Thứ ba 16/07/2024 06:43 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

Hà Tĩnh: Chỉ đạo thực hiện các nội dung theo quy định của pháp luật về đấu thầu

09:45 | 25/06/2024

(Xây dựng) - UBND tỉnh Hà Tĩnh vừa có công văn gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính về việc thực hiện một số nội dung theo quy định của pháp luật về đấu thầu.

Hà Tĩnh: Chỉ đạo thực hiện các nội dung theo quy định của pháp luật về đấu thầu
Trụ sở UBND tỉnh Hà Tĩnh.

Theo đó, thực hiện Luật Đấu thầu ngày 23/6/2023, Nghị định số 24/2024/NĐ-CP ngày 27/02/2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu; trên cơ sở rà soát, tham mưu của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Văn bản số 1690/SKHĐT-TĐGSĐT ngày 28/5/2024 về việc rà soát, tham mưu một số nội dung liên quan trong việc thẩm định, phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu của Sở Tài chính tại Văn bản số 2411/STC-GCS&TCDN ngày 07/6/2024 về việc soát xét, tham mưu về mua sắm tài sản, hàng hóa, dịch vụ, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh yêu cầu Sở Kế hoạch và Đầu tư chịu trách nhiệm tổ chức thẩm định kế hoạch tổng thể lựa chọn nhà thầu, kế hoạch lựa chọn nhà thầu đối với dự án đầu tư do Chủ tịch UBND tỉnh quyết định đầu tư (trừ các gói thầu quy định tại điểm a khoản 1 Điều 78 của Luật Đấu thầu năm 2023) theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều 126 Nghị định số 24/2024/NĐ-CP.

Đối với dự án đầu tư do UBND tỉnh quyết định đầu tư (trừ các gói thầu quy định tại điểm c khoản 2 Điều 40 của Luật Đấu thầu năm 2023): Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu, báo cáo UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, quyết định.

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tài chính chịu trách nhiệm chủ trì thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu đối với gói thầu thuộc dự toán mua sắm ngoài gói thầu mua thuốc, hóa chất, vật tư xét nghiệm, thiết bị y tế mà Chủ tịch UBND tỉnh là người có thẩm quyền theo quy định tại điểm c khoản 4 Điều 126 Nghị định số 24/2024/NĐ-CP; chủ trì, phối hợp với các đơn vị, địa phương liên quan rà soát, nghiên cứu sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 103/2023/NQ-HĐND ngày 14/7/2023 của HĐND tỉnh quy định về phân cấp quản lý tài sản công trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh, để tiếp tục đẩy mạnh phân cấp quản lý Nhà nước trong lĩnh vực tài sản công, đảm bảo phù hợp với quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công, pháp luật về đấu thầu và các quy định có liên quan; tham mưu phương án thực hiện theo đúng thẩm quyền, trình tự, quy định, báo cáo đề xuất UBND tỉnh trước ngày 10/7/2024.

Đồng thời, giao Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính theo chức năng, nhiệm vụ hướng dẫn các đơn vị, địa phương xử lý các vướng mắc phát sinh khi triển khai thực hiện các nội dung liên quan đến lựa chọn nhà thầu và mua sắm tài sản, hàng hóa, dịch vụ; thực hiện thẩm định kế hoạch tổng thể lựa chọn nhà thầu, kế hoạch lựa chọn nhà thầu theo phân công tại mục 1, mục 2 văn bản này đảm bảo quy định (yêu cầu tại văn bản thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu phải nêu rõ căn cứ pháp lý để xác định gói thầu thuộc dự án đầu tư hay thuộc dự toán mua sắm); kịp thời tham mưu, báo cáo đề xuất UBND tỉnh các nội dung thuộc thẩm quyền.

Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính (các cơ quan tham mưu) chịu trách nhiệm toàn diện trước pháp luật, UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh, các cơ quan liên quan về nội dung đề xuất, tham mưu tại các văn bản nêu trên và quá trình tổ chức thực hiện, đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật về đấu thầu, quản lý, sử dụng tài sản công và các quy định có liên quan.

Trần Minh

Theo

Cùng chuyên mục
Xem thêm
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load