Thứ hai 22/04/2024 01:47 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

Gỡ vướng quy định cấp chứng chỉ hành nghề kiến trúc

12:01 | 27/05/2021

(Xây dựng) – Thực tế có những kiến trúc sư hành nghề gần 30 năm liên tục, có tổ chức xác nhận, có nhiều tác phẩm được xã hội ghi nhận, đã được cấp chứng chỉ hành nghề nhiều lần nhưng vẫn phải đi dự hội thảo để được chứng minh là hành nghề liên tục, phải đi sát hạch để làm điều kiện cần cho việc cấp lại chứng chỉ hành nghề.

go vuong quy dinh cap chung chi hanh nghe kien truc
Ảnh minh họa (Nguồn: Internet).

Theo phản ánh của Hội Kiến trúc sư tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, đây là một trong những bất cập của quy định cấp chứng chỉ hành nghề kiến trúc hiện nay.

Vừa qua, nhiều kiến trúc sư hết hạn chứng chỉ hành nghề, nhưng không được làm thủ tục cấp lại do Bộ chưa xây dựng xong bộ câu hỏi sát hạch và điều kiện chuyển tiếp theo Nghị định số 85/2020/NĐ-CP cũng chỉ đến ngày 31/12/2020.

Trước đây, Nghị định số 100/2018/NĐ-CP đã có điều chỉnh về vấn đề này, nhưng hiện nay theo Luật Kiến trúc và Nghị định số 85/2020/NĐ-CP việc cấp chứng chỉ lại gặp vướng.

Hội Kiến trúc sư tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đề nghị cơ quan chức năng sớm đơn giản hoá thủ tục hành chính trong lĩnh vực này. Nếu đã giao cho Hội đứng ra sát hạch, thì nên giao toàn quyền để Hội cấp chứng chỉ hành nghề, cơ quan quản lý Nhà nước chỉ làm nhiệm vụ kiểm tra, giám sát để tránh chồng chéo.

Bộ Xây dựng trả lời vấn đề này như sau:

Luật Kiến trúc số40/2019/QH14 đã được Quốc hội khóa XIV thông qua tại Kỳ họp thứ 7 ngày 13/6/2019 quy định về quản lý kiến trúc, hành nghề kiến trúc, quyền hạn, trách nhiệm và nghĩa vụ của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong hoạt động kiến trúc.

Để triển khai Luật Kiến trúc, thực hiện Quyết định số 1037/QĐ-TTg ngày 16/8/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Kiến trúc, Bộ Xây dựng đã có ý kiến đối với Hội Kiến trúc sư Việt Nam là đơn vị thực hiện một số nhiệm vụ theo các quy định được giao tại các Điều 23, 24, 25 của Nghị định số 85/2020/NĐ-CP ngày 17/7/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Kiến trúc. Trên cơ sở ý kiến của Bộ Xây dựng, Hội Kiến trúc sư Việt Nam đã ban hành:

Quyết định số 04/QĐ-KTSVN ngày 12/1/2021 về việc ban hành Quy định chi tiết Bảng tính điểm phát triển nghề nghiệp liên tục đối với các hoạt động phát triển nghề nghiệp liên tục của kiến trúc sư hành nghề.

Quyết định số 01/QĐ-KTSVN ngày 12/1/2021 về việc ban hành Quy tắc ứng xử nghề nghiệp của kiến trúc sư hành nghề.

Quyết định số 18/QĐ-KTSVN ngày 6/4/2021 về việc ban hành Quy định chương trình, tài liệu phục vụ sát hạch, bộ câu hỏi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề kiến trúc.

Các tổ chức được phép cấp chứng chỉ hành nghề kiến trúc

Về việc công nhận các đơn vị là tổ chức xã hội nghề nghiệp, cơ sở nghiên cứu, cơ sở đào tạo đủ điều kiện thực hiện sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề kiến trúc: Trên cơ sở đề nghị của các đơn vị, Bộ Xây dựng đã ban hành Quyết định công nhận đối với một số tổ chức xã hội nghề nghiệp, cơ sở nghiên cứu, cơ sở đào tạo đủ điều kiện thực hiện sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề kiến trúc gồm: Học viện Cán bộ quản lý xây dựng và đô thị (Quyết định số 490/QĐ-BXD ngày 5/5/2021 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng); Viện Kiến trúc Quốc gia (Quyết định số 494/QĐ-BXD ngày 5/5/2021 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng); Hiệp hội Tư vấn xây dựng Việt Nam (Quyết định số 495/QĐ-BXD ngày 5/5/2021 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng); Trường Đại học Xây dựng Miền Trung (Quyết định số 492/QĐ-BXD ngày 5/5/2021 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng); Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội (Quyết định số 493/QĐ-BXD ngày 5/5/2021 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng); Trường Đại học Kiến trúc Thành phổ Hồ Chí Minh (Quyết định số 512/QĐ-BXD ngày 7/5/2021 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng); Trường Đại học Xây dựng Miền Tây (Quyết định số 497/QĐ-BXD ngày 5/5/2021 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng); Trường Đại học Xây dựng (Quyết định số 496/QĐ-BXD ngày 5/5/2021 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng); Hội Kiến trúc sư Việt Nam (Quyết định số 492/QĐ-BXD ngày 5/5/2021 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng); Hội Kiến trúc sư Thành phố Hồ Chí Minh (Quyết định số 510/QĐ-BXD ngày 7/5/2021 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng).

