: Phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2024 huyện Thạch Hà
Một góc huyện Thạch Hà (Hà Tĩnh).

Theo Quyết định số 546/QĐ-UBND, UBND tỉnh Hà Tĩnh phê duyệt tổng diện tích đất nông nghiệp của huyện Thạch Hà được phân bổ 22.681,91ha, đất phi nông nghiệp 11.007,43ha. Kế hoạch thu hồi các loại đất trên địa bàn huyện đối với đất nông nghiệp là 731,77ha, đất phi nông nghiệp là 92,89ha. Kế hoạch chuyển mục đích sử dụng đất của huyện đối với đất nông nghiệp sang phi nông nghiệp là 692,40ha; chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất trong nội bộ đất nông nghiệp là 23,17ha, đất phi nông nghiệp không phải là đất ở chuyển sang đất ở là 10,84ha. Kế hoạch đưa đất chưa sử dụng vào sử dụng năm 2024 đối với đất nông nghiệp là 12,57ha, đối với đất phi nông nghiệp là 83,98ha.

Đối với danh mục các công trình, dự án trong Kế hoạch sử dụng đất năm 2024 của huyện Thạch Hà được phê duyệt có 177 công trình, dự án với tổng diện tích 1.025,65ha.

UBND tỉnh Hà Tĩnh giao UBND huyện Thạch Hà công bố công khai kế hoạch sử dụng đất năm 2024, theo đúng quy định của pháp luật về đất đai. Thực hiện thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất theo đúng thẩm quyền và kế hoạch sử dụng đất đã được duyệt. Tổ chức kiểm tra thường xuyên việc thực hiện kế hoạch sử dụng đất. Đồng thời, giao Sở Tài nguyên và Môi trường chịu trách nhiệm tham mưu UBND tỉnh thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất theo đúng quy định, đúng thẩm quyền và kế hoạch sử dụng đất đã được duyệt.

Trần Minh

Theo

Cùng chuyên mục
Xem thêm
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load