Thứ tư 29/11/2023 23:14 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

Công đoàn Tổng Công ty HUD: Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động phù hợp với tình hình mới

21:56 | 20/07/2023

(Xây dựng) - Ngày 20/7, tại Hà Nội, Tổng Công ty Đầu tư Phát triển Nhà và Đô thị (HUD) tổ chức thành công Đại hội Công đoàn lần thứ V, nhiệm kỳ 2023 – 2028. Chủ tịch Công đoàn Xây dựng Việt Nam (CĐXDVN) Nguyễn Thị Thủy Lệ tham dự và chỉ đạo tại Đại hội.

Công đoàn Tổng Công ty HUD: Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động phù hợp với tình hình mới
Chủ tịch CĐXDVN Nguyễn Thị Thủy Lệ tham dự và chỉ đạo tại Đại hội.

Hoạt động công đoàn hướng về NLĐ

Theo báo cáo tại Đại hội, giai đoạn năm 2017 – 2023, với sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao và kịp thời của Đảng ủy, chuyên môn và sự phối hợp hiệu quả của Công đoàn các cấp, nhất là sự đoàn kết, thống nhất và nỗ lực cố gắng của tập thể đoàn viên, người lao động (NLĐ), Tổng Công ty HUD đã nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kịn doanh (SXKD) và sức cạnh tranh trong tình hình mới.

Điển hình, năm 2022, Tổng Công ty HUD đạt giá trị SXKD 3.972 tỷ đồng; giá trị đầu tư 2.973 tỷ đồng; Doang thu 3.785 tỷ đồng; lợi nhuận trước thuế 367 tỷ đồng; nộp ngân sách Nhà nước 2.080 tỷ đồng; duy trì lao động thường xuyên 2.154 người, với thu nhập bình quân 9,7 triệu đồng/tháng.

Tính đến 31/12/2022, tổng số lao động sử dụng thường xuyên tại 26 Công đoàn trực thuộc là 2.154 người, trong đó nữ 743 người (chiếm 34,49%). 100% công nhân viên chức, lao động là đoàn viên Công đoàn.

Đội ngũ công nhân viên chức, NLĐ có tuổi đời bình quân trẻ, có trình độ học vấn, tay nghề, có khả năng tiếp cận nhanh với khoa học, công nghệ tiên tiến, hiện đại. Đa số lao động có lập trường chính trị vững vàng, có tinh thần yêu nước, đoàn kết, có ý chí vươn lên.

Hầu hết các đơn vị đảm bảo việc làm cho NLĐ. Thu nhập bình quân của NLĐ đạt 9,7 triệu đồng/người/tháng (tăng 29% so với đầu nhiệm kỳ). Tỷ lệ người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm tai nạn đạt 100% so với tổng số lao động thường xuyên.

Công đoàn Tổng Công ty HUD: Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động phù hợp với tình hình mới
Phó Bí thư Đảng ủy Tổng công ty HUD Phan Trường Sơn đánh giá cao vai trò của tổ chức công đoàn đối với đơn vị.

Về hoạt động công đoàn, Chủ tịch Công đoàn Tổng Công ty HUD Đặng Hồng Quang cho biết: Trong 5 năm triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XII, Nghị quyết Đại hội CĐXDVN lần thứ XIII, Nghị quyết Đại hội Công đoàn Tổng công ty HUD lần thứ IV, các cấp Công đoàn đã bám sát các chỉ tiêu, mục tiêu, nhiệm vụ đề ra, nỗ lực phấn đấu vượt qua những khó khăn, thách thức, tích cực, chủ động tổ chức thực hiện Nghị quyết.

Nội dung, phương thức hoạt động công đoàn từng bước đã được đổi mới, phù hợp, hướng về NLĐ và nâng cao chất lượng hoạt động công đoàn cơ sở.

Các đơn vị đã tập trung thực hiện có hiệu quả chức năng chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên công đoàn, NLĐ; nâng cao đời sống tinh thần và vật chất của NLĐ.

Công đoàn phối hợp chặt chẽ với chính quyền đồng cấp triển khai và thực hiện quy chế dân chủ cơ sở; Thực hiện tốt việc thương lượng, ký kết, thực hiện Thoả ước lao động tập thể; Giải đáp có hiệu quả những vướng mắc, bức xúc, kiến nghị của NLĐ.

