Thứ sáu 23/02/2024 21:01 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

Cần Thơ: Mời gọi đầu tư 21 dự án phát triển đô thị

11:12 | 08/12/2023

(Xây dựng) – Ngày 07/12, UBND thành phố Cần Thơ đã ban hành Quyết định số 2942/QĐ-UBND Về vệc ban hành Danh mục dự án thu hít đầu tư vào thành phố Cần Thơ giai đoạn 2023-2025, định hướng đến năm 2030. Theo Quyết định này, có 56 dự án được mời gọi đầu tư thuộc các lĩnh vực: hạ tầng công nghiệp; thương mại - dịch vụ; phát triển đô thị; hạ tầng nông nghiệp; hạ tầng cấp nước; y tế; giáo dục; văn hóa; giao thông vận tải; tài nguyên và môi trường; hạ tầng xã hội khác. Trong đó, có 21 dự án phát triển đô thị.

Cần Thơ: Mời gọi đầu tư 21 dự án phát triển đô thị
Cần Thơ mời gọi đầu tư 21 dự án phát triển đô thị.

21 dự án phát triển đô thị được mời gọi đầu tư là:

Khu đô thị mới xã Đông Thuận, huyện Thới Lai, diện tích 300ha tại xã Đông Thuận, huyện Thới Lai. Mục tiêu cung cấp nhà ở và các dịch vụ cao cấp cho người lao động, chuyên gia trong khu công nghiệp Cờ Đỏ-Thới Lai và các đối tượng có nhu cầu khác. Phân kỳ đầu tư 2023-2025. Hiện trạng sử dụng đất: Đất chưa giải phóng mặt bằng. Dân số trong khu vực khoảng 99 hộ. Hình thức chọn lựa nhà đầu tư: Đấu thầu.

Khu đô thị mới phường Phước Thới, quận Ô Môn, diện tích 100ha, tại phường Phước Thới, quận Ô Môn. Mục tiêu cung cấp nhà ở và các dịch vụ cao cấp cho người lao động, chuyên gia trong khu công nghiệp cao Ô Môn và các đối tượng có nhu cầu khác. Phân kỳ đầu tư 2023-2025. Hiện trạng sử dụng đất: Đất chưa giải phóng mặt bằng. Dân số trong khu vực khoảng 130 hộ. Hình thức chọn lựa nhà đầu tư: Đấu thầu.

Khu đô thị mới 2 bên đường Võ Văn Kiệt (khu 1), quận Bình Thủy, diện tích khoảng 270ha, tại phường Long Hòa, quận Bình Thủy. Mục tiêu đầu tư xây dựng các nhóm nhà ở, các công trình dịch vụ-công cộng, công trình hỗn hợp, công viên-xây xanh kết hợp dịch vụ vui chơi giải trí, mặt nước và hệ thống hạ tầng đồng bộ đáp ứng nhu cầu dân cư đô thị. Phân kỳ đầu tư 2023-2025. Hiện trạng sử dụng đất: Đất chưa giải phóng mặt bằng. Hình thức chọn lựa nhà đầu tư: Đấu thầu.

Khu đô thị mới 2 bên đường Võ Văn Kiệt (khu 2), quận Bình Thủy, diện tích khoảng 249ha, tại phường Long Hòa, quận Bình Thủy. Mục tiêu đầu tư xây dựng các nhóm nhà ở, các công trình dịch vụ-công cộng, công trình hỗn hợp, công viên-xây xanh kết hợp dịch vụ vui chơi giải trí, mặt nước và hệ thống hạ tầng đồng bộ đáp ứng nhu cầu dân cư đô thị. Phân kỳ đầu tư 2023-2025. Hiện trạng sử dụng đất: Đất chưa giải phóng mặt bằng. Hình thức chọn lựa nhà đầu tư: Đấu thầu.

Khu đô thị mới 2 bên đường Võ Văn Kiệt (khu 3), diện tích khoảng 300ha, tại phường Long Hòa và phường Bình Thủy, quận Bình Thủy. Mục tiêu đầu tư xây dựng các nhóm nhà ở, các công trình dịch vụ-công cộng, công trình hỗn hợp, công viên-xây xanh kết hợp dịch vụ vui chơi giải trí, mặt nước và hệ thống hạ tầng đồng bộ đáp ứng nhu cầu dân cư đô thị. Phân kỳ đầu tư 2023-2025. Hiện trạng sử dụng đất: Đất chưa giải phóng mặt bằng. Hình thức chọn lựa nhà đầu tư: Đấu thầu.

