Thứ sáu 29/09/2023 06:41 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

Đấu thầu thi công xây lắp công trình

08:48 | 26/04/2023

(Xây dựng) - Bộ Xây dựng vừa nhận được văn bản của Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển nhà MHDI 1 xin hướng dẫn việc đấu thầu thi công xây lắp công trình.

Đấu thầu thi công xây lắp công trình
Bảo đảm cạnh tranh trong đấu thầu được quy định tại Điều 6 Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13, Điều 2 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP.

Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Theo đó, việc lựa chọn nhà thầu thực hiện các gói thầu xây dựng thực hiện theo quy định của Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013, Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu.

Bảo đảm cạnh tranh trong đấu thầu được quy định tại Điều 6 Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13, Điều 2 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP. Việc đánh giá tính độc lập về pháp lý và độc lập về tài chính của Nhà thầu tham dự thầu với Chủ đầu tư, bên mời thầu, các nhà thầu khác và các nhà thầu tư vấn được quy định cụ thể tại khoản 2, khoản 3 Điều 6 Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 và khoản 2, khoản 4 Điều 2 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP, trong đó không có quy định tính độc lập về pháp lý và độc lập về tài chính giữa Nhà thầu tham dự thầu gói thầu thi công xây lắp và Nhà thầu thẩm tra Báo cáo nghiên cứu khả thi.

Huyền Trang

Theo

Cùng chuyên mục
Xem thêm
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load