Thứ hai 22/04/2024 00:37 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

Căn cứ phân loại công trình cung cấp năng lượng

12:51 | 05/01/2024

(Xây dựng) - Căn cứ để phân loại công trình cụ thể phục vụ quản lý hoạt động đầu tư xây dựng, phân định trách nhiệm quản lý các công trình xây dựng chuyên ngành của các cơ quan chuyên môn về xây dựng được quy định tại khoản 1 Điều 5 Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 đã được sửa đổi, bổ sung tại khoản 3 Điều 1 Luật số 62/2020/QH14, Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ.

Căn cứ phân loại công trình cung cấp năng lượng
Loại công trình xây dựng được xác định theo tính chất kết cấu và công năng sử dụng công trình (ảnh: Internet).

Bộ Xây dựng nhận được văn bản của UBND tỉnh Sơn La đề nghị hướng dẫn loại công trình cung cấp năng lượng. Về vấn đề này, ngày 29/12/2023, Bộ Xây dựng đã có văn bản trả lời UBND tỉnh Sơn La.

Bộ Xây dựng cho biết, liên quan đến nội dung “Hướng dẫn đầy đủ, cụ thể khoản 22 Điều 3 Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 về loại “công trình cung cấp năng lượng” thuộc nhóm công trình hạ tầng kỹ thuật là gồm những công trình nào, làm cơ sở thực hiện theo quy định”, theo quy định tại khoản 22 Điều 3 Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 “Hệ thống công trình hạ tầng kỹ thuật gồm công trình giao thông, thông tin liên lạc, cung cấp năng lượng, chiếu sáng công cộng, cấp nước, thu gom và xử lý nước thải, chất thải rắn, nghĩa trang và công trình khác”.

Việc quy định khái niệm như trên ở trong Luật Xây dựng, chủ yếu phục vụ việc lập, thẩm định, phê duyệt, điều chỉnh quy hoạch xây dựng tại các khoản 30 đến 33 Điều 3, các Điều 14, 23, 26 đến 28, 30, 31, 33, 34, 36, 37 của Luật Xây dựng số 50/2014/QH13, đã được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 62/2020/QH14. Trong đó,“hệ thống” công trình hạ tầng kỹ thuật này gồm nhiều “loại” công trình như quy định nêu trên.

Theo quy định tại khoản 5 Mục II Phụ lục I Nghị định số 06/2021/NĐ-CP, “công trình năng lượng” là các công trình thuộc loại “công trình sử dụng cho mục đích sản xuất công nghiệp (công trình công nghiệp)”.

Cụ thể, bao gồm: “Một công trình độc lập, một tổ hợp các công trình hoặc một dây chuyền công nghệ trong các cơ sở sau:

Nhà máy thủy điện (không bao gồm các công trình đầu mối), nhiệt điện, điện nguyên tử; điện gió, điện mặt trời, điện địa nhiệt, điện thủy triều, điện rác (không bao gồm khu xử lý chất thải rắn), điện sinh khối; điện khí biogas; điện đồng phát; nhà máy cấp nhiệt, cấp hơi, cấp khí nén; đường dây truyền tải điện và trạm biến áp; cơ sở cung cấp nhiên liệu, năng lượng cho các phương tiện giao thông và sử dụng cá nhân”.

Căn cứ để phân loại công trình cụ thể phục vụ quản lý hoạt động đầu tư xây dựng, phân định trách nhiệm quản lý các công trình xây dựng chuyên ngành của các cơ quan chuyên môn về xây dựng được quy định tại khoản 1 Điều 5 Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 đã được sửa đổi, bổ sung tại khoản 3 Điều 1 Luật số 62/2020/QH14, Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng.

Theo đó, loại công trình xây dựng được xác định theo tính chất kết cấu và công năng sử dụng công trình.

Khôi Nguyên

Theo

Cùng chuyên mục
Xem thêm
 • Xây nhà máy trong khu công nghiệp có phải lập quy hoạch chi tiết?

