Chủ nhật 28/02/2021 13:39 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

Xây dựng ngay các định mức cốt lõi

11:39 | 23/01/2021

(Xây dựng) – Đây là chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Xây dựng Phạm Hồng Hà tại Hội nghị đánh giá kết quả 03 năm triển khai Đề án Hoàn thiện hệ thống định mức và giá xây dựng (Đề án 2038) và định hướng các nhiệm vụ, giải pháp cần thực hiện trong thời gian tới.

Tham dự hội nghị có đại diện các Bộ, ngành, địa phương là thành viên của Ban Chỉ đạo Đề án 2038 và các Cục, Vụ, Viện thuộc Bộ Xây dựng, các Hội, Hiệp hội chuyên ngành Xây dựng.

xay dung ngay cac dinh muc cot loi
Toàn cảnh Hội nghị.

Tại Hội nghị, Bộ trưởng Phạm Hồng Hà đề nghị các đơn vị báo cáo kết quả thực hiện các nhiệm vụ của Đề án, nêu rõ các tồn tại, vướng mắc trong quá trình thực hiện, để Ban Chỉ đạo tổng hợp thành báo cáo trình Thủ tướng Chính phủ.

Theo báo cáo của Cục Kinh tế Xây dựng (Bộ Xây dựng), đơn vị chủ trì xây dựng Đề án, các nhiệm vụ do Bộ Xây dựng và các Bộ, địa phương thực hiện trong 03 năm (2018 – 2020) phù hợp với mục tiêu, định hướng và các giải pháp của Đề án 2038. Các sản phẩm đầu ra cơ bản đã đáp ứng yêu cầu của nhiệm vụ, bước đầu mang lại những tác động tích cực trong công tác quản lý nhà nước về kinh tế xây dựng.

Đề án đã tổng hợp, đánh giá toàn diện về công tác quản lý chi phí trên cơ sở đúc kết kinh nghiệm quản lý nhà nước trong nhiều năm cùng với sự hỗ trợ kỹ thuật từ các tổ chức quốc tế, kết hợp với kiến thức thu được thông qua những chuyến khảo sát tại các quốc gia có thị trường xây dựng phát triển.

Một số định hướng đổi mới, hoàn thiện cơ chế quản lý chi phí đã được thể chế hóa tại Luật Xây dựng sửa đổi năm 2020, Nghị định số 68/2019/NĐ-CP và các Thông tư do Bộ Xây dựng ban hành. Hệ thống định mức xây dựng do Bộ Xây dựng công bố đã được tổ chức rà soát tổng thể, toàn diện. Yêu cầu về rà soát, cập nhật hệ thống định mức theo định kỳ và xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về các hoạt động xây dựng đã được thể chế hóa tại Luật Xây dựng sửa đổi, góp phần năng cao hiệu quả đầu tư, chống thất thoát, lãng phí…

Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện Đề án còn tồn tại nhiều vướng mắc. Một số nhiệm vụ đã hoàn thành nhưng chậm khoảng 01 năm so với yêu cầu của Đề án và kế hoạch thực hiện do Bộ trưởng phê duyệt. Một số nhiệm vụ đến nay vẫn chưa thực hiện hoặc đang trong quá trình triển khai như Nghị định về quản lý chi phí dịch vụ hạ tầng kỹ thuật đô thị và các thông tư hướng dẫn quản lý chi phí dịch vụ hạ tầng kỹ thuật đô thị…

Tại Hội nghị, đại diện các Bộ, ngành, địa phương, các chuyên gia cũng đóng góp ý kiến cho báo cáo của Bộ Xây dựng, cơ quan thường trực của Đề án, đồng thời kiến nghị về việc làm chuẩn phương pháp cơ sở nên đơn giản hơn, đưa ra phương pháp tính định mức, quản lý kinh tế cần tính đúng, tính đủ, có hướng dẫn cụ thể để triển khai thực hiện phù hợp với thị trường…

