Thứ năm 30/05/2024 05:01 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

Bình Phước: Nâng cao đời sống đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi

14:53 | 24/04/2024

(Xây dựng) - UBND tỉnh Bình Phước vừa ban hành Kế hoạch số 147/KH-UBND về thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi (DTTSMN) trên địa bàn tỉnh năm 2024.

Bình Phước: Nâng cao đời sống đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi
Bình Phước đề ra kế hoạch cụ thể để nâng cao đời sống tinh thần, vật chất cho đồng bào DTTSMN (ảnh: Bình Phước).

Với Kế hoạch này, tỉnh Bình Phước hướng tới công tác tuyên truyền, vận động, tích hợp, lồng ghép các nguồn lực thực hiện hoàn thành tốt các nội dung, nhiệm vụ Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTSMN.

Theo đó, năm 2024, tỉnh Bình Phước sẽ giải quyết đất ở cho 10 hộ, xây dựng mới nhà ở cho 99 hộ và sửa chữa nhà ở cho 25 hộ; hỗ trợ chuyển đổi nghề cho 91 hộ; hỗ trợ nước sinh hoạt phân tán cho 57 hộ; hỗ trợ nước sinh hoạt tập trung 05 công trình. Tiếp tục đầu tư các dự án quy hoạch, sắp xếp, bố trí, ổn định dân cư vùng đặc biệt khó khăn, biên giới và những nơi cần thiết; phấn đấu 100% thôn có đường giao thông đến trung tâm được cứng hóa; đầu tư hoàn chỉnh một số công trình cơ sở hạ tầng thuộc vùng đồng bào DTTSMN. Hỗ trợ phát triển kinh tế nông, lâm nghiệp bền vững gắn với bảo vệ rừng và nâng cao thu nhập cho người dân.

Bên cạnh đó, nhiều chính sách an sinh xã hội sẽ được thực hiện nhằm nâng cao đời sống sức khỏe, giáo dục, tăng thu nhập của đồng bào DTTSMN và hộ dân tộc Kinh nghèo, cận nghèo ở xã đặc biệt khó khăn; gìn giữ và phát huy giá trị văn hóa phi vật thể các dân tộc thiểu số có nguy cơ mai một; xây dựng các mô hình văn hóa truyền thống; các câu lạc bộ sinh hoạt văn hóa dân gian tại thôn, ấp vùng DTTSMN; hỗ trợ chống xuống cấp di tích quốc gia đặc biệt, di tích quốc gia có giá trị tiêu biểu vùng đồng bào DTTSMN gắn với phát triển du lịch…

Đồng thời, hỗ trợ ứng dụng công nghệ thông tin cho cán bộ trong hệ thống chính trị ở cơ sở; hỗ trợ, tạo điều kiện cho người có uy tín trong cộng đồng làm hạt nhân chính trị, nòng cốt ở cơ sở trong vùng đồng bào DTTSMN.

Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTSMN được thực hiện trên địa bàn các xã, thôn vùng đồng bào DTTSMN của tỉnh, trong đó ưu tiên nguồn lực của Chương trình đầu tư cho các địa bàn đặc biệt khó khăn (xã đặc biệt khó khăn, thôn đặc biệt khó khăn), xã an toàn khu thuộc vùng đồng bào DTTSMN.

Bình phước hiện có có 58 xã thuộc vùng DTTSMN giai đoạn 2021-2025, trong đó có 05 xã và 25 thôn thuộc vùng đặc biệt khó khăn. Trong nhiều năm qua, với quyết tâm xóa bỏ "vùng lõm" về giảm nghèo, Bình Phước đã triển khai nhiều giải pháp hiệu quả, góp phần nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho đồng bào dân tộc thiểu số. Giai đoạn 2021-2025, Bình Phước đặt mục tiêu giảm nghèo đa chiều, bao trùm, bền vững, hạn chế tái nghèo và phát sinh nghèo mới, giai đoạn 2022-2025, Bình Phước đặt mục tiêu mỗi năm giảm khoảng 2.000-2.500 hộ nghèo theo chuẩn đa chiều, trong đó có 1.000 hộ nghèo dân tộc thiểu số.

Công Danh

Theo

Cùng chuyên mục
Xem thêm
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load