Thứ năm 18/07/2024 12:17 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

An Giang: Nhiều vi phạm trong quản lý Nhà nước về đầu tư xây dựng cơ bản

17:59 | 28/07/2023

(Xây dựng) – Thanh tra Chính phủ đã chỉ rõ, trong quá trình thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về đầu tư xây dựng cơ bản, tỉnh An Giang vẫn còn những hạn chế, vi phạm về quản lý về định mức xây dựng, đơn giá vật liệu xây dựng; công tác lập, thẩm định và quyết định đầu tư các dự án…

An Giang: Nhiều vi phạm trong quản lý Nhà nước về đầu tư xây dựng cơ bản
Thanh tra Chính phủ chỉ rõ, UBND huyện Châu Thành không lập kế hoạch đầu tư công trung hạn là không đúng quy định (ảnh: Báo An Giang).

Theo Thanh tra Chính phủ, trong quá trình thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về đầu tư xây dựng cơ bản, UBND tỉnh An Giang vẫn còn một số hạn chế, vi phạm. Cụ thể:

Công tác quản lý Nhà nước về định mức xây dựng, đơn giá vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh chưa tốt, như: Chưa quan tâm đúng mức đến việc lập, công bố định mức mới, định mức đặc thù trên địa bàn theo hướng dẫn của Bộ Xây dựng để làm cơ sở lập, thẩm định, phê duyệt dự toán công trình theo quy định; không kịp thời ban hành văn bản sửa đổi, bổ sung hoặc hủy bỏ định mức xây dựng kè trên địa bàn đã công bố nhưng không còn phù hợp với thực tế và quy định; nội dung công bố giá vật liệu xây dựng chưa đầy đủ theo quy định; nội dung hướng dẫn của Sở Xây dựng về phương pháp xác định khối lượng và chỉ phí san lắp mặt bằng bằng máy bơm công suất nhỏ không đúng với quy định tại Quyết định số 1329/QĐ-BXD ngày 19/12/2016 của Bộ Xây dựng.

Công tác xây dựng, ban hành và giao kế hoạch đầu tư công trung hạn của tỉnh An Giang không đúng thời gian quy định tại Điều 67 Luật Đầu tư công năm 2014. Kết quả thực hiện kế hoạch vốn đầu tư công còn chậm, tỷ lệ giải ngân kế hoạch vốn trong thời kỳ thanh tra mới đạt 91% (trong đó, ngân sách Trung ương đạt 93,3%; ngân sách địa phương và các nguồn khác đạt 90,4%); công tác phân bổ vốn đầu tư của nhiều dự án quá thời gian quy định; còn đề phát sinh nợ đọng xây dựng cơ bản.

UBND huyện Châu Thành không lập kế hoạch đầu tư công trung hạn là không đúng quy định tại Điều 58 Luật Đầu tư công năm 2014, Điều 19 Nghị định số 77/2015/NĐ-CP của Chính phủ.

UBND tỉnh An Giang không ban hành quyết định đầu tư dự án Đường tránh sạt lở bờ Bắc Kênh Xáng (thị xã Tân Châu), dự án Nhà văn hóa kết hợp trung tâm học tập cộng đồng xã Vĩnh Nhuận và dự án Trường Mẫu giáo Vĩnh Nhuận, huyện Châu Thành, không đúng quy định tại Khoản 3 Điều 39 Luật Đầu tư công năm 2014.

Tại dự án Xây dựng và nhân rộng mô hình “Cánh đồng lớn”, chất lượng lập, thẩm định, quyết định đầu tư chưa tốt, phải điều chỉnh nhiều lần, khi triển khai có một số hạng mục không thực hiện được do địa phương đã đầu tư nên phải điều chỉnh giảm; UBND huyện Thoại Sơn, UBND huyện Châu Phú và UBND thành phố Châu Đốc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án trùng lặp với dự án đã được UBND tỉnh quyết định chủ trương đầu tư và quyết định đầu tư trước đó đang triển khai, không đúng quy định của Luật Đầu tư công năm 2014.

