Thứ năm 22/02/2024 00:14 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

Có được dùng tiền giảm thuế để bù phát sinh tăng khối lượng?

08:47 | 04/11/2023

(Xây dựng) - Năm 2021, công ty ông V.M.C (Vĩnh Phúc) ký hợp đồng theo đơn giá điều chỉnh thi công xây dựng công trình với chủ đầu tư. Hợp đồng có hiệu lực từ ngày 20/12/2021 đến ngày 20/12/2022. Theo thời gian thi công, việc nghiệm thu hoàn thành, thanh toán và quyết toán trong năm 2022.

Có được dùng tiền giảm thuế để bù phát sinh tăng khối lượng?
Ảnh minh họa.

Áp dụng Nghị định số 15/2022/NĐ-CP của Chính phủ, công ty ông C. xuất hóa đơn thuế giá trị gia tăng (GTGT) 8% cho toàn bộ khối lượng theo hợp đồng.

Trong giai đoạn quyết toán có mục phát sinh giảm 2% giá trị hợp đồng do điều chỉnh thuế từ 10% - >8% và mục phát sinh tăng theo khối lượng thực tế thi công.

Theo tình hình thực tế của dự án, dự phòng phí không còn đủ để thực hiện việc chi trả cho hạng mục phát sinh tăng theo khối lượng thực tế thi công.

Ông C. hỏi, chủ đầu tư có được sử dụng chi phí phát sinh giảm 2% giá trị hợp đồng do điều chỉnh thuế từ 10%-8% để thực hiện chi trả chi phí mục phát sinh tăng cho phần khối lượng thực tế thi công cho nhà thầu hay không?

Bộ Xây dựng trả lời vấn đề này như sau:

Việc quản lý, thanh toán hợp đồng xây dựng theo nội dung hợp đồng đã ký kết giữa các bên, phù hợp với hồ sơ mời thầu, hồ sơ dự thầu và quy định pháp luật có liên quan áp dụng cho họp đồng.

Nguyên tắc điều chỉnh hợp đồng xây dựng đã được quy định cụ thể tại Điều 143 Luật Xây dựng năm 2014. Do nội dung của ông chưa nêu rõ nguồn vốn sử dụng cho dự án, hợp đồng thi công xây dựng nên Bộ Xây dựng chưa đủ cơ sở để hướng dẫn.

Trường hợp dự án, hợp đồng thuộc phạm vi điều chỉnh của Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 9/2/2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng, Nghị định số 50/2021/NĐ-CP ngày 1/4/2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 37/2015/NĐ-CP ngày 22/4/2015 của Chính phủ quy định chi tiết về hợp đồng xây dựng thì việc điều chỉnh dự toán xây dựng được quy định tại Điều 15 Nghị định số 10/2021/NĐ-CP; việc điều chỉnh hợp đồng được quy định tại Khoản 12 Điều 1 Nghị định số 50/2021/NĐ-CP.

Đề nghị ông căn cứ hồ sơ dự án/hợp đồng, thực tế triển khai, các quy định pháp luật nêu trên để thực hiện.

Tiến Hào

Theo

Cùng chuyên mục
Xem thêm
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load