Công đoàn chủ động tổ chức tốt các phong trào thi đua yêu nước, lao động giỏi, lao động sáng tạo, sáng kiến cải tiến kỹ thuật, Chương trình “01 triệu sáng kiến nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch Covid-19”, phong trào “Xanh - Sạch - Đẹp, đảm bảo an toàn vệ sinh lao động”; phong trào “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”, phong trào “Văn hóa, Thể thao”, phong trào phòng chống đại dịch Covid - 19, các phong trào thi đua đạt kết quả đáng khích lệ góp phấn hoàn thành nhiệm vụ chính trị, kinh tế - xã hội của đơn vị, của Tổng công ty…

Công đoàn Tổng Công ty HUD: Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động phù hợp với tình hình mới
Chủ tịch Công đoàn Tổng Công ty HUD Đặng Hồng Quang báo cáo tại Đại hội.

Về phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2023 – 2028, Công đoàn Tổng công ty HUD đề ra mục tiêu: Xây dựng Công đoàn Tổng công ty và các công đoàn cơ sở vững mạnh, thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ trong tình hình mới, làm tốt vai trò cầu nối, giữ mối quan hệ mật thiết giữa Đảng, chuyên môn với đoàn viên, NLĐ; nâng cao nhận thức chính trị, ý thức pháp luật, tác phong công nghiệp, kỷ luật lao động, kỹ năng nghề nghiệp của đoàn viên, NLĐ, góp phần xây dựng đội ngũ CNVCLĐ của Tổng công ty ngày càng lớn mạnh, là lực lượng tiên phong trong thực hiện nhiệm vụ đầu tư phát triển nhà và đô thị…

Công đoàn Tổng Công ty HUD đề ra cụ thể 8 chỉ tiêu phấn đấu và 3 nhóm nhiệm vụ trọng tâm nhằm thực hiện mục tiêu nói trên…

Công đoàn thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ trong tình hình mới

Nhận định về hiệu quả hoạt động của Công đoàn Tổng Công ty HUD, Phó Bí thư Đảng ủy Tổng Công ty HUD Phan Trường Sơn khẳng định: Trong nhiệm kỳ vừa qua. Công đoàn Tổng Công ty HUD luôn bám sát nhiệm vụ SXKD của đơn vị, chủ động tập trung đổi mới phương thức hoạt động, nhất là nâng cao hiệu quả hoạt động theo hướng thiết thực. Công đoàn các cấp trong hệ thống HUD đã góp phần động viên, khích lệ đông đảo đoàn viên, người lao động nỗ lực khắc phục khó khăn hoàn thành tốt nhiệm vụ SXKD.

Công đoàn Tổng Công ty HUD: Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động phù hợp với tình hình mới
Đại hội đã bầu ra Ban chấp hành Công đoàn Tổng công ty HUD khóa V, nhiệm kỳ 2023 – 2028 gồm 15 thành viên.

Với nhận định “Nhiệm kỳ 2023 - 2028 tiềm ẩn những khó khăn, thách thức đan xen, đòi hỏi tổ chức Công đoàn cần tập trung đổi mới toàn diện”, Phó Bí thư Phan Trường Sơn đề nghị Ban chấp hành Công đoàn Tổng công ty HUD khoá V tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm: Không ngừng tu dưỡng rèn luyện về đạo đức, lối sống, thường xuyên học tập để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, gương mẫu đi đầu trong mọi hoạt động.

Ban chấp hành đề ra chương trình hành động cụ thể nhằm thực hiện Nghị quyết Đại hội đạt hiệu quả tốt nhất…

Phát huy hơn nữa vị trí, vai trò, trách nhiệm của công đoàn trong tham gia quản lý doanh nghiệp; Thường xuyên chủ động đổi mới nội dung, phương thức hoạt động để thích ứng với tình hình và yêu cầu thực tế, đặc biệt là trong công tác đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp và chính đáng của đoàn viên thông qua thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở…

Tăng cường công tác xây dựng Đảng, xây dựng và củng cố tổ chức Công đoàn thực sự trong sạch vững mạnh, là trung tâm đoàn kết, tập hợp đoàn viên…

Công đoàn Tổng Công ty HUD: Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động phù hợp với tình hình mới
Thừa ủy quyền của Chủ tịch Liên đoàn Lao động Việt Nam, Chủ tịch CĐXDVN Nguyễn Thị Thủy Lệ trao bằng Lao động sáng tạo cho 2 đồng chí lãnh đạo của Tổng công ty HUD.

Phát biểu tại Đại hội, Chủ tịch CĐXDVN Nguyễn Thị Thủy Lệ đánh giá cáo những kết quả Công đoàn Tổng Công ty HUD và 26 Công đoàn cơ sở trực thuộc đã đạt được trong giai đoạn 2017 – 2023.

Chủ tịch Nguyễn Thị Thủy Lệ nhận định: Yêu cầu trong phát triển thực tiễn thời gian tới đòi hỏi các cấp Công đoàn thuộc CĐXDVN, trong đó có Công đoàn Tổng công ty HUD phải nỗ lực, sáng tạo, đổi mới mạnh mẽ và nâng cao chất lượng hoạt động hơn nữa.

