Thứ bảy 13/04/2024 01:01 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

Bắc Giang: Cần khoảng 65 tỷ đồng để xóa nhà tạm, nhà dột nát

10:03 | 01/03/2024

(Xây dựng) – Qua kết quả rà soát cho thấy, toàn tỉnh Bắc Giang hiện có khoảng 1.595 nhà tạm, nhà dột nát cần xây mới, sửa chữa với kinh phí thực hiện dự kiến khoảng trên 65 tỷ đồng.

Bắc Giang: Cần khoảng 65 tỷ đồng để xóa nhà tạm, nhà dột nát
Năm 2024, tỉnh Bắc Giang đặt mục tiêu xóa 100% nhà tạm, nhà dột nát.

Ngày 29/2, Ban Chỉ đạo vận động, hỗ trợ xây dựng xóa nhà tạm, nhà dột nát cho hộ nghèo, hộ cận nghèo và hỗ trợ gia đình người có công gặp khó khăn về nhà ở, nhà xuống cấp cần được sửa chữa, xây mới trên địa bàn tỉnh Bắc Giang (Ban Chỉ đạo 714) đã tổ chức Hội nghị triển khai Kế hoạch thực hiện vận động, hỗ trợ xây dựng xóa nhà tạm, nhà dột nát cho hộ nghèo, hộ cận nghèo và hỗ trợ gia đình người có công gặp khó khăn về nhà ở, nhà xuống cấp cần được sửa chữa, xây mới trên địa bàn tỉnh Bắc Giang.

Theo báo cáo tại Hội nghị, qua rà soát, toàn tỉnh Bắc Giang hiện có khoảng 1.595 nhà tạm, nhà dột nát cần xây mới, sửa chữa với kinh phí thực hiện dự kiến khoảng trên 65 tỷ đồng.

Với mục tiêu xóa 100% nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn tỉnh trong năm 2024, Ban Chỉ đạo 714 đã ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện vận động, hỗ trợ xây dựng xóa nhà tạm, nhà dột nát cho hộ nghèo, hộ cận nghèo và hỗ trợ gia đình người có công gặp khó khăn về nhà ở, nhà xuống cấp cần được sửa chữa, xây mới trên địa bàn tỉnh với chủ đề “Triệu tấm lòng yêu thương, xây nghìn căn nhà Đại đoàn kết”.

Theo đó, kế hoạch với mục đích tổ chức vận động, tiếp nhận và triển khai thực hiện xoá nhà tạm, nhà dột nát cho hộ nghèo, hộ cận nghèo và hỗ trợ gia đình người có công gặp khó khăn về nhà ở, nhà xuống cấp cần được sửa chữa, xây mới trên địa bàn tỉnh Bắc Giang; đảm bảo cho hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ gia đình người có công gặp khó khăn về nhà ở, nhà xuống cấp cần được sửa chữa, xây mới sớm có nhà ở an toàn, ổn định cuộc sống, an tâm lao động, sản xuất, kinh doanh, phát triển kinh tế, từng bước nâng cao thu nhập, vươn lên thoát nghèo bền vững, góp phần thực hiện thành công chính sách giảm nghèo bền vững và an sinh xã hội trên địa bàn toàn tỉnh.

Bên cạnh đó, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và trách nhiệm của các cấp ủy, chính quyền, MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội, các doanh nghiệp và toàn xã hội đối với hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ gia đình người có công gặp khó khăn về nhà ở. Thể hiện tính nhân văn sâu sắc, tinh thần tương thân tương ái, không để ai bị bỏ lại phía sau; khơi dậy ý chí tự lực, tự cường, khát vọng vươn lên thoát nghèo của người dân.

Kế hoạch vận động sẽ được triển khai sâu rộng các cơ quan, tổ chức, đơn vị, cộng đồng doanh nghiệp, các nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh. Cán bộ, công chức, viên chức, đảng viên; cán bộ, chiến sỹ các lực lượng vũ trang đóng quân trên địa bàn tỉnh; Nhân dân trong và ngoài tỉnh, đoàn viên, hội viên các tổ chức thành viên MTTQ Việt Nam các cấp tỉnh Bắc Giang với mức vận động, ủng hộ tối thiểu 01 ngày lương hoặc 1 ngày thu nhập trở lên.

Đồng thời, vận động hỗ trợ ngày công, nguyên vật liệu, đồ dùng trang thiết bị sinh hoạt... để hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát cho hộ nghèo, hộ cận nghèo và hỗ trợ gia đình người có công gặp khó khăn về nhà ở, nhà xuống cấp cần được sửa chữa, xây mới trên địa bàn tỉnh.

Mức hỗ trợ nhà ở đối với hộ nghèo xây mới nhà là 50 triệu đồng, sửa chữa nhà là 25 triệu đồng. Mức hỗ trợ đối với hộ cận nghèo xây mới nhà là 40 triệu đồng, sửa chữa nhà là 20 triệu đồng.

Kinh phí hỗ trợ hộ nghèo, cận nghèo từ nguồn xã hội hóa do MTTQ các cấp chủ trì, phối hợp với tổ chức thành viên thực hiện. Đối với gia đình người có công kinh phí hỗ trợ từ ngân sách Nhà nước theo các quy định hiện hành và giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội triển khai thực hiện.

Phát biểu tại Hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang Lê Ánh Dương đề nghị cấp ủy các địa phương trực tiếp lãnh đạo, thành lập Ban chỉ đạo, ban hành các kế hoạch cụ thể để triển khai có hiệu quả kế hoạch; đồng thời tiếp tục rà soát, cụ thể, chính xác đến từng đối tượng, chỉ tiêu đăng ký, tránh bỏ sót đối tượng.

Cùng với đó, phổ biến, quán triệt sâu rộng, thường xuyên tuyên truyền cuộc vận động để nâng cao nhận thức, tạo sự đồng thuận, chung tay, góp sức, vào cuộc của cả hệ thống chính trị, lan tỏa tinh thần đoàn kết trong cộng đồng từ đó giúp vận động, huy động nhiều nguồn lực để xóa nhà ở tạm, nhà dột nát trên địa bàn tỉnh…

Thân Nam

Theo

Cùng chuyên mục
Xem thêm
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load