Thứ hai 05/12/2022 21:06 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

Đại hội Chi bộ Vụ Pháp chế nhiệm kỳ 2022 – 2025 thành công tốt đẹp 

15:54 | 15/09/2022

(Xây dựng) – Ngày 14/9, tại Bộ Xây dựng, Chi bộ Vụ Pháp chế đã tổ chức thành công Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2022 - 2025. Đồng chí Tống Thị Hạnh – Vụ trưởng Vụ Pháp chế tiếp tục được tín nhiệm bầu giữ chức Bí thư Chi bộ nhiệm kỳ 2022 – 2025; đồng chí Đặng Thị Hải Yến – Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế được tín nhiệm bầu giữ chức Phó Bí thư Chi bộ nhiệm kỳ 2022 - 2025.

dai hoi chi bo vu phap che nhiem ky 2022 2025 thanh cong tot dep
Đồng chí Vũ Quang Tiến - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Bộ Xây dựng phát biểu chỉ đạo tại Đại hội.

Theo báo cáo chính trị tại Đại hội, nhiệm kỳ 2020-2022, được sự quan tâm của Ban cán sự Đảng Bộ Xây dựng, Đảng ủy Bộ Xây dựng, Chi bộ Vụ Pháp chế đã đạt được nhiều thành tích trong việc chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, tạo được dấu ấn, vị thế, niềm tin đối với lãnh đạo Bộ.

Cán bộ, công chức, đảng viên Vụ Pháp chế đã tham gia đóng góp tích cực vào các thành tích chung của ngành Xây dựng, đặc biệt là chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ của công tác pháp chế và các lĩnh vực quản lý Nhà nước của Bộ Xây dựng. Ví dụ: Xây dựng Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của Bộ Xây dựng năm 2020, 2021, 2022 trình Bộ trưởng ký ban hành (các Quyết định số: 1093/QĐ-BXD ngày 30/12/2019; 1734/QĐ-BXD ngày 31/12/2020; 100/QĐ-BXD ngày 10/3/2022); đôn đốc việc triển khai thực hiện Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, Chương trình công tác của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, bảo đảm tiến độ, chất lượng; xây dựng Kế hoạch rà soát, kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật, theo dõi tình hình thi hành pháp luật, phổ biến giáo dục pháp luật…

Chủ trì soạn thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định thuộc lĩnh vực quản lý Nhà nước của Bộ Xây dựng nhằm bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật, tăng cường phân cấp, cải cách, đơn giản hóa thủ tục hành chính, công khai, minh bạch, góp phần nâng cao hiệu quả trong đầu tư xây dựng, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, hỗ trợ, thúc đẩy các thành phần kinh tế khôi phục, phát triển sản xuất kinh doanh, thực hiện mục tiêu kép, vừa chống dịch Covid-19 vừa thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và thực thi Phương án cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Xây dựng được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1963/QĐ-TTg ngày 22/11/2021.

Từ năm 2020 đến nay, Vụ Pháp chế đã phối hợp với các đơn vị chuyên môn soạn thảo trình ban hành và ban hành theo thẩm quyền: 41 văn bản quy phạm pháp luật có nội dung liên quan lĩnh vực quản lý Nhà nước của Bộ Xây dựng, bao gồm 01 Luật, 15 Nghị định của Chính phủ, 22 Thông tư của Bộ trưởng Bộ Xây dựng và 03 Quyết định của Thủ tướng Chính phủ. Phối hợp hoàn thiện, trình Chính phủ thông qua hồ sơ đề nghị xây dựng Luật Nhà ở (sửa đổi), Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi), đề xuất bổ sung vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh của Quốc hội năm 2023 và hiện nay đang tiếp tục phối hợp xây dựng 02 dự án Luật này; phối hợp trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội Nghị quyết sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 1210/2016/UBTVQH13 về phân loại đô thị. Đồng thời, tham gia phối hợp trong quá trình xây dựng Nghị quyết số 06-NQ/TW ngày 24/01/2022 của Bộ Chính trị về quy hoạch, xây dựng, quản lý và phát triển bền vững đô thị Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Vụ Pháp chế đã chủ động thực hiện rà soát, phát hiện những bất cập về cơ chế, chính sách, chủ động tổng hợp các khó khăn, vướng mắc, kiến nghị liên quan đến các lĩnh vực quản lý Nhà nước của Bộ và đề xuất phương án xử lý trên cơ sở nhiều nguồn khác nhau cũng như thực hiện việc rà soát theo yêu cầu của Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. Đã tham mưu, đề xuất lãnh đạo Bộ ký nhiều văn bản, báo cáo về rà soát các quy định pháp luật; đề xuất xử lý các vướng mắc, bất cập nhằm bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật, cải thiện môi trường kinh doanh.

