Thứ năm 20/06/2024 23:16 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

Bà Rịa – Vũng Tàu: Việc chấp hành cấp giấy phép xây dựng của người dân từng bước đi vào nề nếp

20:29 | 07/03/2024

(Xây dựng) - Mới đây, Sở Xây dựng tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã báo cáo kết quả triển khai thực hiện Công điện số 991/CĐ-TTg ngày 22/10/2023 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác quản lý trật tự xây dựng và phòng cháy, chữa cháy đối với nhà ở riêng lẻ có nhiều tầng, nhiều căn hộ, bảo đảm an toàn, bảo vệ tài sản, sức khỏe, tính mạng của nhân dân.

Bà Rịa – Vũng Tàu: Việc chấp hành cấp giấy phép xây dựng của người dân từng bước đi vào nề nếp
Sở Xây dựng tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu vừa báo cáo kết quả triển khai thực hiện Công điện số 991/CĐ-TTg ngày 22/10/2023 của Thủ tướng Chính phủ.

Theo đó, đối với việc chấp hành quy định của pháp luật về xây dựng, quản lý trật tự xây dựng, nhà ở của UBND (địa phương nơi thanh tra, kiểm tra) và các tổ chức, cá nhân có liên quan đối với loại hình nhà ở riêng lẻ có nhiều tầng, nhiều căn hộ (có từ hai tầng trở lên và tại mỗi tầng được thiết kế, xây dựng có từ hai căn hộ trở lên) trong giai đoạn từ ngày 01/01/2019 đến ngày 30/9/2023. Sở Xây dựng tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, UBND các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh đã chỉ đạo Thanh tra, Phòng Kinh tế - Hạ tầng; Phòng Quản lý đô thị thành phố; UBND các xã, phường, thị trấn lập kế hoạch và ban hành Quyết định thành lập các Đoàn kiểm tra quản lý trật tự xây dựng và phòng cháy, chữa cháy đối với công trình nhà ở riêng lẻ có nhiều tầng, nhiều căn hộ.

Căn cứ kết quả báo cáo Đoàn kiểm tra theo Quyết định số 238/QĐ-SXD ngày 14/11/2023 của Giám đốc Sở Xây dựng và báo cáo của Công an tỉnh và các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh thì trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu chưa phát hiện loại hình nhà ở riêng lẻ có nhiều tầng, nhiều căn hộ theo yêu cầu thanh tra, kiểm tra của Bộ Xây dựng.

Bên cạnh đó, Sở Xây dựng và UBND các huyện, thị xã, thành phố đã công khai bộ thủ tục hành chính về cấp giấy phép xây dựng tại trụ sở cơ quan, đơn vị và trên trang thông tin điện tử đồng thời được thông báo rộng rãi trên phương tiện thông tin đại chúng để người dân, doanh nghiệp biết và thực hiện; đồng thời cử cán bộ trực các ngày làm việc trong tuần tại Trung tâm hành chính công và bộ phận một cửa để tiếp nhận hồ sơ và hướng dẫn người dân, doanh nghiệp đến làm thủ tục.

Bà Rịa – Vũng Tàu: Việc chấp hành cấp giấy phép xây dựng của người dân từng bước đi vào nề nếp
Ý thức chấp hành kỷ luật, kỷ cương trong lĩnh vực đất đai, trật tự đô thị của người dân tại Bà Rịa – Vũng Tàu có chuyển biến rõ nét.

Trong những năm qua, công tác quản lý Nhà nước về xây dựng nói chung và công tác quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh đã được UBND tỉnh quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo Sở Xây dựng, UBND các huyện, thị xã, thành phố thường xuyên thanh tra, kiểm tra để kịp thời xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm và đã đạt được những kết quả tích cực góp phần tích cực trong việc chỉnh trang đô thị, đóng góp vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Công tác tuyên truyền, phổ biến các văn bản hướng dẫn quy định về xây dựng, trật tự xây dựng được làm thường xuyên, liên tục qua đó nâng cao nhận thức của người dân, doanh nghiệp về hoạt động xây dựng, đảm bảo trật tự xây dựng.

Ý thức chấp hành kỷ luật, kỷ cương trong lĩnh vực đất đai, trật tự đô thị của người dân có chuyển biến rõ nét, việc chấp hành cấp giấy phép xây dựng của người dân từng bước đi vào nề nếp, số lượng giấy phép xây dựng trên địa bàn các huyện, thành phố năm sau đều cao hơn năm trước và số lượng các vụ việc vi phạm trật tự xây dựng giảm dần hằng năm.

Bên cạnh những cố gắng và kết quả đạt được, báo cáo của Sở Xây dựng tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu cho biết vẫn còn những tồn tại, hạn chế như: Tình trạng vi phạm về xây dựng nói chung và vi phạm về trật tự xây dựng nói riêng vẫn còn xảy ra ở một số địa phương. Sở Xây dựng cũng đưa ra kiến nghị, đề xuất thường xuyên mở lớp tập huấn, hướng dẫn các quy định mới về xây dựng, trật tự xây dựng có thành phần là Lãnh đạo và cán bộ địa chính – xây dựng các xã, phường, thị trấn.

Lê Trang

Theo

Cùng chuyên mục
Xem thêm
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load