  (Xây dựng) - Việc lập quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 đối với một khu công nghiệp là căn cứ lập dự án, cấp giấy phép đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật của khu công nghiệp, đồng thời để xác định cơ cấu chức năng sử dụng đất và các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật đối với từng lô đất…

  15:40 | 27/03/2024
 • Điều kiện chuyển chức danh nghề nghiệp ngành Xây dựng

  (Xây dựng) - Việc xét chuyển chức danh nghề nghiệp được thực hiện khi viên chức thay đổi vị trí việc làm mà chức danh nghề nghiệp đang giữ không phù hợp với yêu cầu của vị trí việc làm mới.

  09:56 | 18/03/2024
 • Điều kiện áp dụng chào hàng cạnh tranh cho gói thầu xây lắp

  (Xây dựng) - Cơ quan ông Nguyễn Anh Phong (Sơn La) đang trình Sở chuyên ngành thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án, trong đó có đề nghị áp dụng hình thức chào hàng cạnh tranh cho gói thầu xây lắp công trình đơn giản.

  08:54 | 18/03/2024
 • Thẩm quyền cấp phép xây dựng trong khu công nghiệp

  (Xây dựng) - UBND cấp tỉnh phân cấp, ủy quyền cho Sở Xây dựng, Ban quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế, UBND cấp huyện cấp giấy phép xây dựng thuộc chức năng và phạm vi quản lý.

  08:28 | 17/03/2024
 • Điều chỉnh mục tiêu dự án nhà ở xã hội được thực hiện như thế nào?

  (Xây dựng) - Kể từ thời điểm Nghị định số 49/2021/NĐ-CP ngày 01/4/2021 có hiệu lực thi hành, chủ đầu tư dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội có đề xuất điều chỉnh mục tiêu dự án thuộc trường hợp phải điều chỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư thì thực hiện theo quy định của pháp luật về đầu tư.

  08:20 | 16/03/2024
 • Tổ chức hội nghị nhà chung cư thường niên vào thời gian nào?

  (Xây dựng) – Pháp luật về nhà ở không có quy định về thời gian tổ chức hội nghị nhà chung cư thường niên là đầu năm, giữa năm hay cuối năm mà chỉ quy định điều kiện tổ chức hội nghị nhà chung cư.

  13:09 | 15/03/2024
 • Quy định sử dụng vật liệu xây không nung tại các dự án

  (Xây dựng) – Hệ thống quy chuẩn, tiêu chuẩn, chỉ dẫn kỹ thuật đối với vật liệu xây không nung đến nay đã được ban hành đồng bộ, đủ căn cứ làm cơ sở cho các Bộ, ngành và địa phương triển khai thực hiện, thúc đẩy và phát triển vật liệu xây không nung.

  12:17 | 14/03/2024
 • Căn cứ xác định cấp công trình nông thôn mới kiểu mẫu

  (Xây dựng) - Cấp công trình xây dựng phục vụ thiết kế xây dựng công trình được quy định trong tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, cấp công trình phục vụ quản lý các nội dung khác được thực hiện theo quy định của pháp luật có liên quan.

  17:14 | 13/03/2024
 • Áp dụng các định mức khi lập dự toán xây dựng thế nào?

  (Xây dựng) - Dự toán xây dựng công trình được lập theo quy định tại Điều 12 Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 9/2/2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng và các thông tư hướng dẫn của Bộ Xây dựng.

  09:01 | 13/03/2024
 • Trách nhiệm công khai nội dung giấy phép xây dựng

  (Xây dựng) – Cơ quan cấp giấy phép xây dựng có trách nhiệm công bố công khai nội dung giấy phép xây dựng đã được cấp trên trang thông tin điện tử của mình. Bên cạnh đó, chủ đầu tư có trách nhiệm công khai nội dung giấy phép xây dựng đã được cấp tại địa điểm thi công xây dựng trong suốt quá trình thi công xây dựng.

  15:03 | 12/03/2024
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load