Thứ tư 24/04/2024 22:57 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

Hà Tĩnh: Phân bổ gần 87 tỷ đồng thực hiện chính sách nông thôn mới

08:37 | 25/02/2024

(Xây dựng) - UBND tỉnh Hà Tĩnh vừa ban hành Quyết định số 531/QĐ-UBND, về việc cấp kinh phí thực hiện chính sách hỗ trợ tạo nguồn lực xây dựng thành công tỉnh đạt chuẩn nông thôn mới theo Nghị quyết số 44/2021/NQ-HĐND ngày 16/12/2021 của HĐND tỉnh (đợt 1 năm 2024).

Hà Tĩnh: Phân bổ gần 87 tỷ đồng thực hiện chính sách nông thôn mới
Một trong những mục tiêu lớn nhất cùa tỉnh Hà Tĩnh trong năm 2024 là cơ bản hoàn thành các yêu cầu về tỉnh nông thôn mới.

Theo đó, trích ngân sách tỉnh số tiền 86,923 tỷ đồng từ nguồn chính sách nông thôn mới để cấp cho UBND các huyện, thành phố, thị xã thực hiện chính sách hỗ trợ tạo nguồn lực xây dựng thành công tỉnh Hà Tĩnh đạt chuẩn nông thôn mới, giai đoạn 2022-2025 theo Nghị quyết số 44/2021/NQ-HĐND của HĐND tỉnh. Một số địa phương được cấp kinh phí đợt 1 như: Huyện Hương Khê 23,982 tỷ đồng; Kỳ Anh 16,944 tỷ đồng; Can Lộc 8,007 tỷ đồng; Cẩm Xuyên 7,910 tỷ đồng, Lộc Hà 3,721 tỷ đồng… Giao Sở Tài chính, Kho bạc Nhà nước tỉnh và các cơ quan liên quan thực hiện cấp phát, giải ngân nguồn vốn kịp thời, đúng quy định.

UBND các huyện, thành phố, thị xã, tổ chức thực hiện kịp thời, chịu trách nhiệm quản lý, sử dụng nguồn kinh phí được hỗ trợ đảm bảo đúng mục đích, hiệu quả và thực hiện thanh quyết toán theo đúng chế độ quy định hiện hành; định kỳ ngày 25 hàng tháng, hàng quý, năm và đột xuất báo cáo tiến độ, kết quả thực hiện và giải ngân nguồn kinh phí các chính sách gửi Sở Tài chính và các Sở, ngành liên quan.

Sở Tài chính, Kho bạc Nhà nước tỉnh, UBND các huyện, thành phố, thị xã theo chức năng, nhiệm vụ phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật, trước UBND tỉnh và Chủ tịch UBND tỉnh, các cơ quan thanh tra, kiểm tra về tính chính xác, đảm bảo theo đúng quy định của pháp luật của các thông tin, số liệu, kế hoạch kinh phí thực hiện chính sách.

Phương Dung

Theo

Cùng chuyên mục
Xem thêm
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load