Tập thể Chi bộ Vụ Pháp chế với tinh thần đoàn kết, nỗ lực, phát huy vai trò, tính tiên phong của Đảng, chỉ đạo triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao bảo đảm nguyên tắc tập trung, dân chủ. Xác định đây là nguyên tắc quan trọng trực tiếp chỉ đạo quá trình xây dựng, tổ chức sinh hoạt và hoạt động của Chi bộ.

Chi bộ luôn chú trọng công tác xây dựng và phát triển Đảng, việc quán triệt các chỉ thị, Nghị quyết của Đảng được thực hiện thường xuyên tại các cuộc họp chi bộ, công tác đoàn thể được quan tâm hơn, ý thức cán bộ, đảng viên về nâng cao nhận thức chính trị, nâng cao nghiệp vụ chuyên môn có nhiều chuyển biến tích cực. Các đảng viên trong Chi bộ luôn có ý thức chấp hành các chủ trương, chính sách của Đảng, các văn bản chỉ đạo của Đảng ủy cấp trên, tích cực phổ biến và thực hiện các văn bản pháp luật của Nhà nước.

dai hoi chi bo vu phap che nhiem ky 2022 2025 thanh cong tot dep
Đồng chí Tống Thị Hạnh – Bí thư Chi bộ Vụ Pháp chế phát biểu tại Đại hội.

Trong nhiệm kỳ 2022 – 2025, Chi bộ Vụ Pháp chế tiếp tục tăng cường chất lượng sinh hoạt Chi bộ, xây dựng Chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, 100% đảng viên phấn đấu đạt tiêu chuẩn “Đảng viên đủ tư cách, hoàn thành tốt nhiệm vụ” trở lên; Duy trì đều đặn sinh hoạt Chi bộ hàng tháng, sinh hoạt chuyên đề, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ theo hướng dẫn.

Chỉ đạo triển khai thực hiện đảm bảo chất lượng và đúng tiến độ các kế hoạch được Bộ trưởng giao cho Vụ Pháp chế bao gồm: Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và các đề án của Bộ Xây dựng; Kế hoạch kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật, theo dõi tình hình thi hành pháp luật; phổ biến, giáo dục pháp luật...

Tăng cường công tác rà soát, hệ thống hóa, kiểm tra, theo dõi tình hình thi hành các văn bản quy phạm pháp luật để kịp thời phát hiện những vướng mắc, bất cập, chủ động đề xuất sửa đổi, bổ sung. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật để nâng cao nhận thức, ý thức tuân thủ pháp luật của người dân, doanh nghiệp và cơ quan thực thi pháp luật.

Phối hợp với các đơn vị liên quan tiếp tục hoàn thiện hệ thống pháp luật ngành xây dựng, bám sát chủ trương, đường lối của Đảng và yêu cầu thực tiễn; trong đó, trọng tâm là: Luật Nhà ở (sửa đổi); Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi); Luật Điều chỉnh về quy hoạch đô thị và nông thôn; Luật Điều chỉnh về quản lý và phát triển đô thị; Luật điều chỉnh về cấp, thoát nước; Luật Điều chỉnh về quản lý không gian ngầm...

Tại Đại hội, các đảng viên tham gia đều nhất trí với nội dung báo cáo chính trị, đồng thời đóng góp thêm ý kiến nhằm thực hiện các nhiệm vụ trong nhiệm kỳ mới hiệu quả hơn.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Vũ Quang Tiến - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Bộ Xây dựng ghi nhận sự nỗ lực phấn đấu và quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao của Chi bộ Vụ Pháp chế nhiệm kỳ 2020 - 2022. Đồng thời bày tỏ nhất trí cao với báo cáo chính trị mà Đoàn Chủ tịch đã trình tại Đại hội.

