Thứ ba 31/01/2023 13:38 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

Hà Tĩnh: Đẩy mạnh quyết toán vốn đầu tư công ở các dự án đã hoàn thành

10:27 | 14/06/2022

(Xây dựng) - Thời gian qua, công tác quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành sử dụng nguồn vốn ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh đã có nhiều chuyển biến tích cực.

ha tinh day manh quyet toan von dau tu cong o cac du an da hoan thanh
Hà Tĩnh tiếp tục đẩy mạnh công tác quyết toán vốn đầu tư công các dự án đã hoàn thành (ảnh minh họa).

Nhiều công trình, dự án đã quyết toán kịp thời, góp phần quản lý chặt chẽ vốn đầu tư xây dựng cơ bản và bàn giao giá trị tài sản cho các đơn vị quản lý, sử dụng theo đúng quy định. Để tiếp tục đẩy mạnh công tác quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành trên địa bàn tỉnh, UBND tỉnh Hà Tĩnh yêu cầu:

Chủ đầu tư và UBND các huyện, thành phố, thị xã nghiêm túc thực hiện việc đẩy nhanh công tác quyết toán dự án hoàn thành theo yêu cầu của UBND tỉnh tại Văn bản số 8590/UBND-TH ngày 21/12/2021; rà soát các dự án đầu tư sử dụng vốn đầu tư công đã hoàn thành bàn giao, đưa vào sử dụng nhưng chưa thực hiện quyết toán; xác định rõ nguyên nhân chậm lập quyết toán, những khó khăn vướng mắc cụ thể của từng dự án, làm rõ trách nhiệm của từng đơn vị, cá nhân có liên quan, đề xuất các biện pháp xử lý, gửi Sở Tài chính và báo cáo UBND tỉnh trước ngày 30/6 và 31/12 hằng năm; đồng thời chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh về tính chính xác của toàn bộ số liệu báo cáo công tác quyết toán dự án hoàn thành nêu trên.

UBND các huyện, thành phố, thị xã chủ động rà soát, kiểm tra, giám sát các chủ đầu tư, ban quản lý dự án, các đơn vị có liên quan về tình hình thực hiện công tác lập, thẩm tra, phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành thuộc phạm vi quản lý; chỉ đạo các đơn vị liên quan rà soát, bố trí nguồn vốn còn thiếu của các dự án hoàn thành thuộc phạm vi quản lý.

Sở Tài chính đôn đốc, hướng dẫn chủ đầu tư, ban quản lý dự án lập báo cáo quyết toán dự án hoàn thành đúng thời gian quy định; tham mưu công khai danh sách các chủ đầu tư, ban quản lý dự án có dự án chậm lập hồ sơ trình thẩm tra, phê duyệt quyết toán.

Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính theo lĩnh vực quản lý và chức năng, nhiệm vụ được giao, tham mưu UBND tỉnh phương án bố trí nguồn vốn còn thiếu của các dự án đã hoàn thành do cấp tỉnh quản lý.

Sở Xây dựng và Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã thực hiện xử phạt theo thẩm quyền đối với các chủ đầu tư, nhà thầu có hành vi vi phạm quy định về nghiệm thu, thanh quyết toán khối lượng hoàn thành và quyết toán công trình theo quy định tại Nghị định số 16/2022/NĐ-CP ngày 28/01/2022 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về xây dựng. Đồng thời, chủ trì, phối hợp với các đơn vị, địa phương liên quan thực hiện kiểm tra, hướng dẫn việc thực hiện xử phạt tại cấp huyện, cấp xã...

Phương Dung

Theo

Cùng chuyên mục
Xem thêm
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load