Thứ năm 25/04/2024 11:49 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

Công khai tất cả các loại quy hoạch theo Luật Đất đai năm 2024

08:21 | 25/02/2024

(Xây dựng) – Việc công khai quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất được quy định tại Điều 75 Luật Đất đai năm 2024 (sẽ có hiệu lực từ năm 2025).

Công khai tất cả các loại quy hoạch theo Luật Đất đai năm 2024
Ảnh minh họa.

Theo Điều 48 Luật Đất đai năm 2013 (được sửa đổi năm 2018) quy định công khai quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất như sau:

Việc công bố công khai quy hoạch sử dụng đất quốc gia, quy hoạch sử dụng đất quốc phòng, quy hoạch sử dụng đất an ninh được thực hiện theo quy định của pháp luật về quy hoạch.

Toàn bộ nội dung quy hoạch sử dụng đất cấp huyện sau khi được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt phải được công bố công khai.

Toàn bộ nội dung kế hoạch sử dụng đất sau khi được cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định, phê duyệt phải được công bố công khai.

Luật Đất đai năm 2024 đã được thông qua và sẽ có hiệu lực từ 1/1/2025. Trong đó đó, Điều 75 Luật Đất đai năm 2024 quy định về công khai quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất có điểm mới như sau:

Việc công bố công khai quy hoạch sử dụng đất quốc gia thực hiện theo quy định của pháp luật về quy hoạch.

Kế hoạch sử dụng đất quốc gia; quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp tỉnh; quy hoạch sử dụng đất cấp huyện, kế hoạch sử dụng đất hằng năm cấp huyện sau khi được cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định, phê duyệt phải được công bố công khai.

Cũng theo luật mới, sẽ buộc phải hoàn thành bố trí tái định cư trước khi thu hồi đất. Vấn đề này được quy định tại khoản 6 Điều 91 Luật Đất đai năm 2024. Cụ thể, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp huyện có trách nhiệm tổ chức lập và thực hiện dự án tái định cư để bảo đảm chủ động trong việc bố trí tái định cư cho người có đất thu hồi. Việc phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và việc bố trí tái định cư phải được hoàn thành trước khi có quyết định thu hồi đất.

Luật Đất đai năm 2024 cũng bổ sung thêm Chương VIII về phát triển, quản lý và khai thác quỹ đất tại Điều 112 đến Điều 115.

Tiến Hào

Theo

Cùng chuyên mục
Xem thêm
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load