Chủ tịch đề nghị trong thời gian tới, Công đoàn Tổng Công ty HUD quan tâm, xác định các biện pháp thực hiện 4 vấn đề cốt lõi.

Một là tiếp tục phát triển tổ chức Công đoàn. Công đoàn Tổng Công ty HUD cần đẩy mạnh tuyên truyền, vận động cán bộ, đoàn viên không ngừng nâng cao trình độ, kỹ năng nghề nghiệp, đáp ứng yêu cầu phát triển của đơn vị trong điều kiện hội nhập, góp phần phát triển Tổng công ty HUD bền vững.

Hai là, Công đoàn Tổng công ty HUD kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của cán bô, đoàn viên, những diễn biến từ cơ sở…, từ đó tham mưu, đề xuất, phối hợp với chuyên môn giải quyết ngay những vẫn đề mới phát sinh tại đơn vị…

Ba là tiếp tục nghiên cứu, tổ chức các phong trào thi đua, các cuộc vận động do Bộ Xây dựng và CĐXDVN tổ chức, phù hợp với điều kiện của đơn vị. Trong đó, quan tâm, chú trọng đến phong trào thi đua Lao động giỏi, Lao động sáng tạo…

Bốn là quan tâm và đẩy mạnh hơn nữa công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ công đoàn, nhất là ở cấp cơ sở. Phấn đấu xây dựng đội ngũ cán bộ công đoàn tâm huyết, trí tuệ, bản lĩnh, có uy tín, năng lực tập hợp và đối thoại…

Chủ tịch CĐXDVN tin tưởng các cấp công đoàn Tổng Công ty HUD sẽ tiếp tục thực hiện tốt vai trò, nhiệm vụ, chức năng của mình trong thời gian tới.

Đại hội đã bầu ra Ban chấp hành Công đoàn Tổng công ty HUD khóa V, nhiệm kỳ 2023 – 2028 gồm 15 thành viên; bầu ra các đại biểu chính thức và dự khuyến đi dự Đại hội Công đoàn cấp trên.

Ban chấp hành Công đoàn Tổng công ty HUD khóa V đã tổ chức hội nghị lần thứ nhất bầu ông Đặng Hồng Quang tiếp tục giữ chức Chủ tịch Công đoàn; ông Nguyễn Tùng Dương tiếp tục giữ chức Phó Chủ tịch Công đoàn.

Cũng tại Đại hội, Công đoàn Tổng Công ty HUD đã đón nhận Cờ thi đua của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; 3 cá nhân đón nhận Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp xây dựng tổ chức Công đoàn” của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; 2 cá nhân đón nhận Bằng lao động sáng tạo của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

8 chỉ tiêu phấn đấu của Công đoàn Tổng công ty HUD trong giai đoạn 2023 – 2028

- Tập trung phấn đấu công tác phát triển đoàn viên, phấn đấu tỷ lệ đoàn viên trên tổng số CNVCLĐ đạt 95% trở lên trong doanh nghiệp nhà nước, DN cổ phần nhà nước chi phối và 75 % trở lên trong các loại hình doanh nghiệp khác.

- Ít nhất 90 % công đoàn cơ sở doanh nghiệp thương lượng, ký kết thỏa ước lao động tập thể. Mỗi thỏa ước lao động tập thể có ít nhất 03 nội dung có lợi hơn cho người lao động so với quy định của pháp luật.

- Ít nhất 80% công đoàn cơ sở tham gia với người sử dụng lao động ban hành, triển khai thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, tổ chức hội nghị người lao động và tổ chức đối thoại định kỳ tại nơi làm vệc.

- 100% cán bộ công đoàn chuyên trách được đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ, kỹ năng nghiệp vụ công tác công đoàn; ít nhất 70% cán bộ công đoàn được bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ công tác công đoàn.

- Vận động ít nhất 70% đoàn viên, người lao động tham gia học tập, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp.

- Phấn đấu hàng năm 80% công đoàn các cấp tổ chức kiểm tra tài chính cùng cấp; Phấn đấu hàng năm 15% công đoàn cơ sở doanh nghiệp được kiểm tra tài chính.

- Phấn đấu hàng năm 100% công đoàn các cấp đạt tiêu chuẩn hoàn thành tốt nhiệm vụ.

- 100% công đoàn cơ sở doanh nghiệp thành lập được ban nữ công quần chúng theo quy định của Điều lệ Công đoàn Việt Nam.

Minh Hằng (Ảnh: Tuấn Đông)

Theo

Cùng chuyên mục
Xem thêm
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load