Thứ sáu 03/04/2020 02:18 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

Bắc Giang: Người đứng đầu chịu trách nhiệm đề xuất định hướng phát triển chính của ngành, địa phương

09:32 | 19/02/2020

(Xây dựng) – Nhằm hiện thực hóa Quyết định số 139/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt quy hoạch tỉnh Bắc Giang thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, ông Dương Văn Thái - Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang yêu cầu người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương phải trực tiếp chỉ đạo thực hiện công tác quy hoạch, chịu trách nhiệm chính việc đề xuất định hướng phát triển chính của ngành, địa phương mình.

bac giang nguoi dung dau chiu trach nhiem de xuat dinh huong phat trien chinh cua nganh dia phuong
Thành phố Bắc Giang đang trở thành một trung tâm kinh tế văn hóa xã hội lớn của các tỉnh miền núi phía Bắc (Ảnh: BGP).

Tỉnh Bắc Giang đã tổ chức hội nghị nhằm cụ thể hóa các bước triển khai thực hiện công tác lập quy hoạch tỉnh Bắc Giang thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 để cơ quan được giao nhiệm vụ lập quy hoạch tỉnh (Sở Kế hoạch và Đầu tư), các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố và các đơn vị liên quan, tham gia xây dựng các nội dung quy hoạch tích hợp vào quy hoạch tỉnh; bảo đảm thống nhất công tác lãnh đạo, chỉ đạo của UBND tỉnh trong công tác lập quy hoạch tỉnh.

Ông Bùi Văn Hải - Bí thư Tỉnh ủy Bắc Giang nhấn mạnh: Các sở, ban, ngành, địa phương cần xác định công tác lập quy hoạch là nhiệm vụ trọng tâm, có ý nghĩa quan trọng, do đó cần tập trung thực hiện để bảo đảm hoàn thành đúng tiến độ, đạt chất lượng cao; đồng thời, cần thống nhất về nhận thức, quan điểm cũng như phương pháp, cách làm theo hướng khoa học, bài bản và hiệu quả hơn; căn cứ vào tình hình thực tế, đánh giá kết quả thực hiện công tác quy hoạch của giai đoạn trước, chỉ ra tồn tại, hạn chế và nguyên nhân để chủ động, đề xuất định hướng phát triển, lập quy hoạch.

Để quy hoạch đạt hiệu quả cao, Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các sở, ban, ngành, địa phương trong quá trình lập quy hoạch cần chú ý các yếu tố để thực hiện, nhất là yếu tố về không gian phát triển, quy hoạch quỹ đất, quy hoạch môi trường… khắc phục tình trạng quy hoạch không sát thực tế, không có tính khả thi. Bên cạnh đó, yêu cầu việc quy hoạch của cấp nào, cấp đó thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, các ngành, đơn vị, địa phương cần chủ động báo cáo, đề xuất Ban Chỉ đạo lập quy hoạch tỉnh xem xét tháo gỡ.

Ông Dương Văn Thái - Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang yêu cầu người đứng đầu các cấp, ngành xác định đây là nhiệm vụ chính trị trọng tâm cần ưu tiên tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện năm 2020; trực tiếp chỉ đạo thực hiện công tác quy hoạch, chịu trách nhiệm chính việc đề xuất định hướng phát triển chính của ngành, địa phương mình. Đơn vị tư vấn chỉ giúp ngành phân tích hiện trạng, bổ sung định hướng và cụ thể hóa thành các nhiệm vụ cụ thể cũng như hoàn thiện hồ sơ theo quy định để trình Thủ tướng Chính phủ.

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Kế hoạch và Đầu tư đẩy nhanh tiến độ lựa chọn nhà thầu tư vấn lập quy hoạch. Đồng thời chủ trì, phối hợp với Cục Thống kê tỉnh và các sở, ngành có liên quan đề xuất, tham mưu xây dựng khung định hướng phát triển chính của tỉnh trên các lĩnh vực giao thông, đô thị, vùng động lực phát triển, cơ cấu tăng trưởng, cơ cấu kinh tế…; bố trí điều kiện làm việc cho chuyên gia, đơn vị tư vấn bảo đảm đủ điều kiện thuận lợi nhất để làm việc; thành lập tổ công tác đầu mối của Sở để trực tiếp tiếp nhận thông tin, điều phối kịp thời để các sở, ngành, địa phương phối hợp đồng bộ với Sở để triển khai thực hiện, đặc biệt là đầu mối triển khai tư vấn. Bên cạnh đó, khẩn trương xây dựng kế hoạch chi tiết, phân công nhiệm vụ cụ thể gắn với thời gian hoàn thành và trách nhiệm của các bộ phận tham gia để kiểm điểm đánh giá thực hiện.

Trong thời gian chọn tư vấn lập quy hoạch, các sở, ngành, địa phương tập trung tổng hợp, đánh giá, phân tích kết quả thực hiện công tác quy hoạch giai đoạn 10 năm trước, đặc biệt là đánh giá sâu kết quả giai đoạn 5 năm (2015 - 2020) của ngành, địa phương mình. Trên cơ sở đó, dự báo nhu cầu, sơ bộ các mục tiêu, định hướng phát triển giai đoạn tới của ngành, địa phương mình. Đồng thời, phân công cán bộ đầu mối của sở, ngành mình; chủ động triển khai thực hiện bảo đảm chất lượng, hiệu quả công việc.

Chương Huyền

Theo

Cùng chuyên mục
Xem thêm
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load