Khu đô thị mới phướng An Bình, diện tích 216,03ha, tại phường An Bình, quận Ninh Kiều. Mục tiêu phát triển đô thị mới có hạ tầng đồng bộ, nhằm cụ thể hóa Đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/5000 quận Ninh Kiều đến năm 2030 tầm nhìn đến năm 2050 đã được duyệt. Phân kỳ đầu tư 2023-2025. Hiện trạng sử dụng đất: Đất chưa giải phóng mặt bằng. Hình thức chọn lựa nhà đầu tư: Đấu thầu.

Khu đô thị mới số 1, diện tích 88,5ha, tại phường Hưng Phú, quận Cái Răng, Tại 02 vị trí, thuộc phân khu 1 và 2, gồm: vị trí CR-1A (Lô 1A) 69,9ha; vị trí CR-1B (Lô 7B) 18,6ha. Mục tiêu đầu tư xây dựng Khu đô thị mới hiện đại, dồng bộ hệ thống hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội; đáp ứng nhu cầu về nhà ở, đất ở của địa phương; đáp ứng nhu cầu về dịch vụ thương mại, văn hóa, giáo dục, thể dục thể thao cho người dân sống trong Khu đô thị. Phân kỳ đầu tư 2023-2025. Hiện trạng sử dụng đất: Đất chưa giải phóng mặt bằng. Hình thức chọn lựa nhà đầu tư: Đấu thầu.

Khu đô thị số 6, diện tích 33 ha, tại 01 vị trí (Lô 14B) thuộc phân khu 9, quận Cái Răng. Mục tiêu đầu tư xây dựng Khu đô thị mới hiện đại, dồng bộ hệ thống hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội; đáp ứng nhu cầu về nhà ở, đất ở của địa phương; đáp ứng nhu cầu về dịch vụ thương mại, văn hóa, giáo dục, thể dục thể thao cho người dân sống trong Khu đô thị. Phân kỳ đầu tư 2023-2025. Hiện trạng sử dụng đất: Đất chưa giải phóng mặt bằng. Hình thức chọn lựa nhà đầu tư: Đấu thầu.

Khu đô thị mới số 7, diện tích 85,8ha, tại Lô số 16A, thuộc phân khu 4 và 9 quận Cái Răng. Mục tiêu đầu tư xây dựng Khu đô thị mới hiện đại, dồng bộ hệ thống hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội; đáp ứng nhu cầu về nhà ở, đất ở của địa phương; đáp ứng nhu cầu về dịch vụ thương mại, văn hóa, giáo dục, thể dục thể thao cho người dân sống trong Khu đô thị. Phân kỳ đầu tư 2023-2025. Hiện trạng sử dụng đất: Đất chưa giải phóng mặt bằng. Hình thức chọn lựa nhà đầu tư: Đấu thầu.

Khu đô thị mới số 8, diện tích 37,4ha, tại 01 vị trí, thuộc phân khu 11 quận Cái Răng. Mục tiêu đầu tư xây dựng Khu đô thị mới hiện đại, dồng bộ hệ thống hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội; đáp ứng nhu cầu về nhà ở, đất ở của địa phương; đáp ứng nhu cầu về dịch vụ thương mại, văn hóa, giáo dục, thể dục thể thao cho người dân sống trong Khu đô thị. Phân kỳ đầu tư 2023-2025. Hiện trạng sử dụng đất: Đất chưa giải phóng mặt bằng. Hình thức chọn lựa nhà đầu tư: Đấu thầu.

Khu đô thị mới phường Phú Thứ, quận Cái Răng, diện tích 48,7ha, tại phường Phú Thứ, quận Cái Răng. Mục tiêu đầu tư xây dựng Khu đô thị mới hiện đại, dồng bộ hệ thống hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội; đáp ứng nhu cầu về nhà ở, đất ở của địa phương; đáp ứng nhu cầu về dịch vụ thương mại, văn hóa, giáo dục, thể dục thể thao cho người dân sống trong Khu đô thị. Phân kỳ đầu tư 2023-2025. Hiện trạng sử dụng đất: Đất chưa giải phóng mặt bằng. Hình thức chọn lựa nhà đầu tư: Đấu thầu.

Khu đô thị mới rạch Cái Nai, quận Cái Răng, diện tích 200 ha, tại phường Hưng Thạnh và Phú Thứ, quận Cái Răng. Mục tiêu đầu tư xây dựng Khu đô thị mới hiện đại, dồng bộ hệ thống hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội; đáp ứng nhu cầu về nhà ở, đất ở của địa phương; đáp ứng nhu cầu về dịch vụ thương mại, văn hóa, giáo dục, thể dục thể thao cho người dân sống trong Khu đô thị. Phân kỳ đầu tư 2023-2025. Hiện trạng sử dụng đất: Đất chưa giải phóng mặt bằng. Hình thức chọn lựa nhà đầu tư: Đấu thầu.

