Thứ năm 18/04/2024 14:54 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

Cà Mau: Chủ tịch UBND tỉnh ra “tối hậu thư” thực hiện dự án nhà ở xã hội

19:29 | 27/03/2024

(Xây dựng) - Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau đề nghị các Sở, ban, ngành khẩn trương phối hợp với các đơn vị có liên quan đẩy nhanh tiến độ thực hiện các thủ tục đề xuất dự án, thủ tục liên quan lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội phường 4, phường 9, thành phố Cà Mau; dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội phường 4, thành phố Cà Mau; dự án đầu tư khu nhà ở xã hội An Bình đã được UBND tỉnh phê duyệt danh mục dự án mời gọi đầu tư năm 2023 và các năm tiếp.

Cà Mau: Chủ tịch UBND tỉnh ra “tối hậu thư” thực hiện dự án nhà ở xã hội
Một khu nhà ở xã hội tại phường 9, thành phố Cà Mau.

Ngày 27/3, Chủ tịch UBND tỉnh có Công văn chỉ đạo các Sở, ban, ngành cấp tỉnh; UBND các huyện, thành phố Cà Mau về việc thúc đẩy phát triển nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Xây dựng rà soát lại tất cả các dự án nhà ở thương mại có 20% quỹ đất dành cho nhà ở xã hội và làm việc với các nhà đầu tư về tiến độ giải phóng mặt bằng, tiến độ thực hiện đầu tư hoàn thành hạ tầng trên quỹ đất thực hiện nhà ở xã hội; đặc biệt tập trung, ưu tiên công tác giải phóng mặt bằng và đầu tư hoàn chỉnh hạ tầng kỹ thuật nhằm đảm bảo điều kiện đầu tư xây nhà xã hội bàn giao để địa phương có kế hoạch thực hiện nhà ở xã hội (trong trường hợp nhà đầu tư không đầu tư nhà ở xã hội); báo cáo, tham mưu UBND tỉnh văn bản chỉ đạo các nhà đầu tư đối với việc thực hiện nhà ở xã hội nêu trên.

Bên cạnh đó, phối hợp với các Sở, ngành, địa phương và đơn vị liên quan rà soát lại các quỹ đất sạch, các đồ án quy hoạch, quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất và điều kiện để xây dựng nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh; báo cáo, đề xuất UBND tỉnh phương án phát triển nhà ở xã hội đối với các quỹ đất này.

Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan rà soát và giải quyết dứt điểm các khó khăn, vướng mắc đối với Dự án đầu tư nhà ở xã hội phường Tân Xuyên, thành phố Cà Mau nhằm đảm bảo điều kiện để triển khai thi công xây dựng theo ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Công văn số 1534/UBND-XD ngày 05/3/2024; đảm bảo đáp ứng các điều kiện để công bố danh mục dự án nhà ở xã hội trên Cổng Thông tin điện tử tỉnh Cà Mau theo hướng dẫn về xác định danh mục dự án, đối tượng, điều kiện, tiêu chí vay ưu đãi phát triển nhà ở xã hội của Bộ Xây dựng tại Công văn số 1551/BXD-QLN ngày 20/4/2023.

Đồng thời, tổ chức rà soát, lựa chọn đối tượng có nhu cầu về nhà ở để chuẩn bị cho việc bố trí, sắp xếp khi dự án nêu trên hoàn thành theo quy định.

Chủ động, khẩn trương phối hợp với các đơn vị có liên quan đẩy nhanh tiến độ thực hiện các thủ tục đề xuất dự án, thủ tục liên quan lựa chọn nhà đầu tư thực hiện Dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội phường 4, phường 9, thành phố Cà Mau; Dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội phường 4, thành phố Cà Mau; Dự án đầu tư khu nhà ở xã hội An Bình đã được UBND tỉnh phê duyệt danh mục dự án mời gọi đầu tư năm 2023 và các năm tiếp.

Xây dựng kế hoạch kiểm tra, đôn đốc và có phương án, giải pháp để thực hiện hoàn thành 200 căn nhà ở xã hội trong năm 2024 và những năm tiếp theo theo Kế hoạch số 139/KH-UBND ngày 13/6/2023 của UBND tỉnh về triển khai thực hiện Quyết định số 338/QĐ-TTg ngày 03/4/2023 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021 - 2030”.

Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các Sở, ban, ngành, địa phương và đơn vị liên quan theo chức năng, nhiệm vụ của đơn vị tăng cường công tác phối hợp trong việc triển khai phát triển nhà ở xã hội, sớm xử lý dứt điểm những vấn đề khó khăn, vướng mắc thuộc lĩnh vực ngành, địa phương phụ trách.

Khánh Bình

Theo

Cùng chuyên mục
Xem thêm
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load