Thứ năm 18/07/2024 18:22 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

Đảng ủy khối cơ sở Bộ Xây dựng: Quán triệt các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 và Quy định 69 về kỷ luật trong Đảng

09:45 | 30/08/2022

(Xây dựng) - Đảng ủy Khối cơ sở Bộ Xây dựng vừa tổ chức Hội nghị học tập quán triệt, các nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, Quy định 69-QĐ/TW về thi hành kỷ luật tổ chức Đảng; Quy chế về công tác dân vận của hệ thống chính trị.

dang uy khoi co so bo xay dung quan triet cac nghi quyet hoi nghi trung uong 5 va quy dinh 69 ve ky luat trong dang
Hàng trăm đảng viên trong Đảng ủy Khối cơ sở Bộ Xây dựng học tập nghiên cứu các nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.

Khoảng 400 đảng viên trong Đảng ủy Khối cơ sở Bộ Xây dựng đã tập trung về Hội trường Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh để nghe các báo cáo viên trình bày các nội dung cơ bản của các Nghị quyết 18 về đất đai, Nghị quyết 19 về “tam nông”, Nghị quyết 20 về kinh tế tập thể.

Tại Hội nghị, các báo cáo viên đã quán triệt Quy định 69-QĐ/TW ngày 6/7/2022 của Bộ Chính trị về kỷ luật tổ chức Đảng, đảng viên vi phạm; quán triệt các Nghị quyết số 18-NQ/TW, ngày 16/6/2022 “Về tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao”; Nghị quyết số 19-NQ/TW “Về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”; Nghị quyết số 20-NQ/TW “Về tiếp tục đổi mới, phát triển nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới”; Nghị quyết số 21-NQ/TW “Về tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới”.

Hội nghị được tổ chức nhằm giúp cán bộ, đảng viên nhận thức rõ, đề cao trách nhiệm nêu gương, tự rèn luyện và đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trên tinh thần thượng tôn pháp luật. Đồng thời tuyên truyền, giáo dục, vận động gia đình, người thân sống, làm việc theo hiến pháp và pháp luật. Mỗi cán bộ đảng viên phải giữ vững kỷ luật, kỷ cương, xây dựng Đảng, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

Thông qua trình bày của các báo cáo viên đã giúp cho cấp ủy, tổ chức Đảng, cán bộ, đảng viên, người lao động nắm vững nội dung cơ bản, những điểm mới trong các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 khóa XIII. Trên cơ sở đó, chủ động xây dựng kế hoạch, chương trình hành động thực hiện Nghị quyết bảo đảm thiết thực, hiệu quả; đưa việc học tập và triển khai thực hiện các Nghị quyết trở thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong Đảng bộ, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng.

Cũng tại Hội nghị, Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối cơ sở Bộ Xây dựng đã hướng dẫn một số vấn đề phục vụ nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII trong Đảng bộ Khối.

Cao Cường

Theo

Cùng chuyên mục
Xem thêm
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load