Thứ ba 23/04/2024 18:01 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

Báo Xây dựng báo cáo kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2020

09:12 | 26/03/2020

(Xây dựng) - Vừa qua, Báo Xây dựng đã có văn bản gửi Bộ Xây dựng báo cáo kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2020.

bao xay dung bao cao ket qua thuc hanh tiet kiem chong lang phi nam 2020
bao xay dung bao cao ket qua thuc hanh tiet kiem chong lang phi nam 2020
Nội dung báo cáo kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2020.

Cụ thể, công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt chủ trương của Đảng, quy định của pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí đến từng cán bộ nhân viên và người lao động vẫn tiếp tục được triển khai xuyên suốt trong năm 2020 tại Báo Xây dựng. Trong các cuộc họp giao ban đầu tuần luôn được đưa ra quán triệt tới từng phòng, ban trong Tòa soạn trên cơ sở đó từng bước nâng cao nhận thức về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí tới từng cán bộ, công chức và người lao động.

Công tác lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng và tổ chức thực hiện Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí: Báo Xây dựng luôn thực hiện tốt quy chế ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, quy chế chi tiêu nội bộ và các quy định về việc quản lý, mua sắm tài sản công, trang thiết bị làm việc theo đúng quy định.

Trong công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát, kiểm toán về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, Báo Xây dựng luôn thực hiện việc giám sát thực thi nhiệm vụ, nhắc nhở cán bộ, công nhân viên và người lao động gắn kết công tác tiết kiệm phòng, chống lãng phí vào trong công việc hàng ngày, nhằm giúp việc kiểm tra, đánh giá công tác thực hành tiết kiệm, phòng chống lãng phí tại Báo Xây dựng ngày càng đi vào nề nếp.

Về việc thực hành tiết kiệm chống lãng phí trong quản lý sử dụng ngân sách Nhà nước, trong thời gian qua, cán bộ, công nhân viên chức và người lao động của Báo Xây dựng luôn chấp hành tốt công tác thực hành, tiết kiệm, chống lãng phí trong việc sử dụng điện, nước, văn phòng phẩm tiết kiệm hiệu quả; không sử dụng xe công vào việc riêng, tiết kiệm xăng xe, kiểm tra sửa chữa xe ô tô hợp lý; sử dụng các thiết bị tiết kiệm điện, tắt các nguồn điện của máy móc, thiết bị khi hết giờ làm việc...

Việc mua sắm tài sản luôn thực hiện theo tiêu chuẩn, định mức và chế độ hiện hành, đặc biệt là các quy định của Luật đấu thầu. Đẩy mạnh việc mua sắm tập trung để nâng cao hiệu quả và tiết kiệm trong mua sắm tài sản của Báo. Luôn luôn thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong việc quản lý đào tạo, quản lý sử dụng lao động trong giờ làm việc.

Báo Xây dựng luôn tạo điều kiện cho cán bộ, công nhân viên chức, phóng viên phát huy hết khả năng chuyên môn, trong công tác thực thi nhiệm vụ, có kế hoạch đào tạo và bố trí thời gian lao động hợp lý không để lãng phí nguồn kinh phí đào tạo nhân lực cũng như đảm bảo giờ giấc làm việc hiệu quả. Triển khai tốt quy chế dân chủ cơ sở, phát huy công tác giám sát trong việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Tính đến thời điểm hiện tại, Báo Xây dựng chưa phát hiện vụ việc vi phạm lãng phí trong tổ chức và cá nhân của đơn vị.

Thực hiện theo đúng chức năng, nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức được Bộ Xây dựng giao, Báo Xây dựng đã xây dựng Quy chế chi tiêu nội bộ cụ thể, rõ ràng, công khai minh bạch các định mức, tiêu chuẩn chế độ thu - chi trong cơ quan; công tác quản lý đảm bảo chặt chẽ và hiệu quả; thực hiện quản lý trang thiết bị làm việc, phương tiện đi lại đúng tiêu chuẩn, quản lý sử dụng ngân sách đúng mục đích theo chế độ hiện hành quy định theo chủ trương tiết kiệm, chống lãng phí.

Cán bộ, công chức và người lao động trong đơn vị đã nâng cao tinh thần trách nhiệm và thái độ làm việc, tăng cường nhận thức về trách nhiệm và quyền lợi của mình, góp phần thực hiện tốt các quy định về công khai, minh bạch trong quản lý, sử dụng tài sản - tài chính, thực hiện tốt công tác tiết kiệm có hiệu quả, phòng chống lãng phí.

Nhằm tiếp tục triển khai có hiệu quả pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí gắn với công tác phòng chống tham nhũng, Báo Xây dựng tiếp tục tăng cường các hình thức tiếp nhận thông tin phát hiện lãng phí và nghiêm túc xử lý các thông tin phát hiện lãng phí theo quy định; rà soát, sửa đổi, bổ sung và ban hành các quy định mới về chế độ chi tiêu để đáp ứng yêu cầu thực hành tiết kiệm; cải cách hành chính được kịp thời đúng quy định.

Tăng cường các hoạt động kiểm tra theo chương trình, kế hoạch định kỳ nhằm phát hiện và xử lý nghiêm các vụ việc gây thất thoát, lãng phí tài sản của Nhà nước; Tiếp tục cải cách hành chính, hiện đại hóa quản lý; nâng cao hiệu quả hoạt động của cơ quan; có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức.

Trước đó ngày 16/3/2020, Bộ Xây dựng đã có Văn bản số 1139/BXD-KHTC về xây dựng và thực hiện Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2020 để thực hiện trong các cơ quan, đơn vị thuộc và trực thuộc. Trên cơ sở kế hoạch, nhiệm vụ được giao, Bộ Xây dựng yêu cầu các đơn vị khẩn trương thực hiện một số nội dung: Xây dựng, ban hành và thực hiện Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2020; trong đó phải bám sát các mục tiêu, chỉ tiêu nêu tại Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2016-2020 và Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2020; đồng thời cần xác định nhiệm vụ trọng tâm, chỉ tiêu cụ thể về tăng cường thực hành tiết kiệm, chống lãng phí thuộc phạm vi, lĩnh vực quản lý.

Sau khi ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2020, các đơn vị tổ chức phổ biến đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong đơn vị; thực hiện việc đăng tải công khai trên Cổng/trang thông tin của đơn vị.

Để tập trung chỉ đạo và đảm bảo thực hiện có hiệu quả, đơn vị phân công cán bộ chịu trách nhiệm từng công việc; thường xuyên rà soát kết quả thực hiện; có biện pháp xử lý kịp thời các sai phạm về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí theo quy định.

Khánh Diệp

Theo

Cùng chuyên mục
Xem thêm
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load