Thứ ba 21/05/2024 17:34 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

Hà Nội: Sắc Xuân từ thành tựu đổi mới ở thị trấn Quốc Oai

09:10 | 29/01/2021

(Xây dựng) - Thị trấn Quốc Oai (huyện Quốc Oai, Thành phố Hà Nội) là địa phương có truyền thống cách mạng và lịch sử văn hoá, nơi đây có đình Ngô Sài thờ tướng Đỗ Cảnh Thạc, người chiếm đóng căn cứ Đỗ Động Giang, có công trấn giữ bình yên cho khu vực này trong thời loạn lạc, giữ nước. Thị trấn Quốc Oai là trung tâm chính trị - hành chính, kinh tế, văn hóa của huyện.

ha noi sac xuan tu thanh tuu doi moi o thi tran quoc oai
Ban chấp hành Đảng bộ thị trấn Quốc Oai nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Với tổng diện tích đất tự nhiên 508,91ha, có 4.301 hộ gia đình với 15.645 nhân khẩu cư trú tại 5 tổ dân phố. Đảng bộ Thị trấn đến nay có 618 đảng viên, 16 chi bộ trực thuộc, Ban Chấp hành Đảng bộ gồm có 15 đồng chí, Ban Thường vụ Đảng ủy 5 đồng chí và Ủy ban kiểm tra gồm 5 đồng chí. Năm 2020, vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, Đảng bộ thị trấn đã đoàn kết thống nhất, bám sát các nhiệm vụ chính trị, lãnh đạo, chỉ đạo, tạo ra sức mạnh tổng hợp, đạt được những thành tựu quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội, làm thay đổi rõ nét bộ mặt của địa phương trên con đường công nghiệp hoá, hiện đại hoá.

Ngay từ đầu năm 2020, Đảng uỷ thị trấn đã tổ chức triển khai thực hiện tốt công tác tuyên truyền các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, các ngày lễ lớn của đất nước, sơ kết, tổng kết việc thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết của các cấp ủy Đảng. Tuyên truyền về Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 tiến tới Đại hội lần thứ XIII của Đảng, tổ chức cho đảng viên học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội lần thứ XXIII Đảng bộ huyện Quốc Oai. Học tập chuyên đề năm 2020 “Tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” . Tổ chức hội nghị thông báo kết quả và học tập Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ XVII Đảng bộ Thành phố Hà Nội, nhiệm kỳ 2020-2025, với tỷ lệ đảng viên tham gia đạt trên 90%.

Tuyên truyền phòng chống dịch Covid-19 và thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm theo chủ đề “Nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị, tăng cường quản lý đất đai và trật tự văn minh đô thị” và kế hoạch của huyện về tham gia cuộc thi “Báo cáo viên giỏi huyện Quốc Oai năm 2020”.

Thực hiện tốt việc tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên và nhân dân chấp hành chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước nhất là về công tác giải phóng mặt bằng các dự án trên địa bàn. Xây dựng và thực hiện các mô hình “dân vận khéo” năm 2020, tổ chức đoàn tham gia cuộc thi viết “Tấm gương dân vận khéo” do huyện tổ chức. Kết quả: 1 tập thể và 2 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Dân vận khéo” giai đoạn 2016-2020, 01 cá nhân được khen thưởng cuộc thi viết về điển hình “Dân vận khéo” năm 2020.

Ngay sau Đại hội đại biểu Đảng bộ thị trấn nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng ủy đã xây dựng và ban hành Nghị quyết số 11-NQ/ĐU ngày 01/7/2020 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong việc thực hiện công tác vệ sinh môi trường trong khu dân cư, Nghị quyết số 14-NQ/ĐU ngày 03/8/2020 về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo xử lý vi phạm đất đai, trật tự xây dựng, trật tự đô thị trên địa bàn thị trấn giai đoạn 2020-2025. Thực hiện tốt và nghiêm túc việc đánh giá cán bộ hàng tháng và chế độ báo cáo, chỉ đạo chính quyền, Mặt trận tổ quốc, các ngành, đoàn thể và các Chi bộ trực thuộc, thực hiện có hiệu quả các Chỉ thị, Nghị quyết, kế hoạch của các cấp ủy Đảng. Tổ chức được 01 cuộc đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy Đảng, chính quyền với Mặt trận tổ quốc, các đoàn thể và nhân dân. Thông qua việc đối thoại, đã nắm bắt kịp thời những vấn đề bức xúc, vướng mắc để đề ra biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết kịp thời, tăng thêm niềm tin của nhân dân đối với cấp ủy đảng, chính quyền.