Khu đô thị mới – Khu 3 (Lô 14A), diện tích 51,32ha, tại phường Phú Thứ, quận Cái Răng. Mục tiêu đầu tư xây dựng Khu đô thị mới hiện đại, dồng bộ hệ thống hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội; đáp ứng nhu cầu về nhà ở, đất ở của địa phương; đáp ứng nhu cầu về dịch vụ thương mại, văn hóa, giáo dục, thể dục thể thao cho người dân sống trong Khu đô thị. Phân kỳ đầu tư 2023-2025. Hiện trạng sử dụng đất: Đất chưa giải phóng mặt bằng. Hình thức chọn lựa nhà đầu tư: Đấu thầu.

Khu đô thị mới Hưng Phú-Lô số 3D, diện tích 11,9ha, tại Lô số 3D, Khu đô thị Nam Cần Thơ, quận Cái Răng. Mục tiêu đầu tư xây dựng Khu đô thị mới hiện đại, dồng bộ hệ thống hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội; đáp ứng nhu cầu về nhà ở, đất ở của địa phương; đáp ứng nhu cầu về dịch vụ thương mại, văn hóa, giáo dục, thể dục thể thao cho người dân sống trong Khu đô thị. Phân kỳ đầu tư 2023-2025. Hiện trạng sử dụng đất: Đất chưa giải phóng mặt bằng. Hình thức chọn lựa nhà đầu tư: Đấu thầu.

Khu đô thị mới phường Châu Văn Liêm, quận Ô Môn, diện tích 21,56ha, trong đó, UBND quận quản lý 5,04ha, đất dân 16,52ha, tại phường Châu Văn Liêm, quận Ô Môn. Mục tiêu đầu tư xây dựng Khu đô thị mới hiện đại, dồng bộ hệ thống hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội; đáp ứng nhu cầu về nhà ở, đất ở của địa phương; đáp ứng nhu cầu về dịch vụ thương mại, văn hóa, giáo dục, thể dục thể thao cho người dân sống trong Khu đô thị. Phân kỳ đầu tư 2023-2025. Hiện trạng sử dụng đất: một phần đất đã giải phóng mặt bằng và một phần chưa giải phóng mặt bằng, Dân số trong khu vực khoảng 1.635 người. Hình thức chọn lựa nhà đầu tư: Đấu thầu/ Đấu giá.

Khu đô thị mới phía Nam Quốc lộ 91 (đoạn từ rạch Ông Tành đến rạch Tắc Ông Thục), phường Châu Văn Liêm, quận Ô Môn, diện tích 41,75ha, thuộc quy hoạch Khu dân cư, tái định cư và Trung tâm văn hóa-thể dục thể thao phía Nam Quốc lộ 91; rạch Tắc Ông Thục, rạch Ông Tành. Mục tiêu Khu đất dân cư hiện hữu cải tạo và dịch vụ thương mại, Công trình thương mại dịch vụ, Khu nhà ỏ, hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật. Phân kỳ đầu tư 2023-2025. Hiện trạng sử dụng đất: Đất chưa giải phóng mặt bằng. Dân số trong khu vực khoảng 1.589 người. Hình thức chọn lựa nhà đầu tư: Đấu thầu.

Khu đô thị mới Ô Môn 1, diện tích 158,57ha, tại phường Phước Thới, quận Ô Môn, Mục tiêu đầu tư xây dựng Khu đô thị mới hiện đại, dồng bộ hệ thống hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội; đáp ứng nhu cầu về nhà ở, đất ở của địa phương; đáp ứng nhu cầu về dịch vụ thương mại, văn hóa, giáo dục, thể dục thể thao cho người dân sống trong Khu đô thị. Phân kỳ đầu tư 2023-2025. Hiện trạng sử dụng đất: Đất chưa giải phóng mặt bằng. Dân số trong khu vực khoảng 2.794 người. Hình thức chọn lựa nhà đầu tư: Đấu thầu.

Khu đô thị mới Ô Môn 2, diện tích 69,55ha, tại phường Phước Thới, quận Ô Môn. Mục tiêu đầu tư xây dựng Khu đô thị mới hiện đại, dồng bộ hệ thống hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội; đáp ứng nhu cầu về nhà ở, đất ở của địa phương; đáp ứng nhu cầu về dịch vụ thương mại, văn hóa, giáo dục, thể dục thể thao cho người dân sống trong Khu đô thị. Phân kỳ đầu tư 2023-2025. Hiện trạng sử dụng đất: Đất chưa giải phóng mặt bằng. Dân số trong khu vực khoảng 1.820 người. Hình thức chọn lựa nhà đầu tư: Đấu thầu.

