Thứ hai 24/06/2024 01:19 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

Bắc Ninh tăng cường xử lý công trình chưa được nghiệm thu về phòng cháy chữa cháy đã đưa vào sử dụng

19:19 | 16/11/2023

(Xây dựng) – Tỉnh Bắc Ninh vừa ban hành Công văn 3990/UBND-NC của Chủ tịch UBND tỉnh về việc thực hiện Điều 63a Luật Phòng cháy chữa cháy và xử lý công trình chưa được nghiệm thu về phòng cháy chữa cháy đã đưa vào sử dụng trên địa bàn tỉnh.

Bắc Ninh tăng cường xử lý công trình chưa được nghiệm thu về phòng cháy chữa cháy đã đưa vào sử dụng
Diễn tập phòng cháy chữa cháy tại tỉnh Bắc Ninh.

Thời gian qua, việc triển khai thực hiện Kế hoạch số 371/KH-UBND ngày 13/7/2022 của UBND tỉnh về thực hiện Nghị quyết số 01/2021/NQ-HĐND ngày 12/4/2021 của HĐND tỉnh quy định việc xử lý các cơ sở không đảm bảo yêu cầu về phòng cháy chữa cháy trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh được đưa vào sử dụng trước ngày Luật Phòng cháy chữa cháy năm 2001 có hiệu lực đã được các Sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố quan tâm, tổ chức thực hiện. Tuy nhiên, việc rà soát, thống kê chưa đầy đủ, toàn diện dẫn đến phát sinh số lượng cơ sở so với các lần thống kê trước (phát sinh 10 cơ sở); công tác kiểm tra, hướng dẫn khắc phục các tồn tại, thiếu sót về phòng cháy chữa cháy còn thấp (13/51 cơ sở, đạt 36%). Bên cạnh đó, còn nhiều công trình chưa được nghiệm thu về phòng cháy chữa cháy đã đưa vào sử dụng (352 cơ sở); việc xử lý vi phạm hành chính và hướng dẫn khắc phục các điều kiện an toàn về phòng cháy chữa cháy để nghiệm thu đi vào hoạt động còn thấp... tiềm ẩn nguy cơ gây mất an toàn phòng cháy chữa cháy trên địa bàn.

Để tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 01/2021/NQ-HĐND ngày 12/4/2021 của HĐND tỉnh và Kế hoạch số 371/KH-UBND ngày 13/7/2022 của UBND tỉnh; căn cứ Công văn số 2889/C07-P4 ngày 31/8/2023 của Cục C07, Bộ Công an về thực hiện Điều 63a Luật Phòng cháy chữa cháy và xử lý công trình chưa được nghiệm thu về phòng cháy chữa cháy đã đưa vào sử dụng, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các Sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức rà soát, phân loại, thống kê các công trình, dự án thuộc lĩnh vực, địa bàn quản lý không đảm bảo yêu cầu về phòng cháy chữa cháy được đưa vào sử dụng trước ngày Luật Phòng cháy chữa cháy năm 2001 có hiệu lực để lập kế hoạch, bố trí nguồn ngân sách và tích cực phối hợp với các đơn vị liên quan khắc phục các tồn tại, thiếu sót về phòng cháy chữa cháy. Báo cáo kết quả về UBND tỉnh (qua Công an tỉnh) trước ngày 15/11/2023 để tổng hợp, báo cáo theo quy định.

Công an tỉnh rà soát, đôn đốc, kiểm tra các cơ sở không đảm bảo yêu cầu về phòng cháy chữa cháy được đưa vào sử dụng trước ngày Luật Phòng cháy chữa cháy năm 2001 có hiệu lực để hướng dẫn khắc phục các tồn tại, thiếu sót về phòng cháy chữa cháy, đảm bảo hoàn thành lộ trình Kế hoạch số 371/KH-UBND của UBND tỉnh. Bổ sung quy định trình tự, thủ tục kiểm tra, xác nhận kết quả khắc phục của chủ cơ sở theo hướng không yêu cầu thẩm duyệt, kiểm tra kết quả nghiệm thu về phòng cháy chữa cháy (đối với các cơ sở thuộc danh mục quy định tại Phụ lục V ban hành kèm theo Nghị định số 136/2020/NĐ-PC của Chính phủ).

Tham mưu UBND tỉnh ban hành Kế hoạch xử lý các công trình chưa được nghiệm thu về phòng cháy chữa cháy đã đưa vào sử dụng, để giao nhiệm vụ cụ thể cho các Sở, ngành, UBND cấp huyện, các tổ chức chính trị - xã hội, nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị trong việc xử lý dứt điểm các công trình chưa được nghiệm thu về phòng cháy chữa cháy đã đưa vào sử dụng. Chủ trì triển khai các biện pháp kéo giảm số lượng các công trình này theo hướng thuận lợi cho doanh nghiệp nhưng vẫn đảm bảo quy định của pháp luật, không để phát sinh các công trình chưa được nghiệm thu về phòng cháy chữa cháy mà đã đi vào hoạt động trên địa bàn tỉnh.

Sở Xây dựng, Sở Công Thương theo chức năng, nhiệm vụ phối hợp với các đơn vị liên quan đẩy nhanh tiến độ thực hiện kế hoạch di dời các cơ sở thuộc diện di dời, giải tỏa, xây mới chung cư, nhà tập thể cũ và các cơ sở xây dựng sai phép, sai quy hoạch và các cơ sở thuộc diện di dời. Tăng cường các biện pháp nhằm di dời kho chứa, các cơ sở sản xuất, chế biến các sản phẩm dầu mỏ, khí đốt, các loại hàng, hóa chất nguy hiểm về cháy, nổ ra khỏi khu dân cư, khu vực tập trung đông người bảo đảm khoảng cách an toàn theo tiêu chuẩn, quy chuẩn hiện hành về phòng cháy chữa cháy.

Sở Thông tin và Truyền thông, Báo Bắc Ninh, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, các Đài phát thanh địa phương tăng cường thời lượng phát sóng, đưa tin, bài, phóng sự công khai về các cơ sở không đảm bảo yêu cầu về phòng cháy chữa cháy được đưa vào sử dụng trước ngày Luật Phòng cháy chữa cháy năm 2001 có hiệu lực và các cơ sở chưa được nghiệm thu về phòng cháy chữa cháy trên các phương tiện thông tin đại chúng để tuyên truyền, cảnh báo, phòng ngừa cháy, nổ xảy ra. Yêu cầu Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, đoàn thể, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức thực hiện nghiêm túc; định kỳ hoặc đột xuất báo cáo về UBND tỉnh (qua Công an tỉnh) theo quy định.

Mai Thu

Theo

Cùng chuyên mục
Xem thêm
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load