Thứ hai 04/03/2024 07:55 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

Đảng bộ tỉnh Yên Bái: Một nhiệm kỳ với nhiều thành tựu nổi bật

09:15 | 14/08/2020

(Xây dựng) - 5 năm qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Yên Bái đã kế thừa và tích cực phát huy thành quả phát triển kinh tế - xã hội đất nước sau hơn 30 năm thực hiện công cuộc đổi mới. Trên cơ sở phân tích tiềm năng, thế mạnh, thuận lợi, khó khăn, BCH Đảng bộ tỉnh đã kịp thời đề ra chủ trương lãnh đạo, chỉ đạo trong từng thời điểm cụ thể, vừa đảm bảo tầm nhìn, vừa sát thực tiễn, đáp ứng nguyện vọng của cán bộ, đảng viên, nhân dân. Do vậy, đã phát huy sức mạnh đồng bộ của cả hệ thống chính trị trong việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII và Đại hội toàn quốc lần thứ XII của Đảng.

dang bo tinh yen bai mot nhiem ky voi nhieu thanh tuu noi bat
Trong 6 tháng cuối năm các sở, ban, ngành cần tập trung thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội theo kịch bản đã điều chỉnh.

6 tháng đầu năm 2020, trong bối cảnh đại dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, kéo dài, ảnh hưởng sâu rộng tới mọi mặt của đời sống xã hội, Tỉnh ủy - HĐND - UBND tỉnh Yên Bái đã chủ động, kịp thời lãnh đạo, chỉ đạo triển khai quyết liệt các nhiệm vụ, giải pháp cấp bách vừa phòng, chống dịch, bảo đảm sức khỏe và tính mạng cho nhân dân, vừa duy trì phát triển kinh tế - xã hội ứng phó với đại dịch Covid-19 và thực hiện các nhiệm vụ chính trị theo kế hoạch đề ra, quyết tâm hoàn thành mục tiêu, kế hoạch năm 2020. Nhờ đó, tốc độ tăng tổng sản phẩm trên địa bàn ước đạt 3,8%, đứng thứ 4 trong 14 tỉnh vùng Trung du và miền núi phía Bắc, cao gấp hơn 2 lần bình quân chung cả nước. Tốc độ tăng trưởng trong lĩnh vực nông nghiệp 6 tháng đầu năm đạt 5,5%, cùng với đó toàn tỉnh có thêm 3 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, đưa tổng số xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới lên 66 xã, bằng 44% tổng số xã toàn tỉnh. Kinh tế - xã hội của tỉnh đạt mức tăng trưởng khá so với bình quân chung của cả nước và mặt bằng chung của khu vực. Đặc biệt, cùng với đó, tỉnh đã tập trung chỉ đạo tổ chức rất thành công đại hội đảng bộ cấp cơ sở; đồng thời đẩy mạnh cao trào thi đua yêu nước, tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, hiệu quả chào mừng sự kiện chính trị lớn của tỉnh và trọng thể tổ chức Lễ kỷ niệm 120 năm ngày thành lập tỉnh, 75 năm ngày thành lập Đảng bộ tỉnh và đón nhận Huân chương Độc lập hạng Nhất.

Tuy nhiên, tình hình dịch bệnh vẫn đang diễn biến rất phức tạp trên phạm vi thế giới, tiếp tục ảnh hưởng trực tiếp đến nước ta. Bên cạnh đó, kinh tế - xã hội của tỉnh 6 tháng qua còn nhiều khó khăn, hạn chế, kinh tế không đạt so với kịch bản tăng trưởng của tỉnh đề ra. Trong đó, một số chỉ tiêu chủ yếu giảm so với cùng kỳ. Tốc độ giải ngân vốn đầu tư công tuy có tăng khá so với cùng kỳ nhưng chưa đạt yêu cầu đề ra. Một số dự án, đề án hỗ trợ sản xuất nông lâm nghiệp triển khai còn chậm; một số dự án của các nhà đầu tư triển khai còn gặp nhiều khó khăn, vướng mắc và chưa được tháo gỡ, giải quyết kịp thời. Đặc biệt, các chỉ tiêu, lĩnh vực liên quan tới thị trường xuất, nhập khẩu. Áp lực tăng trưởng, thu ngân sách 6 tháng cuối năm rất lớn, tình hình thiên tai diễn biến phức tạp, có thể tác động tiêu cực đến kết quả phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh… Do đó, cần có những đánh giá đầy đủ, phân tích rõ hơn những yếu tố góp phần tăng trưởng kinh tế.

dang bo tinh yen bai mot nhiem ky voi nhieu thanh tuu noi bat
Kinh tế - xã hội của tỉnh Yên Bái đạt mức tăng trưởng khá.

