Thứ hai 15/07/2024 08:36 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

Hà Tĩnh: Đẩy nhanh tiến độ công trình khắc phục hậu quả thiên tai, sạt lở từ nguồn dự phòng ngân sách Trung ương năm 2023

08:30 | 27/06/2024

(Xây dựng) - UBND tỉnh Hà Tĩnh vừa có Văn bản số 3621/UBND-NL1 về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện các công trình khắc phục hậu quả thiên tai, sạt lở từ nguồn dự phòng ngân sách Trung ương năm 2023.

Hà Tĩnh: Đẩy nhanh tiến độ công trình khắc phục hậu quả thiên tai, sạt lở từ nguồn dự phòng ngân sách Trung ương năm 2023
Khắc phục công trình bị thiệt hại do thiên tai, sạt lở từ nguồn dự phòng ngân sách Trung ương năm 2023 một số dự án đang còn chậm so với đường găng tiến độ.

Theo đó, xét đề nghị của Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh tại Văn bản số 86/PCTT ngày 24/6/2024 về chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện các dự án hỗ trợ từ nguồn ngân sách Trung ương năm 2023 khắc phục hậu quả thiên tai (kèm theo Văn bản số 82/PCTT ngày 20/6/2024 về báo cáo tiến độ thực hiện các dự án), UBND tỉnh Hà Tĩnh có Văn bản số 3621/UBND-NL1 về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện các công trình khắc phục hậu quả thiên tai, sạt lở từ nguồn dự phòng ngân sách Trung ương năm 2023.

Việc đôn đốc các chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án hỗ trợ từ nguồn dự phòng ngân sách Trung ương năm 2023 khắc phục hậu quả thiên tai, sạt lở đã được UBND tỉnh chỉ đạo và giao trách nhiệm cụ thể cho các chủ đầu tư; Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư; Văn phòng thường trực Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn đã tập trung đôn đốc, hướng dẫn các địa phương thực hiện.

Tuy vậy, đến nay theo báo cáo của các chủ đầu tư, tình hình thực hiện các thủ tục, hồ sơ để khắc phục công trình bị thiệt hại do thiên tai, sạt lở từ nguồn dự phòng ngân sách Trung ương năm 2023 của một số dự án đang còn chậm so với đường găng tiến độ được các chủ đầu tư lập.

Để đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện các dự án hỗ trợ từ nguồn dự phòng ngân sách Trung ương năm 2023 khắc phục hậu quả thiên tai, sạt lở, yêu cầu các chủ đầu tư và các đơn vị liên quan khẩn trương thực hiện một số nội dung như:

Chủ tịch UBND các huyện Hương Khê, Vũ Quang, Đức Thọ, Cẩm Xuyên và thị xã Hồng Lĩnh phát huy tinh thần, trách nhiệm, phải trực tiếp, thường xuyên chỉ đạo việc triển khai thực hiện các dự án hỗ trợ từ nguồn dự phòng ngân sách Trung ương năm 2023 khắc phục hậu quả thiên tai, sạt lở giao cho địa phương làm chủ đầu tư, đảm bảo yêu cầu tiến độ dự án, tiến độ giải ngân nguồn vốn được giao. Đối với các dự án đã chậm tiến độ so với đường găng được duyệt, yêu cầu các chủ đầu tư khẩn trương xây dựng phương án bù tiến độ để triển khai thực hiện; phân công rõ trách nhiệm cho các đơn vị tham mưu, giao cụ thể mốc thời gian hoàn thành các giai đoạn dự án, có hình thức xử lý nghiêm theo quy định đối với các tổ chức, cá nhân thực hiện không đảm bảo yêu cầu do chủ quan, lơ là, thiếu trách nhiệm, không sâu sát trong quá trình thực hiện.

Trong mọi trường hợp, Chủ tịch UBND các huyện: Hương Khê, Vũ Quang, Đức Thọ, Cẩm Xuyên và thị xã Hồng Lĩnh phải chịu trách nhiệm toàn diện trước pháp luật, trước UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh về tiến độ, chất lượng công trình và tiến độ giải ngân nguồn vốn Trung ương hỗ trợ trước ngày 31/12/2024.

Định kỳ hàng tháng báo cáo tiến độ thực hiện các dự án về Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh (trước ngày 20 của tháng); phối hợp chặt chẽ với Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn trong báo cáo tình hình triển khai thực hiện, cung cấp hồ sơ các dự án theo yêu cầu của Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng, chống thiên tai.

Các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Xây dựng, Giao thông vận tải, Tài nguyên và Môi trường theo chức năng, nhiệm vụ và lĩnh vực quản lý Nhà nước kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn chủ đầu tư hoàn thiện các hồ sơ, thủ tục kịp thời theo quy định để triển khai thi công công trình đảm bảo tiến độ. Tập trung thẩm định hồ sơ, thủ tục đảm bảo đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án; tăng cường công tác quản lý chất lượng công trình xây dựng theo thẩm quyền.

Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh thường xuyên theo dõi, đôn đốc chủ đầu tư triển khai dự án kịp thời, đáp ứng tiến độ; hàng tháng (trước ngày 25 của tháng) tổng hợp báo cáo Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng, chống thiên tai và UBND tỉnh kết quả thực hiện; kịp thời tham mưu đề xuất UBND tỉnh đối với các nội dung phát sinh liên quan.

Phương Dung

Theo

Cùng chuyên mục
Xem thêm
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load