Thứ hai 04/03/2024 22:30 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

Có được đảm nhiệm đồng thời chức danh chủ nhiệm và chủ trì thiết kế?

14:28 | 02/11/2023

(Xây dựng) - Ông Lê Phương Nam (Bình Dương) đã có chứng chỉ hành nghề thiết kế xây dựng. Ông hỏi, trong bản vẽ ông có được ký đồng thời chức danh chủ nhiệm thiết kế và chủ trì thiết kế hay không?

Có được đảm nhiệm đồng thời chức danh chủ nhiệm và chủ trì thiết kế?
Tại khoản 13, 14 Điều 3 Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 3/3/2021 của Chính phủ hướng dẫn một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng.

Bộ Xây dựng trả lời vấn đề này như sau:

Khoản 13, 14 Điều 3 Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 3/3/2021 của Chính phủ hướng dẫn một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng quy định:

Chủ nhiệm là chức danh của cá nhân được tổ chức giao nhiệm vụ quản lý, điều phối thực hiện toàn bộ công việc tư vấn có nhiều chuyên môn khác nhau, gồm: Chủ nhiệm lập thiết kế quy hoạch xây dựng; chủ nhiệm khảo sát xây dựng, chủ nhiệm thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng.

Chủ trì là chức danh của cá nhân được tổ chức giao nhiệm vụ phụ trách thực hiện công việc theo lĩnh vực chuyên môn, gồm: Chủ trì lập thiết kế quy hoạch xây dựng; chủ trì thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng; chủ trì kiểm định xây dựng; chủ trì lập, thẩm tra và quản lý chi phí đầu tư xây dựng.

Cá nhân có chứng chỉ hành nghề thiết kế xây dựng có phạm vi hoạt động được quy định tại Mục 3 Phụ lục VI.

Lĩnh vực và phạm vi hoạt động xây dựng của chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng ban hành kèm theo Nghị định số 15/2021/NĐ-CP, đã được sửa đổi tại Khoản 5 Phụ lục VII ban hành kèm theo Khoản 39 Điều 12 Nghị định số 35/2023/NĐ-CP ngày 20/6/2023 của Chính phủ.

Ngọc Linh

Theo

Cùng chuyên mục
 • Quy trình thực hiện dự án đầu tư xây dựng sử dụng vốn Nhà nước

  (Xây dựng) - Theo quy định, thẩm quyền quyết định đầu tư xây dựng được thực hiện theo pháp luật về quản lý, sử dụng vốn Nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp và quy định khác của pháp luật có liên quan.

 • Dự án có thiết kế lặp lại, xác định chi phí thế nào?

  (Xây dựng) - Ông Hà Văn Thái (Bắc Giang) được giao thẩm tra một số dự án trụ sở công an xã trên địa bàn một huyện. Mỗi dự án có chủ trương đầu tư riêng do UBND huyện phê duyệt, không được phê duyệt thiết kế định hình, chỉ có thỏa thuận về quy mô với Công an tỉnh.

 • Hoàn thiện nhà xây thô phải phù hợp với quy hoạch và thiết kế

  (Xây dựng) - Trường hợp công trình nhà ở thuộc dự án đầu tư xây dựng khu nhà ở để bán của doanh nghiệp, việc hoàn thiện nhà ở phải bảo đảm phù hợp theo quy hoạch được phê duyệt, thiết kế được thẩm định, phê duyệt, giấy phép xây dựng (nếu có) theo quy định của pháp luật về xây dựng hiện hành.

 • Căn cứ đánh giá, công nhận tiêu chí quy hoạch xã nông thôn mới

  (Xây dựng) - Đối với các xã đã và đang tổ chức lập quy hoạch phân khu đô thị, định hướng thành lập phường, sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt quy hoạch đô thị theo quy định là cơ sở để đánh giá đảm bảo tiêu chí quy hoạch để xem xét, đánh giá, công nhận xã nông thôn mới nâng cao.

 • Thế nào là công trình xây dựng khẩn cấp?

  (Xây dựng) - Công trình xây dựng khẩn cấp được xây dựng mới hoặc sửa chữa, cải tạo nhằm kịp thời phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai được quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều 130 Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 đã được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 48 Điều 1 Luật số 62/2020/QH14.

 • Điều kiện cấp phép xây dựng nhà ở riêng lẻ tại đô thị

  (Xây dựng) - Ông Danh Toàn có câu hỏi liên quan tới các điều kiện cấp phép xây dựng nhà ở riêng lẻ tại đô thị, gửi tới cơ quan có thẩm quyền hướng dẫn giải đáp.

Xem thêm
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load