Công tác lập, thẩm định và phê duyệt thiết kế - dự toán xây dựng tại một số dự án đầu tư xây dựng còn một số hạn chế, vi phạm như: Chưa đúng tiêu chuẩn kỹ thuật quy định về bố trí đoạn tránh xe trên các tuyến đê có bề rộng nền 4m và lớp nhựa bám dính trên lớp mặt đường đá 4x6 (dự án Xây dựng và nhân rộng mô hình “Cánh đồng lớn”). Một số vật liệu theo yêu cầu của thiết kế không có trong công bố giá của liên sở Tài chính - Xây dựng, đơn vị thiết kế nêu căn cứ báo giá của các nhà cung cấp và tham khảo giá vật liệu trên địa bàn nhưng trong hồ sơ thiết kế, dự toán không có thông báo giá của nhà cung cấp là không đúng quy định. Có gói thầu được xác định chi phí bao gồm toàn bộ chi phí của dự án (cả chi phí khảo sát và thiết kế bản vẽ thi công, chi phí thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công) là không đúng quy định. Có gói thầu được chủ đầu tư phê duyệt dự toán phát sinh không đúng thẩm quyền.

Xác định không chính xác khối lượng một số công tác giữa bản vẽ thiết kế với dự toán xây dựng của dự án, một số nội dung công tác có trong dự toán và hợp đồng nhưng không được thực hiện, xác định vật liệu để tính vào chi phí trực tiếp không đúng quy định tại khoản 1 Phần II Thông tư 17/2000/TT-BXD của Bộ Xây dựng..., dẫn đến dự toán gói thầu xây lắp của 12 dự án tăng lên với tổng số tiền hơn 8,6 tỷ đồng.

Tại hầu hết các dự án được kiểm tra, kế hoạch lựa chọn nhà thầu do Sở Kế hoạch và Đầu tư thẩm định, trình UBND tỉnh An Giang phê duyệt không xác định thời gian cấp vốn để thanh toán cho nhà thầu theo quy định tại khoản 3 Điều 35 Luật Đấu thầu năm 2013.

UBND tỉnh An Giang phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu của một số dự án do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và khu vực phát triển đô thị tỉnh, UBND huyện Thoại Sơn và UBND thị xã Tân Châu làm chủ đầu tư, trong đó chia tách thành các gói thầu xây lắp, thiết bị, không đảm bảo theo quy định của Luật Đấu thầu năm 2013 và Thông tư 10/2015/TT-BKHĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư; một số gói thầu được chia nhỏ và áp dụng hình thức chỉ định thầu là không đúng quy định.

UBND tỉnh phê duyệt một số kế hoạch lựa chọn nhà thầu, trong đó áp dụng hình thức hợp đồng theo đơn giá hoặc đơn giá điều chỉnh đối với một số gói thầu xây lắp là không đúng quy định tại Điều 62 Luật Đấu thầu 2013 và khoản 5 Điều 15 Nghị định số 37/2015/NĐ-CP của Chính phủ.

Công tác chấm thầu tại một số gói thầu chưa tốt, còn một số nội dung chưa phù hợp với quy định cần phải chấn chỉnh, như: Báo cáo đánh giá của Tổ chuyên gia chưa phản ánh chính xác thông tin của hồ sơ dự thầu; một số nội dung của hồ sơ dự thầu chưa phù hợp theo yêu cầu của hồ sơ mời thầu; Tổ chuyên gia chưa làm rõ một số nội dung của hồ sơ dự thầu.

Công tác quyết toán vốn hoàn thành của nhiều dự án đầu tư xây dựng cơ bản còn chậm, đặc biệt có 08 dự án đã nghiệm thu hoàn thành từ năm 2012, 2014, 2015 nhưng đến nay chưa quyết toán, vi phạm quy định tại Điều 19 Thông tư số 19/2011/TT-BTC và Điều 22 Thông tư số 09/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính. Đến thời điểm thanh tra, trên địa bàn toàn tỉnh có 191 dự án đầu tư đã có quyết định phê duyệt quyết toán nhưng chưa tất toán tài khoản theo quy định.

Thanh tra Chính phủ khẳng định, trách nhiệm đối với hạn chế, vi phạm nêu trên thuộc về Chủ tịch UBND tỉnh An Giang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phụ trách lĩnh vực đầu tư xây dựng cơ bản, Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giáo dục và Đào tạo, Giao thông vận tại, Y tế… Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và nông nghiệp tỉnh, Ban Quản lý dự án đầu từ xây dựng và khu vực phát triển đô thị tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh An Giang và các tổ chức, cá nhân có liên quan thời kỳ năm 2015 – 2020.

Tiến Hào

Theo

Cùng chuyên mục
Xem thêm
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load