Đề nghị Hội Kiến trúc sư Bà Rịa - Vũng Tàu hướng dẫn hội viên làm việc với Hội Kiến trúc sư Việt Nam và các tổ chức được công nhận thực hiện sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề kiến trúc nêu trên để thực hiện sát hạch.

Diệu Anh

Theo

Cùng chuyên mục
Xem thêm
 • Xây nhà máy trong khu công nghiệp có phải lập quy hoạch chi tiết?

  (Xây dựng) - Việc lập quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 đối với một khu công nghiệp là căn cứ lập dự án, cấp giấy phép đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật của khu công nghiệp, đồng thời để xác định cơ cấu chức năng sử dụng đất và các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật đối với từng lô đất…

  15:40 | 27/03/2024
 • Điều kiện chuyển chức danh nghề nghiệp ngành Xây dựng

  (Xây dựng) - Việc xét chuyển chức danh nghề nghiệp được thực hiện khi viên chức thay đổi vị trí việc làm mà chức danh nghề nghiệp đang giữ không phù hợp với yêu cầu của vị trí việc làm mới.

  09:56 | 18/03/2024
 • Điều kiện áp dụng chào hàng cạnh tranh cho gói thầu xây lắp

  (Xây dựng) - Cơ quan ông Nguyễn Anh Phong (Sơn La) đang trình Sở chuyên ngành thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án, trong đó có đề nghị áp dụng hình thức chào hàng cạnh tranh cho gói thầu xây lắp công trình đơn giản.

  08:54 | 18/03/2024
 • Thẩm quyền cấp phép xây dựng trong khu công nghiệp

  (Xây dựng) - UBND cấp tỉnh phân cấp, ủy quyền cho Sở Xây dựng, Ban quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế, UBND cấp huyện cấp giấy phép xây dựng thuộc chức năng và phạm vi quản lý.

  08:28 | 17/03/2024
 • Điều chỉnh mục tiêu dự án nhà ở xã hội được thực hiện như thế nào?

  (Xây dựng) - Kể từ thời điểm Nghị định số 49/2021/NĐ-CP ngày 01/4/2021 có hiệu lực thi hành, chủ đầu tư dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội có đề xuất điều chỉnh mục tiêu dự án thuộc trường hợp phải điều chỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư thì thực hiện theo quy định của pháp luật về đầu tư.

  08:20 | 16/03/2024
 • Tổ chức hội nghị nhà chung cư thường niên vào thời gian nào?

  (Xây dựng) – Pháp luật về nhà ở không có quy định về thời gian tổ chức hội nghị nhà chung cư thường niên là đầu năm, giữa năm hay cuối năm mà chỉ quy định điều kiện tổ chức hội nghị nhà chung cư.

  13:09 | 15/03/2024
 • Quy định sử dụng vật liệu xây không nung tại các dự án

  (Xây dựng) – Hệ thống quy chuẩn, tiêu chuẩn, chỉ dẫn kỹ thuật đối với vật liệu xây không nung đến nay đã được ban hành đồng bộ, đủ căn cứ làm cơ sở cho các Bộ, ngành và địa phương triển khai thực hiện, thúc đẩy và phát triển vật liệu xây không nung.

  12:17 | 14/03/2024
 • Căn cứ xác định cấp công trình nông thôn mới kiểu mẫu

  (Xây dựng) - Cấp công trình xây dựng phục vụ thiết kế xây dựng công trình được quy định trong tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, cấp công trình phục vụ quản lý các nội dung khác được thực hiện theo quy định của pháp luật có liên quan.

  17:14 | 13/03/2024
 • Áp dụng các định mức khi lập dự toán xây dựng thế nào?

  (Xây dựng) - Dự toán xây dựng công trình được lập theo quy định tại Điều 12 Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 9/2/2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng và các thông tư hướng dẫn của Bộ Xây dựng.

  09:01 | 13/03/2024
 • Trách nhiệm công khai nội dung giấy phép xây dựng

  (Xây dựng) – Cơ quan cấp giấy phép xây dựng có trách nhiệm công bố công khai nội dung giấy phép xây dựng đã được cấp trên trang thông tin điện tử của mình. Bên cạnh đó, chủ đầu tư có trách nhiệm công khai nội dung giấy phép xây dựng đã được cấp tại địa điểm thi công xây dựng trong suốt quá trình thi công xây dựng.

  15:03 | 12/03/2024
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load