Để đạt tốc độ tăng trưởng kinh tế theo kịch bản đề ra, ông Đỗ Đức Duy - Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái nêu rõ: Trong 6 tháng cuối năm các sở, ban, ngành cần tập trung thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội theo kịch bản đã điều chỉnh. Trong đó, cần đẩy nhanh tiến độ giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công; nhiệm vụ, giải pháp thu ngân sách; phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp để hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ được giao trong lĩnh vực nông nghiệp; việc triển khai các chương trình, đề án, chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp; kế hoạch thực hiện nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới; giải pháp phát triển trong lĩnh vực công nghiệp, thương mại; phát triển qũy đất 6 tháng cuối năm 2020; kế hoạch đào tạo nghề, giải quyết việc làm, chuyển dịch cơ cấu lao động năm 2020; công tác đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.... Cùng với đó, các sở, ngành khẩn trương cụ thể hóa và tổ chức triển khai đảm bảo tiến độ các nghị quyết đã được HĐND tỉnh thông qua tại Kỳ họp thứ 17. Hoàn thành việc nghiên cứu, đề xuất danh mục các đề án, chính sách cần ban hành trong giai đoạn 2021 - 2025. Kiên định mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2020 theo kịch bản phát triển kinh tế - xã hội điều chỉnh; tập trung đẩy mạnh gia tăng giá trị sản xuất khu vực nông, lâm nghiệp, thủy sản, xây dựng và một số ngành công nghiệp ít bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 để bù đắp phần thiếu hụt của các lĩnh vực chịu ảnh hưởng nặng nề của dịch bệnh, phấn đấu thực hiện thắng lợi toàn diện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020 đã đề ra.

Để đảm bảo mục tiêu tăng trưởng cả năm trên 7% và phấn đấu đạt 7,3% năm 2020, Chủ tịch Đỗ Đức Duy nhấn mạnh: Các sở, ngành của tỉnh tiếp tục triển khai đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp để hoàn thành mục tiêu "kép" vừa thực hiện quyết liệt các chỉ tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội vừa phòng, chống dịch Covid-19. Hoàn thiện phương án xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2021 - 2025 và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2021; đề xuất, lập danh mục các chương trình dự án trọng điểm để chuẩn bị cho kế hoạch đầu tư trong thời gian tới. Hoàn thành báo cáo kết quả phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Yên Bái 10 năm 2011 - 2020 và 5 năm 2016 - 2020; tiếp tục cập nhật, bổ sung, hoàn thiện các nội dung, đảm bảo thống nhất, đồng bộ với dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội XIV Đảng bộ tỉnh.

dang bo tinh yen bai mot nhiem ky voi nhieu thanh tuu noi bat
Lĩnh vực nông nghiệp 6 tháng đầu năm đạt 5,5%.

Những thành tựu đạt được trong nhiệm kỳ qua chính là tiền đề, động lực quan trọng để Đảng bộ tỉnh Yên Bái tập trung chỉ đạo phát triển kinh tế toàn diện, ổn định, bền vững; thực hiện tăng trưởng kinh tế đi đôi với phát triển văn hóa - xã hội; giữ vững quốc phòng - an ninh, ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội; đẩy mạnh công tác cải cách hành chính trong thời gian tới… Tin rằng với hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, tỉnh Yên Bái sẽ thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đề ra.

Những thành tựu đạt được trong nhiệm kỳ qua chính là tiền đề, động lực quan trọng để Đảng bộ tỉnh Yên Bái tập trung chỉ đạo phát triển kinh tế toàn diện, ổn định, bền vững.

Thái Hà

Theo

Cùng chuyên mục
Xem thêm
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load