Đồng chí Vũ Quang Tiến đề nghị Chi bộ tiếp tục kế thừa và phát huy những kết quả đạt được của nhiệm kỳ trước; giữ vững tinh thần đoàn kết nội bộ; duy trì sinh hoạt Đảng đúng theo quy định; tuân thủ các nguyên tắc trong sinh hoạt Chi bộ, đặc biệt là nguyên tắc phê bình và tự phê bình, nguyên tắc dân chủ trong Đảng. Cá nhân phải phục tùng tập thể, số ít phải phục tùng số nhiều, cấp dưới phải phục tùng cấp trên. Trong nhiệm kỳ mới, mong các đồng chí Bí thư và Phó Bí thư Chi bộ nắm bắt nhanh chóng, kịp thời tâm tư, tình cảm, tư tưởng của các đảng viên, quần chúng trong đơn vị để phát huy tinh thần đoàn kết, đưa Chi bộ tiếp tục gặt hái nhiều thành công trong nhiệm kỳ 2022 – 2025.

dai hoi chi bo vu phap che nhiem ky 2022 2025 thanh cong tot dep
Đồng chí Vũ Quang Tiến - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Bộ Xây dựng tặng hoa chúc mừng thành công Đại hội.

Với tinh thần công khai, dân chủ, Đại hội đã tiến hành bầu Bí thư Chi bộ, Phó Bí thư Chi bộ. Theo kết quả bầu cử, đồng chí Tống Thị Hạnh - Vụ trưởng Vụ Pháp chế tiếp tục được tín nhiệm bầu giữ chức Bí thư Chi bộ nhiệm kỳ 2022 – 2025; đồng chí Đặng Thị Hải Yến – Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế được bầu giữ chức Phó Bí thư Chi bộ nhiệm kỳ 2022 – 2025.

Khánh Hòa – Lê Đức

Theo

Cùng chuyên mục
 • Đà Nẵng: Kỷ luật một số tổ chức và cá nhân liên quan đến Công ty Việt Á

  (Xây dựng) - Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng vừa có kết luận liên quan đến việc xem xét, thi hành kỷ luật đối với tổ chức Đảng và đảng viên có liên quan đến vi phạm, khuyết điểm được nêu tại Thông báo kết luận số 367-TB/UBKTTW ngày 26/10/2022 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương về kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với Ban Cán sự Đảng Ủy ban nhân dân thành phố nhiệm kỳ 2021-2026.

 • Viện Kiến trúc Quốc gia ra mắt tân Viện trưởng

  (Xây dựng) – Vừa qua, Viện Kiến trúc Quốc gia tổ chức Hội nghị công bố Quyết định của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc điều động, bổ nhiệm PGS.TS Mai Thị Liên Hương, Cục trưởng Cục Hạ tầng kỹ thuật giữ chức Viện trưởng Viện Kiến trúc Quốc gia.

 • Phong Thổ (Lai Châu): Phấn đấu trong xây dựng nông thôn mới phù hợp với khả năng thực hiện

  (Xây dựng) - Xác định Chương trình xây dựng nông thôn mới (NTM) là nhiệm vụ trọng tâm thường xuyên, liên tục, lâu dài theo hướng bền vững với sự tham gia của người dân là chủ yếu, UBND huyện Phong Thổ chú trọng đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng được quan tâm chỉ đạo thực hiện, từng bước nâng cao thu nhập, chất lượng cuộc sống của người dân, văn hóa xã hội phát triển, trật tự an toàn xã hội luôn ổn định.

 • Quảng Ngãi đề nghị Ban Quản lý dự án 2 - Bộ Giao thông vận tải báo cáo số liệu khách quan, trung thực

  (Xây dựng) – Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Quảng Ngãi (Ban Quản lý) vừa có văn bản gửi Ban Quản lý dự án 2 - Bộ Giao thông vận tải, đề nghị đơn vị này cập nhật đầy đủ khối lượng đã giải phóng mặt bằng của Dự án cao tốc Bắc - Nam trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi đảm bảo khách quan, trung thực trước khi báo cáo Bộ Giao thông vận tải.

 • Tin buồn

  Gia đình chúng tôi vô cùng thương tiếc báo tin:

 • Bình Định: Cháy kho trong đêm, nhiều nhu yếu phẩm bị thiêu rụi

  Vụ cháy xảy ra tại Công ty TNHH Thương mại Tổng hợp Kim Khánh ở thành phố Quy Nhơn từ tối 4/12, đến sáng 5/12 mới được dập tắt hoàn toàn; lực lượng chức năng đang làm rõ nguyên nhân vụ cháy.

Xem thêm
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load