Chỉ đạo UBND thực hiện các chỉ tiêu nhiệm vụ về phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng năm 2020. Kết quả đã thực hiện hoàn thành và vượt kế hoạch 10/10 chỉ tiêu nhiệm vụ do HĐND huyện giao, trong đó có các chỉ tiêu quan trọng như thu ngân sách, xóa nghèo... Xây dựng và ban hành Nghị quyết chuyên đề về sản xuất nông nghiệp, chỉ đạo thực hiện tốt công tác phòng chống thiên tai. Hoàn thành 13/13 chỉ tiêu Nghị quyết Đảng ủy và HĐND đề ra. Thực hiện Quy định số 11 - QĐ/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy thị trấn thực hiện nghiêm túc tiếp công dân định kỳ 02 ngày/tháng. Làm thủ tục đề nghị cho 26 đồng chí nhận huy hiệu Đảng các đợt trong năm, kết nạp 15 đảng viên mới, đạt 100% kế hoạch năm. Xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng đối với tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý năm 2020. Đảng bộ được huyện ủy khen thưởng là Đảng bộ trong sạch vững mạnh tiêu biểu năm 2020.

Trong năm, Đảng ủy tổ chức thực hiện tốt công tác giám sát, kiểm tra tổ chức đảng và đảng viên có dấu hiệu vi phạm, kiểm tra việc chấp hành các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước theo quy định của Điều lệ Đảng và quy định của các cấp ủy Đảng. Đảng ủy đã thực hiện 01 cuộc kiểm tra đối với 03 Chi bộ tổ dân phố và thực hiện giám sát đối với 03 đồng chí Bí thư chi bộ trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo Chi bộ, việc triển khai các Nghị quyết, Chỉ thị, kế hoạch của các cấp ủy Đảng. Ủy ban kiểm tra tiến hành 01 cuộc kiểm tra với 02 Chi bộ, 01 cuộc giám sát 01 Chi bộ trong việc thực hiện quy chế hoạt động, phân công nhiệm vụ cho đảng viên và cá nhân 02 đồng chí Bí thư Chi bộ trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chi bộ giao.

Đồng chí Nguyễn Đình Đức - Huyện uỷ viên, Bí thư Đảng uỷ thị trấn, Chủ tịch HĐND thị trấn cho biết: “Để có được những kết quả và thành tích trong năm qua, toàn Đảng bộ thị trấn đã có sự nhất quán trong lãnh đạo, chỉ đạo điều hành và được sự đồng thuận cao của nhân dân. Tổ chức HĐND thị trấn hoạt động theo đúng luật, đảm bảo chất lượng, thời gian và phát huy vai trò, chức năng, nhiệm vụ của đại biểu dân cử. Kiện toàn nhân sự chức danh Chủ tịch HĐND, Chủ tịch UBND, Phó Chủ tịch UBND nhiệm kỳ 2016-2021 theo quy định. Tổ chức 01 phiên giải trình về việc cấp giấy tờ hộ tịch cho nhân dân phục vụ cho công tác thu thập dữ liệu quốc gia về dân cư, tổ chức khảo sát về công tác vệ sinh môi trường ở khu vực Bãi rác Hoàng Xá theo ý kiến đề nghị của nhân dân và nhiều việc quan trọng khác, góp phần tích cực định hướng và thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội của thị trấn”.

UBND thị trấn thường xuyên nâng cao vai trò công tác quản lý Nhà nước. Thực hiện tốt quy chế hoạt động, phân công rõ trách nhiệm cho các thành viên UBND và cán bộ chuyên môn thuộc UBND. Tổ chức tốt việc thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết của các cấp ủy Đảng, HĐND các cấp và nhiệm vụ của UBND huyện giao. Duy trì nghiêm túc việc thực hiện kế hoạch cải cách thủ tục hành chính, tiếp nhận hồ sơ tại bộ phận một cửa. Siết chặt kỷ cương hành chính, triển khai tuyên truyền sâu rộng bộ quy tắc ứng xử với những hình thức thiết thực nhất. Phát hiện và xử lý kịp thời các vi phạm pháp luật về đất đai, xử lý dứt điểm những vụ việc vi phạm. Giải quyết đơn thư bảo đảm về thời gian, đúng trình tự quy định của pháp luật, tổ chức tốt các phiên đối thoại với nhân dân. Hoàn thành tốt các mục tiêu phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội.

Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội thực hiện tốt công tác tuyên truyền vận động nhân dân chấp hành các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các chỉ đạo của cấp trên. Thực hiện tốt các cuộc vận động từ thiện nhân đạo do các cấp phát động, trong đó điển hình là cuộc vận động tháng hành động vì người nghèo, tham gia ủng hộ các hoạt động phòng chống đại dịch Covid-19, phát động cán bộ, công chức thị trấn ủng hộ những người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vào các buổi chào cờ đầu tháng. Xây dựng và phát huy tốt các phong trào như: Mô hình Cựu chiến binh tự quản về an ninh trật tự ở các khu dân cư, tuyến đường thanh niên tự quản của Đoàn thanh niên, trồng và chăm sóc hoa trong các khu dân cư của Hội phụ nữ, chuyển đổi từ trồng lúa sang trồng hoa ở khu vực Bãi Hoàng Xá của Hội Nông dân. Duy trì các vốn vay ngân hàng hỗ trợ hội viên phát triển kinh tế gia đình...

Năm 2020, Đảng ủy thị trấn đã thực hiện tốt công tác tuyên giáo, dân vận, tổ chức cán bộ, kết nạp đảng viên, tổ chức thành công các Đại hội Chi bộ cơ sở và đại hội Đảng bộ thị trấn Quốc Oai nhiệm kỳ 2020-2025. Nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2020 đạt và vượt kế hoạch đề ra. Thành tích nổi bật là kinh tế ổn định và phát triển theo hướng tăng giá trị sản xuất dịch vụ thương mại và tiểu thủ công nghiệp. An ninh chính trị được ổn định, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo, hoàn thành công tác giao quân theo kế hoạch. Tổng thu ngân sách ước thực hiện hết năm 2020 đạt 25,761tỷ đồng, bằng 265,6% dự toán năm.

Công tác phòng chống dịch Covid-19 được chỉ đạo quyết liệt, thực hiện 05 nguyên tắc trong phòng, chống dịch Covid-19: “Ngăn chặn - Phát hiện - Cách ly - Khoanh vùng - Dập dịch”, hoàn thiện hồ sơ nhanh chóng kịp thời đề nghị huyện hỗ trợ kinh phí cho các hộ dân đảm bảo công khai, minh bạch. Cán bộ, công chức thực hiện tốt kỷ luật, kỷ cương hành chính đảm bảo thời gian làm việc, thực hiện Quy tắc ứng xử ở cơ quan công sở và nơi công cộng. Công tác cải cách hành chính được quan tâm chỉ đạo, thực hiện tốt dịch vụ công mức độ 3,4.

Phối hợp thực hiện tốt công tác bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng các dự án của huyện. Công tác quản lý trật tự đô thị, trật tự công cộng có nhiều cố gắng, quản lý đất đai dần đi vào nề nếp, xử lý kịp thời các vi phạm lấn chiếm đất đai, trật tự xây dựng. Các mặt văn hoá, giáo dục, y tế đạt được những kết quả quan trọng, các chế độ, chính sách xã hội được thực hiện kịp thời, đầy đủ, đúng đối tượng, an sinh xã hội được đảm bảo, đời sống tinh thần và vật chất của nhân dân ngày càng được nâng lên. Năm 2020 nhân dân và cán bộ thị trấn được UBND Thành phố Hà Nội tặng Bằng khen với thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2015-2020. Đảng bộ Thị trấn được Huyện khen thưởng là Tổ chức cơ sở Đảng trong sạch vững mạnh tiêu biểu năm 2020.

ha noi sac xuan tu thanh tuu doi moi o thi tran quoc oai
Một góc quy hoạch phát triển thị trấn Quốc Oai.

Phát huy những thành tích đã đạt được trong năm 2020, năm 2021 Đảng bộ thị trấn tiếp tục bám sát Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thị trấn, Nghị quyết Đảng bộ huyện Quốc Oai, phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng kinh tế, chuyển dịch cơ cấu kinh tế phát triển theo hướng sản xuất hàng hóa giá trị cao. Tăng cường chỉ đạo công tác thu ngân sách, tiếp tục mở các lớp học nghề giải quyết việc làm cho người lao động, quan tâm phát triển các lĩnh vực văn hóa xã hội, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân. Thực hiện tốt chủ trương xã hội hóa các lĩnh vực văn hóa, giáo dục, y tế, thể dục thể thao, tăng cường công tác quản lý Nhà nước về đất đai, bảo vệ môi trường. Tiếp tục thi công các công trình đường giao thông còn lại trong khu dân cư, đẩy mạnh thực hiện công tác cải cách hành chính, nâng cao trách nhiệm hiệu quả điều hành của chính quyền, phát động phong trào thi đua trên các lĩnh vực, đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục pháp luật, thực hiện tốt công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư, nâng cao hiệu quả việc thực hiện Quy chế phối hợp giữa UBND với Ủy ban Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể nhân dân, giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn và thực hiện tốt công tác quốc phòng quân sự địa phương.