Khu đô thị mới Trường Lạc, quận Ô Môn (Khu 1), diện tích 255ha, tại phường Trường Lạc, quận Ô Môn. Mục tiêu đầu tư xây dựng khu đô thị mới hiện đại kết hợp khu thề thao, giải trí, nghỉ dưỡng, khu nhà hàng, khu dịch vụ, nhà điều hành, sân đường, cây xanh, cảnh quan và các khu chức năng khác đạt tiêu chuẩn quốc tế. Phân kỳ đầu tư 2023-2025. Hiện trạng sử dụng đất: Đất chưa giải phóng mặt bằng. Dân số trong khu vực khoảng 1.445 người. Hình thức chọn lựa nhà đầu tư: Đấu thầu.

Khu đô thị mới Trường Lạc, quận Ô Môn (Khu 2), diện tích 245ha, tại phường Trường Lạc, quận Ô Môn. Mục tiêu đầu tư xây dựng khu đô thị mới hiện đại kết hợp khu thề thao, giải trí, nghỉ dưỡng, khu nhà hàng, khu dịch vụ, nhà điều hành, sân đường, cây xanh, cảnh quan và các khu chức năng khác đạt tiêu chuẩn quốc tế. Phân kỳ đầu tư 2023-2025. Hiện trạng sử dụng đất: Đất chưa giải phóng mặt bằng. Dân số trong khu vực khoảng 1.398 người. Hình thức chọn lựa nhà đầu tư: Đấu thầu.

Khu đô thị mới xã Trường Xuân, diện tích 250-490ha, tại xã Trường Xuân A, huyện Thới Lai. Mục tiêu đầu tư xây dựng khu đô thị mới hiện đại kết hợp khu thề thao, giải trí, nghỉ dưỡng, khu nhà hàng, khu dịch vụ, nhà điều hành, sân đường, cây xanh, cảnh quan và các khu chức năng khác đạt tiêu chuẩn quốc tế. Phân kỳ đầu tư 2023-2025. Hiện trạng sử dụng đất: Đất chưa giải phóng mặt bằng. Dân số trong khu vực khoảng 220 hộ. Hình thức chọn lựa nhà đầu tư: Đấu thầu.

UBND thành phố Cần Thơ giao giao Sở Kế hoạch và Đầu tư làm cơ quan đầu mối tiếp nhận và xử lý theo quy định pháp luật hiện hành đối với hồ sơ đề nghị thực hiện dự án do các Nhà đầu tư nộp; tích cực hỗ trợ, hướng dẫn, cung cấp thông tin theo thẩm quyền cho các Nhà đầu tư về quy trình, thủ tục lựa chọn nhà đầu tư, chính sách ưu đãi và hỗ trợ đầu tư. Đồng thời, tham mưu đề xuất UBND thành phố Cần Thơ chỉ định Cơ quan nhà nước có thẩm quyền lập hồ sơ đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư đối với từng dự án thuộc thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư của UBND thành phố Cần Thơ.

Sở Tài nguyên và Môi trường tham mưu UBND thành phố Cần Thơ báo cáo đề xuất trình HĐND thành phố Cần Thơ quyết nghị thông qua Danh mục các dự án cần thu hồi đất để thực hiện thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư và lựa chọn nhà đầu tư theo quy định hiện hành đối với các dự án thuộc thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư của UBND thành phố Cần Thơ (thuộc trường hợp lựa chọn nhà đầu tư thông qua đấu thầu dự án có sử dụng đất).

UBND thành phố cũng giao Trung tâm Xúc tiến Đầu tư - Thương mại và Hội chợ triển lãm Cần Thơ công bố thông tin Danh mục dự án được phê duyệt trên Trang thông tin điện tử của Trung tâm Xúc tiến Đầu tư - Thương mại và Hội chợ triển lãm Cần Thơ bằng nhiều ngôn ngữ. Đồng thời, phối hợp chặt chẽ với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Xây dựng và các đơn vị có liên quan thực hiện số hóa bản đồ Danh mục dự án, quảng bá môi trường đầu tư kinh doanh tại thành phố Cần Thơ, cập nhật hiện trạng sử dụng đất, cơ sở pháp lý, quy trình, thủ tục đầu tư, chính sách ưu đãi và hỗ trợ đầu tư… thông qua nền tảng công nghệ số, góp phần chuẩn bị chu đáo nội dung phục vụ Hội nghị Công bố Quy hoạch và Xúc tiến đầu tư thành phố Cần Thơ.

Huỳnh Biển

Theo

Cùng chuyên mục
Xem thêm
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load