Đánh giá về tình hình thực hiện Đề án 2038, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Phạm Hồng Hà cho biết: Sau 03 năm thực hiện, Đề án đánh giá sâu hơn, toàn diện, cụ thể hơn, đạt được một số kết quả như chuyển hóa được một số tư tưởng của Đề án vào các văn bản quy phạm pháp luật; cơ bản hoàn thành rà soát, bổ sung định mức xây dựng, giá xây dựng sử dụng chung; khởi động xây dựng hệ thống dữ liệu về giá…

Tuy nhiên, vẫn còn một số tồn tại, vướng mắc là do một số bộ, địa phương chưa thực sự quyết liệt, quan tâm trong chỉ đạo thực hiện. Nhận thức về mục tiêu chưa thống nhất. Cách thức thu thập dữ liệu có nhiều ý khác nhau. Vai trò chủ trì đầu mối chưa được làm rõ. Nguồn lực chi cho một số công việc chưa được phân bổ kịp thời. Công tác truyền thông về Đề án chưa được tốt…

Trong thời gian tới, Bộ trưởng Phạm Hồng Hà đề nghị tiếp tục quán triệt, thống nhất cao về vai trò trong công tác quản lý xây dựng; hoàn thiện hệ thống định mức và giá xây dựng phù hợp với sự phát triển của thị trường, theo định hướng xã hội chủ nghĩa, thông lệ quốc tế; tính đúng, tính đủ, tiệm cận theo đặc điểm của từng địa bàn cụ thể; phải có lộ trình thực hiện phù hợp với điều kiện thực tiễn.

Bên cạnh đó, cần có cách thức tổ chức thực hiện hợp lý, huy động tổng lực các tổ chức, đơn vị đủ kiều kiện, năng lực tham gia xây dựng Đề án; sử dụng các thành tựu, tiến bộ khoa học công nghệ vào Đề án; xác định các nhóm loại định mức cốt lõi để làm ngay; hướng dẫn tập huấn đầy đủ về xây dựng, điều chỉnh định mức; phối hợp với các ngành, địa phương để điều chỉnh, hoàn thiện Đề án…

Linh Đan

Theo

Cùng chuyên mục
Xem thêm
 • toan van nghi quyet dai hoi dai bieu toan quoc lan thu xiii cua dang

  Theo mục tiêu đề ra trong Nghị quyết Đại hội XIII, đến năm 2025, Việt Nam là nước đang phát triển, có công nghiệp theo hướng hiện đại, vượt qua mức thu nhập trung bình thấp.

  21:43 | 25/02/2021
 • thu tuong nguyen xuan phuc buoc tien quan trong huong toi chinh phu so

  Việc khai trương Hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư là một mốc lớn, là bước tiến quan trọng của chúng ta trong tiến trình xây dựng Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số, nền kinh tế số, xã hội số; tạo nền tảng hình thành công dân số trên không gian mạng. Thủ tướng tin tưởng, Hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và Hệ thống Sản xuất, cấp và quản lý căn cước công dân sẽ được người dân, doanh nghiệp đón nhận, nhiệt tình hưởng ứng và ủng hộ.

  20:34 | 25/02/2021
 • cac diem moi trong cong tac nhan su dai bieu quoc hoi va hdnd cac cap

  Hướng dẫn số 36 -HD/BTCTW đã bổ sung cụ thể yêu cầu phải kiên quyết không để lọt những người không xứng đáng, những người chạy chức, chạy quyền tham gia Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp.

  14:34 | 25/02/2021
 • day manh xay dung chinh phu dien tu

  (Xây dựng) - Mới đây, 2 dịch vụ công của ngành Xây dựng là cung cấp thông tin quy hoạch xây dựng và cấp giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ chính thức được tích hợp trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia. Đây là một trong những thành quả ngành Xây dựng đạt được trong công tác xây dựng Chính phủ điện tử.

  10:36 | 25/02/2021
 • hoi nghi hiep thuong lan 1 dan chu dung luat dung thoi gian quy dinh

  Ngày 23/2, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam có báo cáo về kết quả hội nghị hiệp thương lần thứ nhất bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

  19:38 | 24/02/2021
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load