Chủ nhật 03/03/2024 10:03 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

Bình Định lấy phiếu tín nhiệm 31 người do HĐND tỉnh bầu

10:57 | 07/12/2023

(Xây dựng) - Theo kết quả lấy phiếu tín nhiệm 31 người do HĐND tỉnh Bình Định bầu, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Bình Định Hồ Quốc Dũng có số phiếu tín nhiệm cao nhất.

Bình Định lấy phiếu tín nhiệm 31 người do HĐND tỉnh bầu
Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Bình Định Hồ Quốc Dũng có số phiếu tín nhiệm cao nhất.

Ngày 6/12, tại Kỳ họp thứ 14, HĐND tỉnh Bình Định khóa XIII, nhiệm kỳ 2021-2026, HĐND tỉnh khóa XIII tiến hành thực hiện Quy trình lấy phiếu tín nhiệm đối với 31 người giữ chức vụ do HĐND tỉnh bầu theo Nghị quyết số 96/2023/QH15 ngày 23/6/2023 của Quốc hội về việc lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Quốc hội, HĐND bầu hoặc phê chuẩn; Hướng dẫn số 599/UBTVQH15-CTĐB ngày 21/8/2023 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Đây là lần duy nhất trong nhiệm kỳ 2021 - 2026, HĐND tỉnh Bình Định khóa XIII thực hiện quyền giám sát về công tác nhân sự theo quyền hạn của mình. Việc lấy phiếu tín nhiệm là công việc rất quan trọng, các vị đại biểu HĐND tỉnh thay mặt cử tri và nhân dân trong tỉnh để thực hiện nhiệm vụ đánh giá tín nhiệm đối với các chức danh chủ chốt trong bộ máy chính quyền cấp tỉnh do HĐND tỉnh bầu ra từ đầu nhiệm kỳ đến nay.

Theo đó, có 31 người được lấy phiếu tín nhiệm, trong đó, khối HĐND tỉnh có 7 người, gồm: Chủ tịch, 2 Phó Chủ tịch và 4 Trưởng các ban: Văn hoá - Xã hội; Dân tộc; Pháp chế; Kinh tế - Ngân sách của HĐND tỉnh. Khối UBND tỉnh có 24 người, gồm: Chủ tịch, 3 Phó Chủ tịch và 20 Ủy viên UBND tỉnh là trưởng các sở, ngành cấp tỉnh. Các đại biểu lấy phiếu tín nhiệm theo 3 mức: “tín nhiệm cao”, “tín nhiệm” và “tín nhiệm thấp”.

Đối với khối HĐND tỉnh, ông Hồ Quốc Dũng - Chủ tịch HĐND tỉnh Bình Định đạt 51 phiếu tín nhiệm cao (98,1%); 1 phiếu tín nhiệm (1,9%) và 0 phiếu tín nhiệm thấp; 2 Phó Chủ tịch HĐND tỉnh là ông Đoàn Văn Phi và bà Huỳnh Thuý Vân có số phiếu tín nhiệm cao lần lượt là 47 (90,4%) và 41 (78,8%).

Đối với khối UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn đạt 47 phiếu tín nhiệm cao (90,4%); 5 phiếu tín nhiệm (9,6%) và 0 phiếu tín nhiệm thấp; 3 Phó Chủ tịch UBND tỉnh là Nguyễn Tuấn Thanh, Lâm Hải Giang, Nguyễn Tự Công Hoàng lần lượt có tỷ lệ phiếu tín nhiệm cao là 47 (90,4%), 39 (75%) và 45 (86,5%) phiếu.

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bình Định Hồ Quốc Dũng cho biết: Kết quả lấy phiếu tín nhiệm được sử dụng để đánh giá cán bộ, làm cơ sở cho công tác quy hoạch, điều động, bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử, miễn nhiệm và thực hiện chế độ chính sách của cán bộ.

Bình Định lấy phiếu tín nhiệm 31 người do HĐND tỉnh bầu
Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định Phạm Anh Tuấn giải trình tại kỳ họp.

