Thứ sáu 29/09/2023 08:00 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

Bộ Xây dựng yêu cầu hoàn thiện hồ sơ bổ sung quy hoạch dự án thủy điện Thái Niên và Bảo Hà

15:14 | 17/04/2023

(Xây dựng) - Vừa qua, Bộ Xây dựng có Văn bản số 1462/BXD-HĐXD gửi Bộ Công Thương về việc góp ý kiến đối với hồ sơ bổ sung quy hoạch dự án thủy điện Thái Niên và Bảo Hà, tỉnh Lào Cai.

Bộ Xây dựng yêu cầu hoàn thiện hồ sơ bổ sung quy hoạch dự án thủy điện Thái Niên và Bảo Hà
Bộ Xây dựng yêu cầu cần có đánh giá tổng thể bậc thang các công trình thủy điện có liên quan của dự án thủy điện Thái Niên và Bảo Hà nhằm đảm bảo tính đồng bộ, hiệu quả.

Bộ Xây dựng nhận được Văn bản số 1148/BCT-ĐL ngày 06/3/2023 của Bộ Công Thương về việc lấy ý kiến đối với hồ sơ bổ sung quy hoạch dự án thủy điện Thái Niên và Bảo Hà, tỉnh Lào Cai gửi kèm hồ sơ bổ sung quy hoạch do Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng Điện 1 lập tháng 12/2022.

Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Theo hồ sơ bổ sung quy hoạch gửi kèm Văn bản số 1148/BCT-ĐL ngày 06/3/2023 của Bộ Công Thương thì dự án thủy điện Thái Niên và Bảo Hà thuộc cùng 1 bậc thang thủy điện trên sông Hồng. Dự án thủy điện Thái Niên được đề xuất đầu tư xây dựng tại xã Thái Niên, huyện Bảo Thắng và dự án thủy điện Bảo Hà được đề xuất đầu tư xây dựng tại xã Bảo Hà, huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai. Hồ sơ cần hoàn thiện những nội dung sau để có cơ sở đánh giá và xem xét việc bổ sung quy hoạch thủy điện:

Tại hồ sơ bổ sung quy hoạch: Dự án thủy điện Thái Niên có quy mô công suất 75MW với 4 tổ máy, mực nước dâng bình thường 74m. Dự án thủy điện Bảo Hà có quy mô công suất 75MW với 4 tổ máy, mức nước dâng bình thường 63m. Cần có đánh giá tổng thể bậc thang các công trình thủy điện có liên quan của 2 dự án nhằm đảm bảo tính đồng bộ, hiệu quả trong việc phát triển các dự án thủy điện theo quy định; đồng thời cần bổ sung đánh giá sơ bộ về an toàn hồ, đập và an toàn các công trình có liên quan nhằm đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật và đảm ảo an sinh cho người dân hạ du của dự án.

Thiết kế sơ bộ của dự án thủy điện Thái Niên và Bảo Hà đã bao gồm các bản vẽ: Tổng mặt bằng; vị trí công trình; sơ đồ bậc thang thủy điện trên sông Hồng; mặt bằng hồ chứa; mặt bằng tổng thể; mặt bằng đập chính và đập phụ; các mặt cắt hệ thống đập thủy điện; mặt cắt ngang điển hình âu tàu; mặt bằng và các mặt cắt nhà máy thủy điện; mặt bằng dẫn dòng giai đoạn 1 và giai đoạn 2. Để đảm bảo tính đồng bộ, cần bổ sung các bản vẽ thiết kế phương án đầu nối của dự án vào lưới điện khu vực (trạm biến áp và hệ thống cột điện lưới điện đấu nối), nhà quản lý vận hành, hệ thống công trình phụ trợ và thuyết minh các nội dung về đầu tư xây dựng của dự án.

Những nội dung đề xuất tại hồ sơ bổ sung quy hoạch đối với các hạng mục công trình: Hệ thống đập thủy điện, âu tàu, nhà máy thủy điện… cần được nghiên cứu, thiết kế căn cứ vào các số liệu điều tra, khảo sát địa chất công trình, khảo sát địa chất thủy văn đáp ứng đủ cơ sở để đề ra các giải pháp đảm bảo an toàn công trình hồ, đập. Đồng thời, phương án thiết kế hồ, đập thủy điện cần được các cơ quan, đơn vị liên quan của dự án chấp thuận theo quy định.

Về phân cấp các công trình của dự án cần thực hiện theo quy định tại Thông tư số 06/2021/TT-BXD ngày 30/6/2021 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng quy định về phân cấp công trình xây dựng và hướng dẫn áp dụng trong quản lý hoạt động đầu tư xây dựng.

Hồ sơ điều chỉnh quy hoạch đã thể hiện sơ bộ danh mục quy chuẩn, tiêu chuẩn áp dụng của dự án là phù hợp với quy định hiện hành của pháp luật. Việc áp dụng quy chuẩn kỹ thuật, tiêu chuẩn xây dựng cần đảm bảo tính đồng bộ, tính khả thi của hệ thống tiêu chuẩn được áp dụng; tuân thủ quy định tại Điều 6 Luật Xây dựng số 50/2014/QH13, Điều 8 Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng. Tại phần căn cứ pháp lý của dự án cần rà soát, cập nhật các văn bản pháp lý liên quan của dự án theo quy định.

Đối với phương án đấu nối dự án vào lưới điện khu vực cần có ý kiến của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền để làm cơ sở triển khai thực hiện dự án.

Việc sử dụng đất của dự án cần tuân thủ các quy định của Luật Đất đai, đảm bảo các quy định tại Chỉ thị số 13-CT/TW ngày 12/01/2017 của Ban Chấp hành Trung ương về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng.

Đối với đề xuất quy mô công suất: Dự án thủy điện Thái Niên (75MW), dự án thủy điện Bảo Hà (75MW) cần được xem xét căn cứ vào các yêu cầu kỹ thuật của hệ thống điện khu vực dự án, đảm bảo cân đối cơ cấu nguồn điện trong tổng thể phát triển ngành Điện. Bộ Công Thương chịu trách nhiệm rà soát hồ sơ bổ sung quy hoạch của dự án nhằm đảm bảo tính pháp lý, đảm bảo đúng mục tiêu, sự phù hợp và yêu cầu về cơ cấu nguồn điện trong Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia được phê duyệt.

Về quản lý chi phí đầu tư xây dựng: Hồ sơ bổ sung quy hoạch cần được rà soát, hoàn chỉnh đảm bảo các quy định tại Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng và các văn bản hướng dẫn thi hành có liên quan để làm cơ sở chuẩn bị thu xếp nguồn vốn, lập kế hoạch vốn đầu tư đảm bảo hiệu quả kinh tế - xã hội của dự án.

Để đảm bảo tính pháp lý của đề xuất bổ sung quy hoạch dự án thủy điện Thái Niên và Bảo Hà, hồ sơ bổ sung quy hoạch cần được rà soát, cập nhật cụ thể nội dung đánh giá tác động đến môi trường, tích trữ và điều tiết nguồn nước tưới tiêu cho khu vực hạ lưu sông Hồng, đề xuất các giải pháp đảm bảo an toàn cho người dân hạ du của dự án.

Ngọc Linh

Theo

Cùng chuyên mục
Xem thêm
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load