Với khí thế mới, năm 2021, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thị trấn Quốc Oai tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng vẻ vang và nhất là những thành tựu đã đạt được trong năm 2020, đoàn kết một lòng, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, các chỉ tiêu kế hoạch, nhiệm vụ đươc giao, trong đó, chủ đề năm 2021 là: “Kỷ cương, trách nhiệm, hành động, đổi mới và phát triển”. Đó cũng chính là hành động thiết thực nhất chào mừng thành công rực rỡ Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và cũng là khát vọng, là niềm tin của nhân dân địa phương đang hướng tới mục tiêu chung của đất nước: Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Sắc xuân đang bừng sáng từ thành tựu đổi mới trên quê hương Thị trấn Quốc Oai tươi đẹp.

Nguyễn Đăng - Thành Chung

Theo

Cùng chuyên mục
 • Đà Nẵng: Dừng thi công dự án do xây dựng vào phạm vi bảo vệ cầu đường sắt Nam Ô

  (Xây dựng) - Liên quan đến thông tin về việc xây dựng công trình trong phạm vi bảo vệ cầu đường sắt Nam Ô Km788+155, Công ty Cổ phần Trung Thủy Đà Nẵng đã dừng thi công dự án theo kiến nghị của Công ty Cổ phần Đường sắt Quảng Nam – Đà Nẵng để phối hợp với các cơ quan chức năng kiểm tra lại phạm vi an toàn của cầu đường sắt Nam Ô.

 • Đắk Nông kiến nghị hỗ trợ 377 tỷ đồng để khắc phục hạn hán

  (Xây dựng) - UBND tỉnh Đắk Nông vừa chính thức gửi kiến nghị lên Trung ương, yêu cầu hỗ trợ 377 tỷ đồng nhằm triển khai các biện pháp phòng chống hạn hán và thiếu nước trên địa bàn. Báo cáo này được Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông Lê Trọng Yên ký và gửi tới Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang.

 • Bắc Ninh có tân Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy

  (Xây dựng) – Sáng 21/5, tại Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bắc Ninh đã diễn ra Hội nghị công bố Quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác cán bộ. Dự và chủ trì Hội nghị có ông Nguyễn Quốc Chung - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh. Ông Phùng Đức Chiến - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy đã đọc công bố Quyết định phân công, điều động và bổ nhiệm Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.

 • Hà Nội: Đèn tín hiệu, cầu vượt bộ hành có giúp người dân sang đường an toàn?

  (Xây dựng) – Thời gian qua, Thành phố Hà Nội đã đưa vào vận hành, khai thác các nút điều khiển đèn tín hiệu ở một số tuyến đường như Xuân Thủy - Cầu Giấy, ngã tư Kim Mã - Giang Văn Minh, ngã ba Hàng Trống - Lê Thái Tổ, đoạn trước cửa Bưu điện thành phố, nút giao Trần Quang Khải… nhằm giúp người dân sang đường dễ dàng, thuận tiện và đảm bảo an toàn giao thông. Tuy nhiên, việc bố trí đèn tín hiệu và cầu vượt bộ hành hiện nay có giúp người đi bộ sang đường an toàn hơn không, hay vẫn còn nguy cơ tiềm ẩn tai nạn giao thông?

 • Cần tăng tốc giải phóng mặt bằng cao tốc Đồng Đăng - Trà Lĩnh đoạn qua Lạng Sơn

  (Xây dựng) - Trong khi tỉnh Cao Bằng đã bàn giao mặt bằng cho nhà đầu tư 38/41,55km đạt trên 90% thì tỉnh Lạng Sơn mới bàn giao được 3/52km. Hai tỉnh đang phối hợp để đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng (GPMB) phục vụ thi công dự án cao tốc Đồng Đăng – Trà Lĩnh.

 • Bình Thuận: Lũ cát đỏ tràn xuống đường, nhiều xe máy và ôtô bị lún nửa thân xe

  Lũ cát đỏ từ đồi cao tràn xuống đường Huỳnh Thúc Kháng (phường Mũi Né) với lực chảy mạnh làm lún một số xe ôtô, nhiều xe máy bị cát vùi lấp không thể di chuyển được.

Xem thêm
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load