Cũng tại phiên bế mạc kỳ họp thứ 14, HĐND tỉnh Bình Định khóa XIII, nhiệm kỳ 2021-2026, liên quan đến kết quả phát triển kinh tế - xã hội năm 2023, nhiệm vụ trọng tâm năm 2024, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định Phạm Anh Tuấn khẳng định: Bình Định quyết tâm đạt mức tăng trưởng cao để duy trì đà tăng trưởng phát triển. Liên quan tới thu ngân sách, dự toán HĐND giao 13.650 tỷ, dự kiến cả năm thu 13.828 tỷ. Đáng chú ý, số thu nội địa, trừ tiền sử dụng đất, thu cổ tức, lợi nhuận được chia và lợi nhuận còn lại, xổ số kiến thiết đạt 7.500 tỷ, đây là con số quan trọng thể hiện sự phát triển ổn định các loại hình kinh tế, dịch vụ của tỉnh.

Về định hướng 2024 và 2025, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định Phạm Anh Tuấn cho biết: Tỉnh Bình Định triển khai quyết liệt các giải pháp phấn đấu tăng trưởng giá trị tổng sản phẩm địa phương từ 7,5-8%, năm 2025 phấn đấu đạt tương đương, như vậy cả giai đoạn 2021-2025 GRDP sẽ đạt khoảng trên 7%. Về giải pháp để thực hiện đạt kết quả mục tiêu tăng trưởng phát triển trong bối cảnh kinh tế thế giới, trong nước còn khó khăn, UBND tỉnh tiếp tục thống nhất các chỉ số, chỉ tiêu và phân các chỉ số, chỉ tiêu về tới tận xã.

Bình Định lấy phiếu tín nhiệm 31 người do HĐND tỉnh bầu
Quang cảnh kỳ họp.

Cùng đó, các đại biểu HĐND biểu quyết, thống nhất thông qua 46 Nghị quyết của kỳ hợp thứ 14, HĐND tỉnh Bình Định khóa XIII. Các nghị quyết được thông qua tại kỳ họp này có ý nghĩa quan trọng, là cơ sở pháp lý để các cấp, các ngành tổ chức thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh năm 2024. Trong đó, Nghị quyết về nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2024 giao 21 chỉ tiêu, tăng 2 chỉ tiêu so với các năm trước. Nghị quyết đặt mục tiêu Tổng sản phẩm địa phương (GRDP) tăng 7,5 – 8,0% (tính theo giá so sánh 2010).

Trong đó: Nông, lâm, thuỷ sản tăng 3,2 – 3,6%; công nghiệp và xây dựng tăng 10,3 – 10,9% (trong đó công nghiệp tăng 9,2 – 9,7%); dịch vụ tăng 7,9 – 8,4%. Thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm tăng 9,0 – 9,5%. GRDP bình quân đầu người đạt 85,3 – 85,7 triệu đồng /năm. Chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 7,0 – 7,7%. Tổng kim ngạch xuất khẩu đạt 1 tỷ 650 triệu USD. Tổng thu ngân sách trên địa bàn tỉnh 15.000 tỷ đồng (trong đó, thu nội địa 14.267 tỷ đồng). Tổng nguồn vốn đầu tư phát triển toàn xã hội trên địa bàn tỉnh tăng 10,5%.

Bình Định lấy phiếu tín nhiệm 31 người do HĐND tỉnh bầu
Các đại biểu HĐND biểu quyết, thống nhất thông qua 46 Nghị quyết.

Phát biểu bế mạc kỳ họp thứ 14, HĐND tỉnh Bình Định khoá XIII, nhiệm kỳ 2021-2026, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Bình Định Hồ Quốc Dũng nhấn mạnh: Năm 2024 là năm có ý nghĩa quan trọng trong việc phấn đấu hoàn thành các mục tiêu về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025 mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX đề ra. Dự báo năm 2024, nền kinh tế nước ta tiếp tục đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, tác động đến sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Vì vậy, để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2024, đề nghị UBND tỉnh tiếp tục đổi mới phương pháp, cách thức chỉ đạo, điều hành, tập trung triển khai quyết liệt và hiệu quả Quy hoạch tỉnh Bình Định thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, nhất là các dự án trọng điểm có sức lan tỏa lớn nêu trong Quy hoạch, có kế hoạch và giải pháp cụ thể huy động các nguồn lực để thực hiện Quy hoạch, tạo sự chuyển biến rõ nét trong năm 2024 và những năm tiếp theo.

Chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp phục hồi và phát triển sản xuất, kinh doanh. Phối hợp, hỗ trợ, đôn đốc các nhà đầu tư đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án đã đăng ký trên địa bàn. Rà soát quy hoạch, đầu tư hoàn thiện kết cấu hạ tầng các khu, cụm công nghiệp. Đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng và thi công các dự án, công trình trọng điểm của tỉnh. Chú trọng chỉ đạo giải ngân vốn đầu tư công đảm bảo hoàn thành kế hoạch năm. Tiếp tục chỉ đạo tăng cường các hoạt động xúc tiến thương mại, xúc tiến đầu tư. Tăng cường kiểm tra, kiểm soát thị trường, giá cả, bảo đảm cân đối cung cầu hàng hóa, không để xảy ra hiện tượng đầu cơ, nâng giá bất hợp pháp, khan hiếm hàng hóa trên địa bàn tỉnh, nhất là vào dịp cuối năm và Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024.

Mỹ Bình

Theo

Cùng chuyên mục
 • Các tỉnh Bắc Bộ bắt đầu tăng nhiệt, nhiệt độ cao nhất 18-21 độ C

  Ngày 3/3, Thủ đô Hà Nội sáng sớm có nơi có sương mù, trưa chiều giảm mây hửng nắng; gió Đông Bắc đến Đông cấp 2-3; nhiệt độ thấp nhất 15-17 độ C, cao nhất 18-20 độ C.

 • Hà Nội: Kịp thời dập tắt đám cháy hai ngôi nhà tại quận Hà Đông

  Ngọn lửa bắt nguồn từ tầng thượng của ngôi nhà trên đường Bắc Lãm (Tổ dân phố 17, phường Phú Lương, quận Hà Đông), bên trong chứa nhiều vật liệu dễ cháy như mút, xốp, rổ nhựa...

 • Tình người Bình Định trên vùng đất phía Nam

  (Xây dựng) - Ngày hội người Bình Định là dịp bà con người Bình Định tại Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận gặp nhau, thăm hỏi, chia sẻ với nhau về công việc, cuộc sống và tạo không gian đậm đà tinh thần văn hóa con người Bình Định để bà con tham quan, vui chơi giải trí, gắn kết tình đồng hương chuẩn bị tâm thế cho một năm mới đầy thắng lợi.

 • Bạc Liêu: Cánh quạt trụ tuabin điện gió rơi từ độ cao hơn 140m

  (Xây dựng) – Chiều 1/3, trên địa bàn huyện Hòa Bình (Bạc Liêu) xảy ra vụ rơi cánh quạt tại một trụ tuabin điện gió thuộc Nhà máy điện gió Hòa Bình 5 từ độ cao hơn 140m, gãy thành nhiều đoạn.

 • Lễ ra mắt Thanh tra BHXH Việt Nam

  (Xây dựng) - Chiều 1/3, BHXH Việt Nam tổ chức lễ ra mắt Thanh tra BHXH Việt Nam. Dự buổi lễ có Tổng Giám đốc Nguyễn Thế Mạnh; Phó Tổng Giám đốc Lê Hùng Sơn; đại diện Thanh tra Chính phủ, Bộ Công an, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Y tế, Bộ Tài chính; lãnh đạo các đơn vị trực thuộc BHXH Việt Nam và BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương…

 • Bắc Ninh: Bí thư Tỉnh uỷ kiểm tra tiến độ một số dự án tại thành phố Từ Sơn

  (Xây dựng) – Mới đây, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh Nguyễn Anh Tuấn cùng các đồng chí lãnh đạo tỉnh đã đi thăm và kiểm tra tiến độ thực hiện dự án trường Đại học Luật Hà Nội và Đại học Ngoại Thương (cơ sở 2) tại phường Đồng Nguyên, thành phố Từ Sơn.

Xem thêm
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load