Thứ hai 15/07/2024 08:56 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

Hà Nội: Xây dựng Đề án thành lập Cơ quan phục vụ hành chính công Thành phố

13:43 | 24/06/2024

(Xây dựng) – Ngày 23/6/2024, UBND Thành phố Hà Nội ban hành Thông báo số 259/TB-VP về ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND Thành phố về việc xây dựng Đề án thành lập Cơ quan phục vụ hành chính công Thành phố Hà Nội là tổ chức hành chính chuyên trách một cấp về cung cấp dịch vụ công.

Hà Nội: Xây dựng Đề án thành lập Cơ quan phục vụ hành chính công Thành phố
Tổ Biên tập xây dựng Đề án có nhiệm vụ nghiên cứu, tổng hợp các quy định của pháp luật và kinh nghiệm quốc tế về việc đổi mới trong thực hiện thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông. (Ảnh minh họa)

Căn cứ Nghị quyết 20/NQ-CP ngày 05/02/2024 của Chính phủ về Phiên họp chính phủ thường ký tháng 01/2024; Chỉ thị số 04/CT-TTg ngày 11 tháng 02 năm 2024 của Thủ tướng Chính phủ về việc xây dựng Mô hình mẫu Bộ phận một cửa cung cấp dịch vụ công theo hướng kết hợp bộ phận một cửa của các đơn vị hành chính các cấp trên địa bàn, tổ chức thí điểm trong năm 2024 tại các địa phương: Thành phố Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, tỉnh Bình Dương, tỉnh Quảng Ninh; Văn bản số 3738/VPCP-KSTT ngày 30/5/2024 của Văn phòng Chính phủ về việc lấy ý kiến đối với dự thảo Tài liệu hướng dẫn mô hình Bộ phận Một cửa, thí điểm tại 04 địa phương, Chủ tịch UBND Thành phố có ý kiến chỉ đạo như sau:

Trên cơ sở ý kiến của Văn phòng Chính phủ tại văn bản 3738/VPCP-KSTT ngày 30/5/2024, hướng dẫn của Cục Kiểm soát thủ tục hành chính tại cuộc họp ngày 06/6/2024 về việc nghe báo cáo và góp ý của các đơn vị về việc thí điểm thành lập mô hình Bộ phận một cửa; thống nhất chủ trương và giao Văn phòng UBND Thành phố chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành, đơn vị liên quan tham mưu, xây dựng Đề án thành lập Cơ quan phục vụ hành chính công Thành phố Hà Nội là tổ chức hành chính chuyên trách một cấp về cung cấp dịch vụ công (viết tắt là Đề án); tham mưu, báo cáo UBND Thành phố trình cấp có thẩm quyền xem xét, phê duyệt.

Phân công Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hà Minh Hải chỉ đạo việc xây dựng Đề án thành lập Cơ quan phục vụ hành chính công Thành phố Hà Nội là tổ chức hành chính chuyên trách một cấp về cung cấp dịch vụ công trực thuộc UBND Thành phố.

Giao Văn phòng UBND Thành phố tham mưu, báo cáo Chủ tịch UBND Thành phố xem xét, quyết định thành lập Tổ biên tập xây dựng Đề án do đồng chí Chánh Văn phòng UBND Thành phố làm tổ trưởng; 01 đồng chí Phó Chánh Văn phòng UBND Thành phố làm tổ phó và đại diện các Sở, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã là thành viên.

Thời gian hoàn thiện, báo cáo UBND Thành phố xem xét, dự thảo Đề án: Trước ngày 30/7/2024.

Tổ Biên tập xây dựng Đề án có nhiệm vụ: Nghiên cứu, tổng hợp các quy định của pháp luật và kinh nghiệm quốc tế về việc đổi mới trong thực hiện thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông; Tổ chức khảo sát, đánh giá việc thực hiện thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông trên địa bàn Thành phố theo quy định tại các Nghị định số 61/2018/NĐ-CP và Nghị định số 107/2021/NĐ-CP về cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính, Nghị định số 45/2020/NĐ-CP về thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử, Nghị định số 59/2022/NĐ-CP về định danh và xác thực điện tử và các văn bản chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành, đơn vị xây dựng Đề án thành lập Trung tâm phục vụ hành chính công hoặc Sở Cơ quan phục vụ hành chính công Thành phố là cơ quan chuyên trách một cấp về cung cấp dịch vụ công trực thuộc UBND Thành phố để triển khai thí điểm trên địa bàn Thành phố, tham mưu UBND Thành phố trình HĐND Thành phố tại phiên họp chuyên đề tháng 9/2024.

Kinh phí hoạt động của Tổ biên tập do ngân sách Nhà nước đảm bảo, được bố trí trong kinh phí hoạt động thường xuyên của Văn phòng UBND Thành phố và các nguồn lực hợp pháp khác theo quy định của pháp luật.

Tuệ Minh

Theo

Cùng chuyên mục
Xem thêm
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load